Fulfilment of World Civilization
global green transformation of integrated growth
Norsk Norwegian
add, klimakirke samspiller med klimafondet
ahimsa helse konstitusjons standard naturligvis
WORLD CONSTITUTION OF GLOBAL INTEGRITY
Gulf stream seams to stop up
Anand
global integrity and capital city experience, the exhibition
WORLD PEACE CAMPAIN
grønn betong revolusjon
Royal Anandam Hall of Nidaros
donate
Year of Global Integrity Celebration
 

AnandVISITKORTET TROLIG VERDENS BESTE, LOGOEN ER ET PERFEKT KUNSTVERK.
VENNER AV VERDEN TERRORISERER IKKE VERDEN MED KLIMA VOLD, INKLUSIVE IKKE è DELTA I RETTINGEN AV DE FEIL MAN SELV HAR DELTATT I. ANANDS VISITKORT NORSK VERSJON:

What a victory, I did it. I took the vision of possibilities for the fulfilment of world civilization into the fulfilment of the theoretical foundation for realizing the world. A self realized world have now something far better than incomplete "science", Universitas Enterprise is indeed more scientific than science, to much focused on isolated knowledge without correlation to the whole. Universitas Library hopes to develop even its own complete internet without knowledge without responsible editors. So welcome one and all to take editorial responsibility for some areas and apply for position as Editor of Global Times of Integrity, the Golden Times. starting with an editors newsletter subscription. We introduced with our book in 1986 the science of wholeness as the fulfilment of science, bt the new concept formation is Universitas Enterprise and Universitas Academy and fulfilling for science and all organisations of knowledge, as Veda and Libraries, Internet, newspapers, etc. Universitas Library to integrate knowledge stil is the worlds oportunity of integrating the unity of knowledge into the fulfilment of world society. However, our opportunity of fulfilling world civilization has a "if". If it is not too late. It is decades since we presented the opportunity of removing poverty as a byproduct of world economy by Global Bank, now we have the green world transformation currency as well, because the "if" represents a probability for the world to collapse, or more correct, the environments role in sustaining our world society allready havecollpased. Our page 1008anand108.page.tl tells that the risks if climate change is not twice as big as those presented by UN and agreed by the governments of the world, it is 12 times as big and urgent, and as a world problem the indifference and ignorance of the world here, is the biggest part of the the terrible situation of the "if", if we are surviving the next decade...After all our enterprise to build global integrity by the infrastructure of world peace known as New Fundamental Global Order, is organised so balancing gobal warming and then removing the problem, is a byproduct of the businesses to be established. Therefor network building informing people of what ought to be done, most important part of the solution, the network building, is first step and 1-4-16-64..., everyone registering 4 new is our world peace campaign with global voting of non-political world democracy to uphold democratic control with the global cooperation of the global infrastructure of global integrity. Anand (RajanANAND Dhananjaya)
Ps. Global Bank was founded by me 2 decades ago about to promote a new fundamental income to all, partly free with a complete opportunity for the world to remove poverty and promote fulfilment of economic developments and world economy. Today the partly free income we plan for all is a combinations with the organisation of producing healthy food to one and all, by Health Constitution Standard Naturally, included by World Peace Constitution Fund, which are as democratic constitution, foundation of principles of the organisation of the here global democracy. Several global and local or national voting questions are there for you and me to consider for the fulfilment of world civilization.Filmen Bølgen, KAN PERSPEKTIV , VI GIR REFLEKSJONER MEN ANBEFALER IKKE FILMEN, ALLE HAR SETT EN KATASTROFE FILM. Filmen har et aktuelt tema, den handlet omen geolog som overvåket ilag med flere på
kontoret et skred, masser av fjell som vil havne i fjorden, fér eller senere og
når det skjer, situasjonen er slik i virkeligheten i Norge også, men i filmen
skjedde det, når det skjer vil en 80m høy tsunami vokse og nè et bygdesamfunn
ved fjorden på 10 minutter. Et skrekk senario, men det kan synes som mest sannsynlig
for hele verden, vil ved global oppvarming verdens havet stige med ca 80m og ikke
som en bølge, men varig, dog med naturkatastrofer underveis verre for verdens
folk en det i den norske bygda, som er utsatt for begge disse 80m vanntruslene.
For bare den lille bygda er det heltidsjobber for geologer, varslingssystem om
skredet går, og man har 10 minutter til è komme 80m opp i fjellsiden, si 9
minutter. Men for verden gjør man intet og forsvaret av Norge er helt utrolig,
fordi Golfstrømmen kan forsvinne alt neste uke er det indikasjoner pè og Norge
er totalt uforberedt på è takle 12 grader
lavere års temperatur. Der ved polene er nok is til è heve havnivået og temperaturøkningen
er alt så meget trolig, at den kan spise all isen om den kom til og stadig vekk
er der ekstrem flak som forsvinner av isen og nok slike flakdannelser mulig til
è reise havnivået med 8m på  kort tid, og
starte en ond sirkel av smelting, Dette er en reell risiko, forskere mener dog
at annet er mer sannsynlig vil skje, og det kan så være, men kriminell innstilling
at man da kan ignorere trusselen.


Vi foreslår
at man i bygda samspiller om è begge t eller 2 klimaskip, et alltid der, hvor
skroget er så sterkt at det gir tilfluktsrom for bølgen+ Filmen The Day after
Tomorrow handlet om Golfstrømmen vi kan miste og der var et fenomen i
atmosfæren som lagde ubalanser av verste sort. Golfstrømmen kan bli borte har
vist mulighet for og sannsynlighet for bare ved nyheter i Norge og om dette
skyédes at annet fenomen vi er advart mot endatil ved Maya kalanderen, så kan
vi bli en kort stund uten beskyttelse mot stråling og krefter som atmosfæren på
plass, Myndighetene har ikke tatt høyde for disse utfordringene, kanskje kun
for seg selv ved statskassen og apparatet. Disse forhold er mer komplet utredet
også, her nevnes de kun. I katastrofe filmene er det alltid noen som reagerer på
farene, mens de ellers ignoreres og disse handler, og det è se det resolutte intellekt
i aksjon er vel en del av tilfredstillelsen ved è se katastrofe helte filmer.


Spennende
tider, alle kan nyte è reagere med mot og den ensrettede operasjon som faller
naturlig ved et resolutt intellekt. Du er helten i virkelighetens historie,
handle nè og alltid nè inntil risikoen for total katastrofe og verre kollaps,
er fjernet eller balansert. I virkelighetens verden burde kanskje ikke skip
kjére i fjorden, vi har helikopterflzbusser… og i klimaperspektiv, gir det seg
selv hva som mè til, verdens stérste operasjonnoen sinne, og varsle folk er en
god start. Universelt akseptabelt og kun et minimum av hva som mè til er
utredet fra strategi til taktikker for initiering sè hurtig som mulig.
Velkommen med.


----------


Sekketreneren
eller (Solgangeren/ SOLVANDREREN Anand (Rajananand)
har trenet med sekk I et par tier og startet med 18 kg, somhuskes som tyngre
enn dagens 45 kg. Sekkene har streiket fort som Bergans power frame hvor jeg
fikk prisen betalt returnert. Nesten daglig en tur eller 2, ikke spesielt langt
er jo utmerket grunn trening og praktisk når man ikke har bil og kan spare
miljøet for plast og ikke forurense med CO2. Ev landets aller største gull
sankere i vinter OL, har diskuter treningen i flere år og mente helse studie
var bedre trening trolig. Men i år kom han smilende og sa, du driver è presser
deg sammen, som et aha nesten. Jeg forsto ikke men litt senere i sommer i et
populærvitenskapelig magasin leste jeg. Man blir faktisk 1,5 cm høyere om
morgenen, etter hvile og kanskje dette er hovedårsaken til at lang liggende
hvile er vanlig, i alle fall er ideen god, man styrker denne balansen. En av de
gode grunner er naturligvis at enhver på slalåm, som bedriver kampsport eller
dans, vil ha nytte av è bli lett til bens og kunne bevege seg godt. Alle som
vil lære yoga spankulering, gange, è gå og puste rett, kan oppnå  kurs hos Anand. Der er også utviklet patent på
en bedre sekk enn dagens typer, som sitter bedre og tilpasset både byliv,
reiseliv og ut i naturen aktiviteter som kombinerer en lang serie funksjoner.
Om noen er interessert i è dele utfordringen og eller ønsker è invester hører
vi gjerne om det. Det ved tung sekk opp nåes meget ved è gjøre det man gjør i alle
fall men med sekk og klart vil annen trening i ulik sammenheng gi bedre
trening, Anand selv er utdannet yoga lærer. Det er praktisk è ha med niste, pc,
skifte av klær osv. Solgange, sunwalking som moomwalking ideen, er prøvd
utviklet til dans som tar med sun salute, et sett med yoga øvelser, eller i
navnet férst inspirert av sun salute, altså både med og uten… DETTE NEVNES FORDI MANGE LURER OG NOEN MENER DET ER RART MM. SPARTANSK KAN MAN LEVE SELV MILLIARDERER BURDE HA DET SOM RAMME., SELV OMNOE, UNTATT DET SOM ER TIL SKADE+ KLIMASITUASJONEN IKKE ER TIL HINDER FOR.
-----------

Kuriositet men logoen er inspirert av urgammel tradisjon hvor de 9 chakraer vises ved de 9 triangler og nummer 5 gir hjerte chakra ved agni for distribusjon av mat rundt I kroppen ved det femte element, akasha eller rom. Urgammelt og trolig derfor ur hjertet, det mest populære tegn som nyttes milliarder av ganger ved internett daglig, sies det. Agni er relatert til Venner av Verden ved klimakampanjen.
-------


ENTERPRISE
foretagendet er mange og som flere vist på side 2 i boken fra 1986. Vi etablerte
et klimaskip prosjekt med 1008 likedannede stiftelser administrert ved nummer,
digitalt motsvarende 1008 AS ved klimaskipet. Alle stiftelsene med mindre enn
50000 i kapital som var grensen for stiftelser som ikke trengte revisor eller
registrering ved lov om stiftelser den gang. Ca 200 av disse er reservert verdens
fredsfond, et for hvert land i verden, 108 for Global Times of Integrity,
referansesystem med abonnement og redaktører ved Universitas Library.
Grunnloven sier lov har ikke tilbakevirkende kraft , stiftelsenes eksistens er
reell selv om oppstart av stiftelser ved ny lov i dag har andre krav.
Stiftelser er, alle er milde ved Universitas foretagendet, beskyttet av
Grunnloven også ved paragraf om at stiftelsenes verdier skal kun komme disses verdier
til gavn, for eksempel skattelegging er ikke lov. Stiftelsene disponerer en
gullgruve av åndsverk og patenter som kan nyttes, men eier disse ikke, det er
det verdens folk som gjør ved rent intet
politisk demokrati ved Grunnloven for dette; World Constitution of Global
Integrity. Alle stiftelsene er ved Rajananand Dhanananjaya som President. Sverige,
USA, India og Norge har hatt visepresidenter for verdens fredsfond, World Peace
Constitution Fund, men som eneste med kompetanse, innskrenket representasjon
til standardiserte rutiner og med Dhananjaya som President, inntil noen
utdannet og kompetent kan ta posisjonen, med rent demokrati i hele verden som
styre. Rajananand Dhananjaya ER
President for over 1000 norske stiftelser ved norsk lov.


JAN H. JENSEN VERDENS FREDSFONDS VISEPRESIDENT I TRONDHEIM ER SAVNET I UTLANDET, ASIA, OG I AVISA OMTRENT MELDT ...
-----
 
Vi takker Einar Bjørn Reitan for verdifull
innsats i mange år og spesielt som god støttespiller de første årene. Vi hadde
i Januar 35 års jubileum for universitas foretagendet på Otta og da det har
gått mange år uten noe gjort i lag, avsluttet han sin dugnad som visepresident
for verdens fredsfond. Der har alltid vært for mange utfordringer for få, og
Reitan er i ferd med è gå inn i pensjonist tilværelse. Han er tilbudt
assistanse til fornyet deltagelse, men vi kan kun takke for verdifull innsats
og dugnad i mange år.

------------

vI GRATULERER VERDENS LEDERE FOR è REAGERE INSPIRERT AV OSS TROLIG SAMT MEGET ANNET INKLUSIVE NATURLIG FOKUS. FATTIGDOM VI HAR UTREDET SOM VIKTIG è AVSKAFFE I MANGE èR OG KLIMA, ER HOVEDSAKER VED FN I SEPTEMBER 2015. DET ER ARTIG AT HELE INTERNET KAN SIES INSPIRERT AV BOKA FRA 1986, VI UTREDET POTENSIALET FOR VèRT BIBLIOTEK OG TRONDHEIM KUNNE LEDET I VERDEN SOM VERDENS INTERNET HOVEDSTAD. No ER BYGGING AV ET NYTT INTERNET VED SKANDIVIA GLOBAL INTEGRITET HOVEDSTAD FLZTENDE BZ MED KLMASKIP, PROSJEKTET OG HVA POTENSIALET KUNNE BLITT, ER DER ERFARING FOR VAR A MUST.
------------

VERDENS VENNER, TEMA FOR èRET INNVIDD I MARS, ER GODT UTRYKK Pè NORSK, VERDENS BESTE VENNER, VERDENS BORGER OG VERDENS VENNER ETABLERTE GODE UTTRZKK. BEGREPET BETYR IKKE AT VENNSKAP ER DER MELLOM ALLE DELTAGERE, MAN TRENGER IKKE HA VENNSKAP MED MEG, LIKE MEG ELLER ANDRE. TEMAET ER DET MINSTE SOM TRENGS FOR OPPFYLLELSE AV HVA SOM TRENGS FOR è NYTE VENNSKAP MED HVEM SOM HELST INKLUSIVE EGEN FAMILIE.
VERDENS VENNER TERRORISERER IKKE VERDENS SAMFUNNET MED INGEN DELTAGELSE DET FELLES VERDENS OG KLIMA FORSVAR.
Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free