Fulfilment of World Civilization
global green transformation of integrated growth
Norsk Norwegian
add, klimakirke samspiller med klimafondet
ahimsa helse konstitusjons standard naturligvis
WORLD CONSTITUTION OF GLOBAL INTEGRITY
Gulf stream seams to stop up
Anand
global integrity and capital city experience, the exhibition
WORLD PEACE CAMPAIN
grønn betong revolusjon
Royal Anandam Hall of Nidaros
donate
Year of Global Integrity Celebration
 

grønn betong revolusjon

AS miljøbetong Sun Pyramid Concrete

I Bosnia sier man å ha funnet verdens største og eldste pyramide bygd med betong sterkere og bedre enn den vi har i Norge hvor trolig leiere inngår omdannet til keramisk materiale, meget sterkere og bedre enn dagens betong og vi har ideer om hvordan materialet kjent, uten at man vet hvordan, er laget. Dette er billion dollar profit potensiale. I mellomtiden har selskapet en forretnings muligheten ved verdier innleid fra Skandinavisk Klimafond av Integrert Vekst hvor undertegnede er President, her ved eget AS somskal vokse til å bli klimafond AS hvor fondet har 50% av aksjene, nå 1 januar 2016 kun under etablering somAS. Vanligvis ved innovasjon i følge det engelske popukære tv programmet, serien, stiller den med god ide og selskapsgrunnlag opp og innbyr investorer til å inngå med kapital, mot at de får for eksempel 50% av selskapets verdi og kan tjene i aksjeutbytte like meget som den som har utviklet utgangspunktet for dette. Klimafondet har et lignende opplegg, men innovasjonsideen avhendiges ikke, selskapet manoppnår aksjer i har avtale med fondet innen avtalte rammer, om at det kan tjene et bestemt beløp på ideen og dettefordeles på aksjonærene og avtalen kan være slik at om man inngår med 1 million i aksjer, kan man oppnå 10 millioner i profitt og samtidig ha aksjer i selskapet som gså har driftsverdier, men når profitten oppnådd, ikke eier f.eks. med monopol retten til økonomisk nytte av ideen. Utfordringen med å utvikle selskapet er interesant for investor også økonomisk, fordi det er det utviklede, som kan selges med topp profitten i første runde. Betong produserer CO2 i store mengder, for å nytte vår betong må man betale for å rense bort ved klimafondet dobbelt så meget CO2 fra miljøet, samme for CO2 skade ved transport og produksjon av betongen. I virkeligheten er det ikke betongen i seg selv som er vår ide, men hvordan armeringsjern kan gi revolusjon i betongbransjen, for i følge NTNU ekspert, mangler betong strekk styrke. Strekk styrken inngies ved å ha sammenhengende nett av armeringsjern med store kuler, som også er hule slik at man får fra 38% til over 50% mindre betongforbruk i en massiv vegg, kulene holder i styrke ved vår logo eller struktur av sammenføying av armeringsjernet, samt at det gir trolig perfekt strekk styrke, betong trykker mot kulen hele veien rundt. Bare miljødelen kan bli populært og å ha noen lag med kube kuler med vakumisolering og eller et tynt skikt med vakum isolering på en av vegens sider, er vår patent nummer 2. Dette hadde vært artig om vi fikk med kermaisk sun pyramid løsning også, med kermasiske forsterkninger i betongen, men ved vårt system for fraktalt materiale ved vår logos optimale struktur for styrke og lettet ved minimalt behov for matrialer, som byggestein på forskjellige fraktale nivi, kan vi utnytte karbon nano rør og karbon fiber til å bgg mini kuber, som bygger opp materialet ved rfobotter til kanskje å bli ekstrent, både lettere og sterke re enn verdens eldste og beste betong. Det er artig at vår logo også sansynligvis på yttrnivi er pyramidearkitekturen her. Betong levert av flygende transport, zeppelinballong ide, vil også sikre hurtig og effektiv oppbygging, da høyde gir trykk for rennende betong. Oppbygging av fabrikk for eget buk, mens fabrikk oppbyggingen kan selges ved klimafondopplegget til hele markedet for betong i dag, hvilket er en gullguve å kunne revolusjonere. Vi trenger finansiering av bolig, hus 8 millioner kr, salgspris noe over 6, dvs hva vi først så som mulig god adresse og godt hjemmekontor for Anand. Vi trenger utviklings midler, sekretæriat og oppbygging av flere innovasjonsselskap, med engang så snart som mulig, så lan utviklingen med komplett og perfekt strategi, ta vare på seg selv, forretningsplan skulle være unødvendig, vi trenger ikke å springe etter markedet, det vil komme til oss, så snart praktiske muligheter er realisert for salg og slik at det er lett å antyde 5 ganger investering i profit potensial, betaling for å risikere investering og utvise mot og beslutsomhet ved vårt opplegg utviklet for klimaskipet Anandam.

Ærbødigst Rajjananand

Ps. Antatt en god adresse, et godt prospekt og et minimum av et godt kontor med i det minste deltidssekretær, er det som skal til for at større investorer kan vurdere milliard investeringer. For å etablere kontor med bolig for Rajananand, er flere patenter integrert for miljøbygging og AS Miljøbygging er t AS som kan etableres ved å selge utga gspunktet videre. Vi tilbyr investor av 4 eller 8 millioner ved etablerings trinnet 5 ganger investert beløp i profit potensial, 20-40 millioner kr og 40 til 80 millioner kr kanlett være salgssum for større virke til AS Miljøbygg, vårt eget selskap og 3 ganger investering i profitpotensiale kan vi vurdere, men innen begrenset tid, 10 år og begrenset markede, vi har utviklet ideen for klimaskip proskekt altså egen virksomhet, kan vi ved store investeringer, si noen milliarder vurdere helt opp mot 9 ganger investering i profitpotensial. For transport her harvi også ideell måter å produsere hydrogen på, imelig ved sol og vind energi og updraft tower global warming energi. Selskapet er altså avhengig av en god bolig med hjemmekontor for at Dhananjaya skal ta jobben, jobben også med å finne rt team som fører selskapet inn i hurtig vekst i samsvar med potensiale, betong revolusjon i følge NTNU

 
Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free