Fulfilment of World Civilization
global green transformation of integrated growth
Norsk Norwegian
add, klimakirke samspiller med klimafondet
ahimsa helse konstitusjons standard naturligvis
WORLD CONSTITUTION OF GLOBAL INTEGRITY
Gulf stream seams to stop up
Anand
global integrity and capital city experience, the exhibition
WORLD PEACE CAMPAIN
grønn betong revolusjon
Royal Anandam Hall of Nidaros
donate
Year of Global Integrity Celebration
 

Norsk Norwegian


http://operasjon.webs.com/  Operasjon Redd Golfstrømmen har fått egen side. Den rer også klimaskipet med vindmøllepark like stort som Fosen Vind utbygningen, hvor byggekostnader pr mølle er trolig godt under det halve av Fosen Vind møllene og energiproduksjonen godt over det dobbelte, fordi vinden høyere oppe er sterkere. Meget sterkere jo høyere man kommer.

http://integratedgrowthinnovation.webs.com/about om klimaskip og innovasjonskonkuransen,


NEDERST PÅ SIDEN MAIL TIL STATSMINISTEREN OM Å MOBILSERE FORSVARET MOT GLOBAL OPPVARMING.
HER ER PRESENTERT NIDAROS HALLEN OG OSLO HALLEN PROSJEKT;  BYGGING AV FJORDSKIP VED KLIMASKIP FORETAGENDET. DET INNEHAR INTEGRERT VEKST KONKURANSE OG EN STOR HALL FOR UNIVERSITAS ACADEMIET, KONGRESSER, FESTIVALER, NZE STUDENTER SAMFUND OG SKOLEELEV SAMFUND, OVER 1000 LEILIGHETER, KONTORER OG HZBLER ELLER HOTELROM.


Det er en fornøyelse å presentere vårt felles verdens og klimaforsvars strategi mot risko ved global oppvarming, en risiko ingen har eksakte opplysninger om og kan si hvor alvorlig er, men vårt poeng er at den er så alvorlig at å ta den, har vi ikke lov till, det vil være å være fiende av verden. Kun en operasjon som umidelbart starter å balansere klimaendringene og som stopper eller balanserer de verste skader som fortsatt påføres miljøet. Venner av Verden innbyr til samspill. Vår logo er unik og går igjen som urgammel arkitektur assosisert med pyramidene, god helse og urgamle tegninger vi har kombinert med matematisk presisjon. Vi presenterer hus og fly som inngår i transformasjonen av verden ved transort og bolig og klimaskip er viktig del av strategien for å redusere temperaturen tilfredstillende i verdens største operasjon noen sinne, vi håper vi folk har majestestisk hjerte med omtanke for verden nok til å være med. Klimaskip innovasjons konkuranse for skip i Trondheim, Bergen og Oslo presentert omtrent nederst på siden her.
 Operasjon Redd Golfstrømmen antar at trolig er det strømmens svekkelse pga. ferskvann fra Grønland
som gjør at det er lite snø på fjellet i forhold til hva som var normalt for
Åre, Bjorli og Oppdal, ikke bare generell global oppvarming. Konsentrert strøm
passerer Norge med riktig nedbørsproduksjon, når strømmen går langsommere er
det mindre konsentrert fordamping, mindre vann som passerer og trolig vannet
sprer seg over større områder.


Meteorologisk Institutt
burde samlet få sparken om våre antagelser er riktig, og påvisninger av risiko
er slik at det må bevises at man ikke må forholde seg til spørsmålet, om man
som de vil ignorere det. Hele Norges og hele verdens framtid står på spill. Regjeringen
har ved følgende utredning om global oppvarming blitt anbefalt å gi
forskningsmidler direkte til oss for utredning og korrelering av kunnskap som
må integreres i det flerfaglige forhold som fagfolk ikke makter. Vi har også
anbefalt at kongen i statsråd mobiliserer til forsvar av landet og tilslutter
seg vårt felles verdens og klima forsvar og oppfordrer alle land å gjøre
likeså. Golfstrømmen mikser varmt overflatevann med kaldt vann fra dypet, om
den stopper kan det resultere i hurtig temperatur økning oh stigning av havet,
kollaps av verdens økonomien og mot redselen for mange klimaflyktninger,
millioner sies det, for Europa, Europa vil få millioner av flyktninger som
Danmark og store deler av Tyskland er under vann ganske fort om så skjer, Kommunene
med alpinsentra og landets populære sports stjerner og andre som bare vil ha en
ordentlig vinter er velkommen med i vår dugnad og å spleise på utgiftene ved
vårt felles klima forsvar.


Klimaskip vil
kunne revitalisere Golfstrømmen om analysen ved alminnelig forståelse av
problemet er riktig og revitalisere den norske vinteren og tilføre ekte snø til
alpinanleggene. Både forskning inn i og debatt rundt ovenstående, samt søking
etter andre grunner og annet som kan gi oss ekte vinter igjen. Er del av
oppbygging av Norway nettverket. Klimaskip har flere direkte virkemidler og
samtidig fungerer i forhold til å gjøre verden kjøligere, a cool world er en
god nyhet, men også den heteste nyhet, ikke bare den kjøligste fordi avkjøling
av verden ved å bruke den ekstra heten global oppvarming gir til å produsere
energi, forbruke den altså, er strategien. Hetest fordi Dovre demonstrerer for
verden at oppvarmingen er passert 12 grader + alt, ikke bare 1 grad C. Dette
viser vi i det følgende. Et tv program viser hvordan smeltevann fort kan endre
på isen på nord og sør polen, med dammer som performerer isen og lager et
varmtvanns lag av vann under isen. Den viser også at det er ekstreme mengder
med vann som tilføres havet, ferskvannet som gjør Golfstrømmen mindre salt og
lettere, slik at den synker saktere, of om denne alminnelige forståelsen er
reell, vil å ta farvann ved fordampning ut av strømmen like før den synker ved
Island et sted, det mest effektive. Det er bare det ferskvann som er mikset inn
i strømmen som da må tas ut, og kun litt mer enn det halve, salt blir igjen bår
man tar ut ferskvannet og transporterer det bort, flygende kuber med
zeppeliner, kanskje California kjøper noen million ton vann. Det er vanskelig
situasjon for undertegnede. Det er en typisk katastrofe situasjon på den ene
siden, noen er oppmerksom på problemet, men verden ignorerer påvisningen av
risiko, som at verden kan kollapse i løpet av 3 år, ja endatil 3 uker. Det er
åpenbart at det ikke bare er teoretisk statistikk, når folk har erfart
endringene isolert fra havet som forstyrrer bildet og når folk har erfart mer
enn 10 grader oppgang, temperaturen på Oppdal har vært 2,7 grader, ikke en grad
som hevdet av ekspertene. Undertegnede er en person, der er INGEN som har vedre utdannelse for dette
flerfaglige spørsmål enn undertegnede, men har også ansvaret for foretagendet.
Saklighet tilsier at man må ta høyde for ukjente forhold. IMIDLERTID    forholdet til risiko for hver en, eksperter
og regjeringer, gjør det påkrevd å reagere som om det var absolutt sannhet, går
brann alarmen og det endatil er sannsynlig at det faktisk er brann, plikter man
å reagere umiddelbart. Folk har ansvaret for dette, og overlates det til andre,
til eksperter og regjeringen osv. har de også ansvaret for å se bort fra
realitetene i situasjonen. Undertegnede på dugnad, ulønnet og uten dekning av
utgifter, legger selv ut fra egne lommepenger for å kunne gjøre et minimum.
Pengene rekker ikke til å gjøre meget varsling, når man samtidig skal bygge opp
vårt felles verdens og klima forsvar, og
når dette gjøres med ekstrem kreativitet og moralsk mot, så i forhold til
vanlige folks liv, er det bortimot utrolig at en person kunne ha gjort så stor suksess og er så stor en helt. Det blir
vanskelig for andre å finne naturlig utgangspunkt for å delta, ha da å reagere
for globalt forsvar med umidelbar redningsoperasjon, er totalt utenfor folks
erfaring og referanse ramme. Anand eller undertegnede har alt fullbyrdet sin
plikt, det er derfor i større grad ditt , hver og ens ansvar å handle. Et
nyhetsbrev vil gi innbydelser og opplegg for å delta også, og ved bestilling
dekker du selv utgifter ved kommunikasjon. Om noen forstår og synes folk skulle
få en mulighet til å vurdere den egentlige risk ved realitetene i de forhold
man må ta stilling til og må reagere på, send gjerne et gavebidrag samtidig med
bestilling av nyhetsbrev pr mail. Spleise gjerne med noen om det er dyrt med
.216 / 108 kr ved moderasjon og pdf nyhetsmailen kan videresendes til et dusin.


 
Et av prosjektene er Nidaros Domen for Trondheimsfjorden, muligens 2 også et skip Chrystal palace , da glass er trolig en svært god løsning og verdens utstilling blir mulig med 2 slike skip, hvor skroget er 120mx120m og 9m høyt med et 120m høyt bugg på toppen og hvor en 68mx68m hall er sentrum av bygget fra topp til til bunn, med en etasje noe nedi skroget og 2m over under. 1008 rom 3mx8m med vindu, gir hotel eller gjeste rom ved fetivaler g kongresser, konsertter og grønne middager. Der er også 1008 rom inn mot halen 10m lange og 2m brede, som kan være bibliotek, lonotor, resturang med bufe via hallen og robot heiser, er alternativ bruk når der ikke er konserter eller arrangement  hallen. Hallen har vindu yt alle 4 sider ved grønt, og veggene vist er 2m tykke inkluderer korridorer. Klimaskipet er tiltenkt og være 4 ganger så stor, så som minste havgående fartøy, hvor dette er en prototupe men kan også bli verdens beste konserthall. Disse skipene kan ha flygende kuber på toppet av tårnene på taket og disse gan gi seil, med mane satt oppe på hverandre, men ved motorer kan skipet gå hurtig selv også.
Kan golfstrømmen være i ferd med å forsvinne, den synker som undersjøisk elv ved Island et sted, pga høyere saltkonsentrasjon ved fordampning. Når ferskvann tilsettes fra issmelting blir der mindre konsentrasjon og den synker ikke helt. nordnorge har hatt unormalt høye temperaturer om sommeren og et par år siden alle forbauset over oppvarmingen av Grønland, - synker den ikke sprer den seg ut over og varmer opp Grønland og nordnorge som 12 grader celsius for Norge har vært vanlig høyere temperatur enn uten golfstrømmen. Senkes hastigheten sprer varmen seg og det blir mindre varme i Norge, samtidig som der er ellers generell økning..., men i mindre grad!
Du kunne ha gjort noe med det, vi har opperasjon redd gulfstrømmen for nesten 12 år på rad... Velkommen med, viktigere med samspill enn ved skogbrann og slikt og vi har strategier og fungerende taktikk om der er nok med og nok ressuser disponeres. Vi foreslår også folkeavstemning om investering av hele oljefondet her, med profit potensiale ... Norge kan på kort tid plutselig alt neste uke være kolapset sammen med verdens økonomien, les også om matproduksjon i drivhus med vakum isolerte glass bl.a. stykrket med carbon nanorør kuber, tror vi er mulig. I denne sammenheng innbyr vi alle innen økologisk produksjon, vegetar og vegan kost, helse kost osv i alle ledd som produksjon, utsalg, resturanger eller organisasjoner som ønsker å fremme sund mat å være med på å organisere fritt et minimum av sund mat til alle som del av verdens største operasjon ved infrastrukturen for fred og global integritet, et sikkerhetsnett for alle, som kanskje Norge trenger mer enn land flest. http://1008anand108.page.tl/Norsk-Norwegian.htm


Dobbelt så stor som denne eller 120mx120m med stor hall for kultur og helse formål på Trondheimsfjorden ved Verdens Fred Konstitusjon Fondet Internasjonalt som er ny stiftelse vi er i ferd med å etablere,


100 TILSETTINGSSTOFFER I KROPPEN GJENNOMSNITLIG SKRIVER DE STØRSTE AVISENE OM NORDMENN, DET ER EKSTREMT ALVORLIG OG REN GALSKAP KAN DET HEVDES. FORUTEN ÅPENBAR HELSEBELASTNING ER DET FORGIFTNING AV MATEN BARE AT DET SKJER, DER SKULLE VÆRE INGEN OG INGEN RESTER ETTER EMBALASJE OG INGEN GJELD VED TRANSPORT SOM ØDELEGGER MILJØET. HVORDAN MAN FÅR NOE ER SVÆRT VIKTIG OG DAGENS ORGANISERING KAN HEVDES Å VÆRE NASITERROR OG VED §§ 1, 49, 85,100, 101 OG 112 LANÆR.DSSVIK, Å KALLE NOE ET JORDBÆR SOM IKKE ER BARE DET VED SALG, SYNES KRIMINELT, OM DET ER GENETISK ENDRET ELLER UNATURLIG UTVALG, TILSATT ET DUSIN TING IKKE PRESENTERT VED SALG ETC. SÅ ER DET Å PRESENTERE NOE ANNET ENN BARE ET JORDBÆR. KANSKJE ET ELLER 2 NYE STOFFER KOMBINERER VED DEN MEST VANLIGE KJEMIKALIE KOKTAIL I BLODET OG FOLK FLEST DØR, HVEM VET OG MAN SENDER IKKE BARN UT PÅ ISEN OM DEN ER USIKKER ELLER OM MAN IKKE VET AT DEN ER SIKKER, DEN KAN VÆRE USIKKER, PÅ VÅREN FOR EKSEMPEL. MAN SENDER IKKE ALLE BARN I NORGE UT PÅ SLIK USIKKER IS, ANALOGIEN PÅ FORGIFTEDE JORDBÆR OG MAT. VI HAR VERDENS BESTE SVAR PÅ HVA SOM KAN GJØRES MED FANTASTISK BRA INNOVASJONS OPPLEGG OG SKANDINAVISK KLIMAFOND AV INTEGRERT VEKST ER IKKE POLITISK, INTET POLITISK OG INNBYR TIL SAMSPILL VED AS DANNELSER HVOR FONDET NYTER 50% AV AKSJEKAPITALEN OG HAR KOMBINASJONER MED VERDENS BESTE REN ENERGI PRODUKSJON OG TRANSPORT, BOLIG, FERIE OG ANDRE NYSKAPENDE KOMBINASJONER VED STRATEGIEN FOR Å BALANSERE GLOBAL OPPVARMING HVOR VEGETARKOST ER EN SELVFØLGE, FOR SAMSPILL FOR ALLE INNEN STRATEGIEN ALTSÅ. HVA FOLK GJØR ELLERS KAN VI IKKE BLANDE OSS BORTI UT OVER Å GI RÅD, VEGETARKOST ER OGSÅV A MUST FOR GOD HELSE. HVEM VET KANSKJE VI ENDATIL FÅR VERDENS BESTE MELK ETTER NOEN GENERASJONER VET Å LÆRE AV INDERNE MED INGENVOLD OGSÅ MOT KUA OG KUAS FAMILIE. NORGE SELVFORSYNT MED VEGETARKOST HELT UTEN TILSETNINGSSTOFFER OG PRODUSERT I DRIVHUS SOM HOLDER UANSETT KLIMA, SELV OM GOLFSTRØMMEN FORSVINNER (VI HAR OGSÅ OPERASJON REDD GOLFSTRØMEN).

MAIL SENDT TIL INNOVASJONS NORGE OG DE SOM ARRANGERTE NISJEMAT INNOVASJONSMØTE PÅ DOVRE:
eksempel er et opplegg presentert på vår hjemmeside for å bygge bydeler eller boligområder med selvforsørging av mat og vi kan tillegge at drivhus gir gode rammer for robotisering og sikring av maten der man i dag bruker kjemikalier også ved robot overvåking.
http://1008-108.webs.com/norwegian-norsk
Vigga avisa ga ikke referat, da vi faktisk forslo ren mat som den var opprinnelig uten tilsetningstoffer i det hele tatt, som et nisjeprodukt som start selv om vårt utgangspunkt er for alle i hele verden. Vi synes helt ren mat 5 ganger hva Norge trenger hvert år er naturlig å produsere under drivhus som ikke påvirkes av klimaet ved krise også er naturlig for lagring og å skifte ut hvert år lager med nytt ved å gi bort hele lageret i uhjelp, og vårt lokale initiativ gir dette sunde utgangspunkt for politikerne og folks fremme av politisk revolusjon, grønn transformasjon. Det er artig at når vi har fremmet lokalt at de lokale samspiller kanskje på disse 2 viktige områdene ved å fokususere på dette som innovasjonsmål lokalt og neste møte er om opplevelses turisme og business i Lesja som alt har 6 ganger eget folketall som hyttefolk. Vi sier det kan ble mange flere og lettvekts utgaver av presenterte flygende hotel for opplevelser, se bildet, kombinert med safari og energi produksjon for eksempler stablet oppe på hverandre for updraft tower om natta, samt at ideen er så god, så bare å produsere flyet kan gi tusener av arbeidsplasser.
Dovre folkebibliotek i lag med fylket og kommuner og NRK bl.a. har møte om innovasjon og nisjemat 13 april, da jeg ville vært der i alle fall. – Anand
Møteleder Reidar Kjærstad NRK startet med at han var oppvokst i Lom med gardsmat, helt vanlig mat som i dag ville vært nisjeprodukt og jeg tok opp dette i forhold til at avisene snakker om 100 kjemikalier i blodet folk flest, at det er viktig å ta opp at mat ikke lenger er alminnelig normal kost. Syver Aasberg Innovasjon Norge utfordret på dette med at ingen følger opp med økologisk matproduksjon, - noe er der jo, f.eks. i Melhus med gårdsbruk og felleskap rundt produksjon av egen mat. Men jeg svarte, økologisk, det er et skrekk ord, innen rammene av økologisk tillates 50 tilsetting stoffer der det skulle vært ingen.
Jeg tilbød å ettersende vårt prospekt, da det er lenge siden vi laget en serie med kombinerte forretnings ideer med begrepet, vårt eget, Vegi Standard Naturligvis, for å ta utfordringen han ga, hele møtet la opp til dette også med hans ide om hvordan samspill lokalt kunne gi kundegrupper.
Følgende mail ble sent, dagen etter:
2
takker for møtet i går og vi svarer utfordringen Rajananand Dhananjaya 4.04.2015 Dokumenter Til: syver.aasberg@innovasjonsnorge.no, anita.krohn.traaseth@innovasjonsnorge.no, helios@antro.no, kontroll-konstitusjon@stortinget.no, Mvh Anita Øren, nyhetstips@dn.se, post@slottet.no, postmottak@smk.dep.no, rajananda108@yahoo.com, tfo@patentstyret.no, bernt.hagen@norgesgruppen.no, folkebiblioteket@dovre.kommune.no
Fra:
Rajananand Dhananjaya (anand@hotmail.no)
Sendt:
14. april 2015 15:10:24
Til:
syver.aasberg@innovasjonsnorge.no (syver.aasberg@innovasjonsnorge.no); anita.krohn.traaseth@innovasjonsnorge.no (anita.krohn.traaseth@innovasjonsnorge.no); helios@antro.no (helios@antro.no); kontroll-konstitusjon@stortinget.no (kontroll-konstitusjon@stortinget.no); Mvh Anita Øren (anioren@yahoo.com); nyhetstips@dn.se (nyhetstips@dn.se); post@slottet.no (post@slottet.no); postmottak@smk.dep.no (postmottak@smk.dep.no); rajananda108@yahoo.com (rajananda108@yahoo.com); tfo@patentstyret.no (tfo@patentstyret.no); bernt.hagen@norgesgruppen.no (bernt.hagen@norgesgruppen.no); folkebiblioteket@dovre.kommune.no (folkebiblioteket@dovre.kommune.no)
2 vedlegg (24,1 MB totalt)
VEDLEGGENE DEL AV DETTE DOKUMENT (SKIPET++.pdf dvd bokagt.pdf)
Vi søker midler til etablering av Standard Naturligvis Gudbrannsdalen som har ingen kompromi I forhold til å ødelegge miljøet eller folks helse ved matproduksjon og Vegi Standard Naturligvis er presentert I vedlegg. Det er standarden som er utgangspunktet, men ved forventning om
3
komplett marking av mat, kan man ved denne ha standarder som utgangspunkt og ramse opp eventuelle avvik fra disse, inclusive om man ødelegger miljøet ved transport. Vi snakket etter møtet med han med Teslaklubb på "Jafs" og å organisere en park med biler for transport av folk og mat, er en god ide som kan kombineres og Tesla klubben viser jo at folk sjøtter it pæng I hvisse sammenhenger hvilket var hans tips også når det gjelder kvalitetsmat. 0 tilsetningstoffer og helt allminnelig normal kost, innebærer også innpakning, hvor plast ikke er bra f.eks. Vi har gode forretningsideer her, men integrerer gjerne møtets positive ide om samspill for å skape noe I slik retning og alle gårdsbruk kan investere noe land I felles AS for fellesproduksjon som kan settes bort endatil til robotter, hvilket er lettere å å nytte ved drivhus, og drivhus mot drivhuseffekten er jo en god ide! I vedlegg er vakuumisolasjon ved vacuum kuber presentert og disse kan gjerne være I glass og gi passivhusisolasjon til drivhuset som også kan nyttes til solenergi produksjon ved updraft towers på høyde med flaggstang kanskje og kombineres med luftutskiftning I passivhus ved Skandinavisk klimafond av Integrert vekst miljøhus byggin kombinert med matproduksjon for den enkelte I god standard. Ahimsa eller Ingen Vold er altså standarden, ingen vold mot miljøet eller mot folks helse og ingen gjeld ved vold mot miljøet eller dyr for å nyte mat, Vegi Naturrally Standard. ASet kan korrdinere samspill for transformasjon av hele eller deler av alt jordbruk og Norge bør være selvforsynt mange ganger med slik mat årlig, mens jobben kan utføres av etablerte organisasjoner og jordbruk, med delte oppgaver. Vi har kontaktet Lesja commune for bygg 120 mx120m med mange gode foretningsideer kombinert med dette og I samsvar med varaordførerers ide for reiselivsopplevelser. Sunnhet og velvære ved dette er vel hva hytte og ferie alltid har handlet om og undertegnede er trolig en av verdens frfemste ekspert på å finne de beste kombinasjonene, så gode at man er dum om man ikke nytter de, om kan kan. Sette standarden er viktig og å tilse at denne gjelder for det samspill som etableres. Del av vår patent på mini updraft towers er å ha computer som måler temperatur ute og inne og tilpasser ved gir uttak av energi, nå varm luft suges ut der luften ellers er kaldere. Vi har også tegninger på updraft towers 8 km høy hvor temperatur forskjellen oppe og nede gir effekt, men hvor stor ved friksjon mm vet vi ikke, men eksperter har beregnet 1 km høye tårn, vårt kan være så høy fordi det er en flygende ballong og kan nytte både sol og vindenergi i hele tårnets høyde og vindenergi som stabiliserer tårnet i forhold til vindpåvirkning samtidig. Større utgaver som kan fly kan også nyttes til å nyte safari, som en zeppeliner, bare stående, ellers har vi versjon ved vår logo på flygende fallskjerm med helikopter rotorer rundt, se logo, kuben har sider 144mx og er en ramme, unntatt takket 144mx144m og 4m høyt som er en vinge, som ved fall og landing nyttes som fallskjerm, man drar ned litt rundt kantene og vingen har renner, 3, 144m x 48m hver og disse har oppsuging og utblåsing av luft bakerst slik at luften over går meget fortere over enn under, vinge effekt og pillarene i kuben har lignende som som suger opp luftmotstand også og 4m høy vinge og fallskjerm kan man ha en hel etasje, endatil høyt under taket og mer enn 4 x 144m med vinduer, fallskjermer har åpning i midten. Utenpå og rundt med diameter 216m går 2 ringer, med blader i hver sin retning, helikopter løft og taket kan gi helikopterløft også ved at rennene kan ha luftstrømmer i motsatt retning med ulik hastighet og utblåsningstrykk. dette inngår i klimaskippatentsøknaden ved siste rekommanderte brev og mini updraft towers taes herved med, Taket kan også være et drivhus, trykket kommer under. Innovasjons Norge er velkommen til å dekke flere AS etableringer med 30 000 kr hver, som går til dekning av utgifter, da hvert slik kan ta patent på en av klimaskip delideene for integrering i
4
samspill med AS nummer 1 inspirert av den gode stemning på gårsdagens møte om nisjeprodukter. Klimafondet skal alltid ha 50% av aksjekapitalen og folk kan betales med gode lønninger fra egne bedrifter og disse AS, mens Profit potensialet i form av høyt fortjenestepotensial ved mere monopol i kort periode, er begrenset ved avtale motsvarende risiko man tar. Vekst og integrert vekst er viktig for at ideen skal holde også, fordi om det blir bare noen få som produserer sund mat, vil det være lett å bytte ut disse og beholde det gode, vanskelig å sjekke, men vil ikke skje om alle fritt kan være med. Undertegnede har vært vegetarianer siden 1975 med noen få år med et og annet sjeldent unnatak i starten og ved tilsetningsstoffer ol. npe lengere med usikkert hvor konsekvent, for litt over et år siden ble jeg veganer også, man behandler kua for dårlig, mens i India i delstater har man vedtatt forbud mot slakt av okse, i prinsippet kan jeg altså kun være vegetarianer i Mumbai f.eks. i India, som har verdens beste melk, ahimsa mel så å si! Om det skal fungere må man ha en konsekvent topp standard, alle trenger ikke å dele alle oppfatninger, kun være tro med prinsippet for samspill. Innovasjons Norge er også velkommen til å bevilge penger til sekretær for å organisere samspill og til å videresende denne mail til alle på møtet i gård. I iowa har de jordbruk basert på urgamle Indiske relger og som også Steinerskolens jordbruk er inspirert av og disse har ekstrakompetanse og er nok de som gjør det lett for meg å tenke konsekvent, rent teknisk, slik gjort og like lett og konsekvent som jeg spiller lynsjakk, hvor meget skal samspilles ved gitte regler! Vi har verdens beste ideer, det er nesten kriminelt acv innovasjons Norge å nytte midler på annet, spør du meg, litt selvironisk antatt og vi hører gjerne om hva assistanse vi kan oppnå. Patentstyret purrer vi på ved rekommanderte brev, - det har passert lang tid og kongen I statsråd holdes ansvar for avklaring. Vi skulle trenge midler til patentadvokat også, til kontor med kontor utstyr og til fagfolk for beregninger, hvor våre kun er lovende og høyst trolig balanser som fungerer! Ærbødigst Anand Ps. Jafs kontaktes ved Teslaklubben på Dombåd altså! Vær fri til å videresende til et dusin, alle mailen er adresert til og Innovasjons Norge til alle på møtet I går. Kanskje arrangerende bibliotek vil være med på nytt arrangement som oppfølger.


Kontoen over kan også nyttes til å bestille Anands nyhets brev til 20 kr, man sender beløpet og oppgir epotadresse med beskjed: nyhetsbrev avgift og tema ønsket, intet annet og følger opp med stadfestelse av innbetaling til anand@hotmail.no.

Transport of natural food around the world possible, too! Flyet som kan kjøre fort, ha med folk og stor last og tryggere enn tryggest!
 

 

REVERSAL OF NAZISM SWASTIKA HAS NOTHING TO DO WITH NAZISM. HITLER WAS A VEGETARIAN AND USED THE SWASTIKA, VEGETARIANS ARE NOT NAZIS, THEY GO BY THE AHIMSA OR NON VIOLENCE SWASTIKA, THE OPPOSITE DIRECTION. WORLD WAR 2 DID NOT UPHELD CODES OF HONOR OF NON VIOLENCE OF MILITARY, AS BY CHILDREN AND WOMEN, THE COST IS PERHAPS THAT WORLD WAR 3, THE PRESENT AGAINT THE FUNDAMENTALS OF LIVING DEMANDING RANSOM SO TO SAY, MAKES THE ATMOSPHERE A GAS CHAMBER WHERE THE WORLD MAY COLLAPSE. OUR ANCIENT LOGO IS A WOUNDER AS THE PURE MAGIC OF INHERENT UNIVERSAL INTELLIGENCE BY MATHEMATICAL PERFECTION REFLECTING PURE INTELLIGENCE MAY BE SOME REAL MYSTISISM OR EXTREMLY FUNDAMENTAL, PURE INTELLIGENCE OF MAN AND THE UNIVERSE.
SWADTIKAEN ER DEN URGAMLE OG SOLKORSET FRA VIKINGETIDEN I NORGE ELLER HISTORIE BORTENFOR NASISMEN. HITLER VAR VEGETARIANER OG BRUKTE SWASTIKAEN, DEN SOM ER VEGETARIANER ELLER NYTTER DEN URGAMLE MAGISKE TEGNING, HAR INTET MED NASISMEN ELLER HITLER AV DEN GRUNN, UTENOM AT HISTORISK ER DET TUNGT ETABLERT ET FAKTUM, SOM ER LITT MYSTISK I SEG SELV VED FRIGJØRINGEN AV INDIA ALTSÅ OG DENS MAGISKE KRAFT KAN SIES Å KANSKJE HATT MYSTISKE RAMMER VED NDRE VERDENS KRIG SOM DEN I DAG ER KNYTTET TIL VERDENS MEST BRUKTE TEGN, HJERTET, SOM PÅ INTERNET HVISTNOK NYTTES MILLIARDER AV GANGER HVER DAG!

 -------------------
Venner og Borgere av Verden slutter å være fiender av verden ved miljøskading og ved ikke å være del av løsningen for å
rydde opp etter oss og fjerne den totalt uakseptable risiko klimaendringer representerer og Globalt Vennskap er bare en av mange organisasjoner som samspiller med Skandinavisk klimafond av Integrert Vekst i bygging av Klimaskip som balanserer oppvarmingen og forsuringen av verden.Her is a climate ship 108mx108m With a 3 km tall updraft Tower where 1 km gives a zeppeliner standing With diameter 800m (about) lifting by steam 500 000 ton and wings may add considerably to lifting ability, but if built by concrete the bottom ship is above 100 000 ton, and the pillars of the cubic frames a lot and 8 wings 140m x140m may be above 250 000 ton, 4m tall som they may give room for appartments and halls.
------------------
Økologisk mat er av oss inndelt i 10 grupper, nivåer av renhet og ordentlig presentering og aller er vegetariske og mindre enn den rene vegi standard naturligvis, men ulempene avklart og deklarert.
På nrktv ble det presentert at det er klimavennlig å være vegetarianer og sammenligning mellom gulrot og kjøtt ved beregninger på transport mm viste at kjøtt skadet miljøet med CO2 dobbelt så meget, men jeg mener å ha lært på skolen at man produserer 5 ganger mengden gulrot for hver gang man produserer mengden i kjøtt, slik at forholdet egentlig er 2x5, man forurenser i Norge 10 ganger så meget ved å spise kjøtt. Er ikke dette riktig? Det viktigste at kjøtt forurenser den internasjonale mentalitet hvis sosiale karakterstruktur trolig er årsaken til dagens problem, på problem siden. Vi tar dog ikke stilling til spørsmålet, ut over fattigdomssstatestikken og det at skal man ha en standard som gjelder for fellesskapet, på dette passe alle og passe med alle behov. i Norge spiller dyrt trolig liten rolle i forhold til kjøttproduksjon i utlandet, hvis industri bruker ekstremt med vann der vann er mangelvare og at det derfor er et must å ha standard for hele verden solidarisk også her.
 
Vårt felles verdens forsvar innbyr til samspill om det minste som må gjøres for å fjerne risikoen med global oppvarming, hvilket er fremmet som verdens største operasjon noensinne og hvor betydelig innsats fra alle som en er påkrevd. Som en del av kampanje muligheter vil man kunne kjøpe disse 12 sidene på norsk som nyhets-mail sammen med en dvd bok på engelsk med mer klassisk og populærvitenskapelig introduksjon til foretagendet, for kun 108 kr med rabat og 215 kr normalpris. Ved e-post tilsendelse og for de som ønsker å fremme kampanjen, kan man selge nyhetsbladet med 50% fortjeneste som selvstendig næringsdrivende (kr 54 eller 108 i fortjeneste). For de som er dyktig ved telefonsalg kombinert med mail, foredrag, Internett hjemmeside og annonsering av denne, vil man anta at en god heltidslønn er mulig å oppnå! Bestill selv ved konto på side 1 for å komme i gang, melding ved innbetaling: ”Venner av Verden e-post nyhetsblad med salgsavtale.» Blant venner og familie, de som kjenner en bra, kan man selge inntil 5 e-magazine, deretter trengs skriftlig avtale for å kunne selge. Man kan starte med fortjeneste, dog full pris på eget kjøp!
 
HER ER VÅR LOGO OG VERDENS ENHETFLAGGET PRESENTERT I ULIKE SAMMENHENGER INKLUSIVE KLIMASKIP, FOR CHAKRAER SOM  ER KOMMUNIKASJONSSENTRE FOR DEN INTELLIGENS OG ENERGY SOM BYGGER KROPPEN PÅ 9 NIVÅER, UTGANGSPUNKT FOR AUYR VEDA SOM ANTATT ORGIONAL SAMMENHENG. FORUTEN Å GI VED PYRAMIDEARKITEKTUR SKIPET, SÅ GIR DET OGSÅ EKSTRA SEILMASTER VED SUPER STERKE KUBISKE RAMMER 2 , 4 OG 8 GANGER STØRRE ENN RAMMEN FOR SKIPET GJENTATT PÅ TOPPEN I DET FØLGENDE SKIPS FORSLAG OVER 3 KM HØYT, EN AV MANGE KOMBINASJONER MED EN UPDRAFT TOWER. Man kan tenke seg palass på toppen som verdens høysete bygg. Logoen gir også supersterk konstruksjon som egner seg godt for tog vogner, eller å sette sammen som pilarer eller høyt tårn. Om vi får vakuum isolasjonen vår til å fungere også økonomisk vil damp være gassen som løfter ballongen, updraft tower, seil og vindenergi produksjon ved trakter som fanger vinden og hvor hjul stillet i gir ved vindstyrken lett tar ut vindenergi bedre og billigere enn vindmaster og uten å gjøre varig inngrep i naturen med 200m høye master og uten å være farlig for fugleliv. Det er en fornøyelse å presentere klimaskip som beste alternativ HVOR ENERGI TROLIG KAN PRODUSERES TIL UNDER HALVE PRISEN for alle i grønn energi bølgen og vi tilbyr ikke bare grønne obligasjoner vi har endatil en grønn CO2 valuta. Obligasjoner er dog mulig å bestille og vi kan forhandle fram gode avtaler og vi søker også de som ønsker å representere oss i markedet og organisere ulike konkrete prosjekt hvor minst 100 000 klimaskip er målsetting ELLER SOM PROFESJONELLE FUNDRAISERE. Et skip kan ha flere Updraft Towers og gjerne være 12 km høye med noen av kubene som ballonger, andre som drager som løfter ved vind og skipet i neste tegning kan også være 8 enheter langt og ha 2 1000m høye tårn, eller et 3 km høyt tårn. I det følgende er et tårn over 1000m høyt en kombinasjon og neste utgave over 3000m høyt updraft tower med en 1000m+ ballong med diameter ca. 800m og denne kan trolig fly skipet, stort som 7 cruise-skip 100m langt, vekte 100 000 tonn ved betong om tyngde er ønskelig. I Norge samspiller vi med alle organisasjoner som vil og klimakirken i vern om skaperverket samspiller med Julefeiring program, inklusive skip for julenissen, så å si, dog kun et av 1008 AS for hvert skip, som gjerne skal minst ha et spesial AS. Her er julestjerna for mulig samspill for vinterjevndøgn markering med Vegi julemåltid, fri gave til alle ved alles dugnad og spleising på gave og feiringen.  Miljøvennlig karakter kan være  en miljøvennlig bil med luftpute, fri pc mm SOM JULEGAVE FRA ALLE TIL ALLE GJERNE SAMSPILT MED  FN OG ALLE LANDS REGJERINGER.
 
Hvordan i nett og pilarer kuber kan flettes sammen. Skipet uten tår og seilmastkuber over, 108mx108m med betongplate ca. 5m høy i bunn og høyde 108m ved 2 stående ringer og altså vår logo i variant som minner om kinesisk og javanesisk arkitektur som også utgår fra pyramide arkitektur og Stapathya Veda.
 
       
Boka fra 1986 trykt i 10 000 eksemplarer ble vel mottatt verden rundt og her altså med fredsomen og for og bakside av paperback utgaven Ved nyhets e-magasin til 216 kr følger dvd versjonen og 26 andre sider som World Constitution of Global Integrity, de 108 ministeriene  ved hvert skip som by eller nasjon, 35 tema-år siden 1980 etc.
 
 
Klimakirkens møtepunkt med vårt foretagende er etablering av AS ved klimafondet og et  klimaskip, kanskje med tema flytende nordpol-julenisse by, som også ellers i året kan opprettholde Operasjon Redd Golfstrømmen.. Klimafondet er ikke involvert ut over rutiner gjeldene for alle kirker, skoler, organisasjoner etc., alle er velkommen med på samspill ved standardiserte rutiner som ikke involver foretagendet i andres opplegg. Felles verdens og klimaforsvar må ha slikt utgangspunkt! Merk at hjertet går ved hjertechakra og juletreet kunstnerisk danner ramme om julestjernen. Kanskje Buddha er en av impulsene til julenissens barmhjertighet og majestetiske forhold til verden.
Vår logo vist over som perfeksjonert av Rajananand i sammenstilling av flere urgamle mystiske tegninger fra jorda rundt, minst 6 mystiske verdier. En vitenskapelig oppdagelse med matematisk perfeksjon som bevis på originalitet og trolig original pyramide arkitektur kanskje mer enn 20 000 år gammel fra kulturen med pyramider verden rundt. Denne gir arkitekturen og styrken i oppbyggingen av klimaskipet såvel. Et nyttmateriale er utviklet, kalt 2% fraktale kube materiale, hvor pilarene i en kube er satt sammen i en kube av ca4000 mindre kuber i dennes pilarer, størrelse 2%. Dvs. om diameter er 108m og kubisk ramme er 100m høy og bred, så er pilarene 2m brede satt sammen av rekker av kuber 2m høye og brede og disse kubene likedan, satt sammen av kuber ca. 4000 stykk og størrelse 2%= 0,04m høye og brede, i alt 16 millioner (4000x4000) i større kube. Dette kan gå ned til nano størrelse med kubiske rammer i karbon nano rør og pilarer som kan styrkes med massivt materiale rundt pilarene eller i de minste kubene eller bare i veggene på kuber på ulike nivå  slik at de blir armeringsjern og eller med vegger, hvor sentrums pilaren som binder kubene i pilaren sammen med innskyvbart rør. Systemet løser praktiskanvendelse av karbon nano rør, hvis styrke er vanskelig å anvende og gir perfekt løsning på 3d printing utfordringer. Ja, hele klimaskip med miljøbyer og 12 km høye updraft towers kan 3d printes eller bygges med robot løsninger hvor selv kubene som flyttes kan utstyres med motorer og i opplag 108 000 stykk. Kjempeoppgave, men mest økonomiske måte trolig å realisere det minste antall avskip og energi produserende enheter ved dette, som balanserer global oppvarming og trolig beste måte å revolusjonere bygge industrien på i alle sammenhenger, 3d prin ting med fraktalekuber! 3d printing som kjent er at en maskin ikke bare trykker på papir i 2d, men faktisk skriver ut noe med form, og det at maskiner bygger klimaskipet i sin helhet kan være en god ide og 3d begrepet er litt begrenset her fordi kubene finner sin egen lass, ved motorisering er jo nesten at den bygger seg selv som en transformer. Supercomputer beregninger av hvilke kombinasjoner som gir best resultat vil kunne gi beste kombinasjoner av materialer, økonomi, og løsninger somvegger, massive kuber, armeringsjernkuber og gjerne kube bokser med vakuum inne i for superisolasjon. Merk at de 9 pyramiderammene støtter sentrums søylen i retning fra kube til kube i pilarer eller tårn, som over skipet  mange km høye. Nyttig ved damp ballonger f.eks. og en åttekant løsning , ikke 5 kant som i fotball, gir trolig perfekt organisering for flere lag uten kuldebroer, dvs. en praktisk måte å anvende vakuum inne i kuben som boks, somisolasjon i vegger og her duk for store ballonger. 100000 klimaskip vil trolig produsere mange ganger så meget energi i året som man i dag forbruker og masse går med til å opprettholde hurtig transport og produksjon av energien og av masse rent vann fra havvann ved fordampning og updraft towers som kan ta ut vannet 12 km opp og transportere det til gårdsbruk og tanker for folk verden rundt i store kule zeppelinere som tar en million tonn vann eler mer med seg. Guld Nilen er et slik prosjekt forå frakte vann opp Nilen og løse konflikter rundt forbruket av dagens Nilvann mellom nasjoner og for å gjøre Sahara grønn. Vi kan ta over olje økonomien, det er nok penger til å ansette en milliard mennesker på god u-lands-lønn til å drive skipene, ca. 10 000 stykker pr skip, 5000 på land i klimafond miljøbyer som produserer mat til skipene og driver transportselskapet med mottak av og videreforsendelse i flygende kuber. Vi har også  patent på transport revolusjon på alle nivå fra småbil til kjempesvære løsninger flere km lange både i lufta og på bakken i en kombinasjon av luftputefartøy, helikopter, fly, hvor kubenstak er vinge og med fallskjerm slik at der er 3 uavhengige system som sikrer at en ikke detter ned,  2 kan svikte altså uten at en detter ned. Kombinasjonen synes særdeles praktisk og krever lite infrastruktur da luftputefartøy som flyger... Flytting av varmluft fra havoverflaten og ut, nytte av solenergi som ellers varmer opp havet, produksjon av skyer kan alene balansere global oppvarming og stoppe uheldige tendenser som at metan frigis, Golfstrømmen er i ferd med å forsvinne og lignende forhold som ikke er akseptabel risiko, mens der bare er en gradvis reduksjon av CO2 konsentrasjonen det er lagt opp til, motvirke effekten, oppvarmingen først for å fjerne risiko altså.. For å realisere dette snarest har vi etablert en egen CO2 valuta, presentert på engelsk på denne siden: http://1008-108.webs.com/the-green-co2-currency  Globalt, intet politisk verdens demokrati fremmer global samling om spørsmål for integrering av valutaen ved Global Bank, en av våre stiftelser. I Norge fremmer vi folkesamling for å nytte oljefondet til klimaskip slik at norske borgere får 1 million kr hver til investering i et AS ved klimaskip, slik at man også nytter timeshare på leilighet ved skipet ved eget AS, som disponerer en leilighet med hjemmekontor. Spørsmål globalt kan være om iallfall i en unntaksperiode på si 20 år nytter valutaen som ny guld standard ved at alle får en garantert minsteinntekt og slik deler profitt fra energiproduksjon og ved at verdens samles om at kun integrert vekst selskap hvor fondet har 50% av aksjekapitalen og profitten. Til fordeling blant folk og til investeringer i AS ved forsvaret. Det helhetsvitenskapelige foretagendet ble grunnlagt av Rajananand Dhananjaya i 1980 og fullbyrder vitenskap som et fenomen i utvikling ved enheten av vitenskap og som vitenskap, helhetsvitenskap, også en ny vitenskap om integrering  av vitenskap fra fagområder, til enheten av vitenskap og i praktisk vekst i samfunnet. Universitas, begrepet universitets Latinske rot, betyr snudd inn i et hele! Mens universitetene er mer som fagskoler eller fagforeninger og splittet i fakultet, så inviterer vi universitetene til å opprette et helhetsvitenskapelig fakultet av komparativ forskning studie slik at prosessen av å integrere de ulike fagområder ved et universitet kan være i samordning med vårt felles enhetsbibliotek av integritet ved det helhetsvitenskapelige foretagendet! Forsknings bibliotek inn i praktisk nytte her er klima biblioteket av integrert vekst hvor isolert vekst i samfunnet på bekostning av helheten har resultert i ødeleggelse av miljøet. Integrert vekst er integrering av helhetsvitenskap i samfunnet ved biblioteket for enheten av vitenskap, en av våre stiftelser vi snart håper styres ved demokratisk kontroll, rent intet politisk globalt demokrati ved Verdens Grunnlov / World Constitution of Global Integrity! Denne representerer de universelle interesser for godt felleskap globalt nedfelt som prinsipper i en grunnlov og for å forsvare at felleskapet ikke representerer noen andre verdier enn de universelt akseptable fellesverdier ved infrastrukturen for global integritet og verdens fred.. Vårt felles verdens og klimaforsvar integrerer forskningen inn i enhetlig-gjort utdannelse av global integritet, komparativ forsknings studie ved fakultetet eller biblioteket for enheten av vitenskap, samt at man ikke kan bygge et globalt nettverk, et sikkerhets nett for alle, som infrastrukturen for global integritet og eller verdens fred og samtidig ødelegge miljøet mens man bygger infrastrukturen. Man rett og slett er nødt til å finne samarbeidsformer ved ren energi og ikke forurensende transport osv. og tilpasse seg det faktum at der er ubalanser man må ta hensyn til. Fjerne verdens fattigdom, balansere hele klimaproblemet og fullbyrde potensialet for kommunikasjonsteknologi, er kun biprodukter av å realisere global integritet i vårt humanitære, vitenskapelige og miljø foretagende, det helhetsvitenskapelige. Så vi forbereder den største operasjon tiltenkt globalt samarbeide noensinne og vil bygge 108 000 flytene byer og klimaskip som nye nasjoner  og for kanskje 20 år ha en milliard mennesker i jobb ved disse og tildels landbaserte klimabyer også, ved bl.a. å ta over oljeøkonomien, ja om folk og verden så vil det! 12 km høye updraft towers, km lange skip hvert med 1008 AS for bygge hvert skip,  som en by og en verden av global integritet. Største operasjon noensinne innbyr vi til samspill om, enda det hele, hele operasjonen er innen det minimum man må gjøre for å begynne å balansere global oppvarming, eller risikoen som følger med, noe sannsynlig noe mindre sannsynlig, men er det kun en promilles sjanse for at verden kollapser, risikoen trolig større, vil det være russisk roulette ikke å gjøre det som gjøres må for å balansere risiko utgangspunktet, mest vesentlig oppvarmingen og forsuringen av havet! Hvem vil være terrorist ved ikke å gjøre sitt, en fiende av verden, ikke venn med egen familie, ikke patriot etc. Tillat oss å være "reddende engler" og å assistere deg med å komme i gang, vær med i vårt felles verdens og klima forsvar. Alle som en for fred og global integritet! De 4 områdene av ny Fundamental Global Ordning som infrastrukturen av global integritet er som følger.
NY FUNDAMENTAL GLOBAL ØKONOMISK VERDENS ORDNING er basert på å produsere et minimum av mat klær og bolig til alle , alle sammen om å skape verdiene ved ingen voldelig standard, vegi naturligvis, og gjerne kombinert med en garantert minste lønn ved Global Bank,
NY FUNDAMENTAL INFORMASJON, KOMMUNIKASJON, FORSKNING OG UTDANNELSES ORDNING er basert på biblioteket av enheten av vitenskap fritt tilgjengelig for alle og gjerne ved global times redaktør og abonnements ordning Golden Times of integrity!
GLOBALT, RENT, INTET POLITISK DEMOKRATI for å øve demokratisk kontroll ved at samarbeidet ikke nyttes til inntekt for å representere andre interesser enn de universelle definert av konstitusjonen som presenterer disse 4 områdene. Der er gitt aksept innen begrensede rammer av æres koder av integrert vekst å etablere aksjeselskap for å nytte masseproduksjonsøkonomi og dennes utgangspunkt for finansering, samt å nytt finansiering til å låne penger så å si uten risiko for foretagendets verdier, med profitt potensial for investor, generøst med avgrenset topp inntekt.  Dette er utvidet til å omfatte etablering av nye nasjoner for ved grunnlov å sikre slike AS og at de alltid nyttes i samsvar med æreskodene av global integritet. Det siste fremmer også ideen om globalt land ved vårt initiativ for kongelig enhetliggjøring av verdens samfunnet, som også har kulturelt aspekt og toppet av verdens hovedstad som et globalt universitet og kulturelt møtepunkt for verdens sivilisasjonens fullbyrdelse!
KULTUR AV GLOBAL INTEGRITET kan være Dagen for individets uavhengighet, vårjevndøgn i Norge som også markerer starten på vårt universelle referanse år ved biblioteket av global integritet. Vær med både  lokalt for skipet nettverksbygging og ved vårt global nettverk for feiringer og andre sider av samspillet er et must i denne største operasjon tiltenkt samspill mellom folk noen sinne. Dette kan bli artigere enn annen jobb eller studier ol. og vi antyder at skole, arbeidssted og alle organiseringer er med på samspillet slik at alle lett kan investere 2 timer av sin tid i bygging av AS, klimaskip og en verden av integritet.. Der er globalt, rent, intet politisk demokrati med spørsmål for å sette retning til utviklingen og råde regjeringer til samspill og dette er del av nettverksbyggingen ved World Constitution of Global Integrity grunnloven! ikke vær terrorist ved å ignorere at det ikke er akseptabelt å spille russisk roulettev ved å vente å se! Et rådgivende spørsmål kan være om integrering av klimaforsvarets ulike sider i internasjonalt samspill, det foretagendet er i prinsippet intet politisk, kun vil tillegge verden den nye infrastruktur uten å blande seg inn i områdene av ulikheter som religion, politikk, intellektuell forståelse osv.
Hva er rammene for klimaskip ved vårt felles verdens og klima forsvar? Det ene er å redusere temperaturen på jorda, hvor problemet er havet med mange ting som kan skje ved oppvarming som truer verden med kollaps og å redusere CO2, det siste bla. Ved planting av gårdsbruk og skoger bl.a. Ved klimaskipenes produksjon av ferskvann ved avsalting ved fordampning og transport av ferskvann ved flygende kuber og ballonger inntil land, millioner av tonn om dagen kanskje, da vann produseres ved sol og vind energi og updraft tower, kombinert med damp i vakuum isolerte ballonger, stående zeppelinere så å si, Praktisk, virkelig sterk kun i bunn der trykket kommer, og så varmlufts ballong kun over, dog med kubisk ramme gjør høye ballonger, 2 km høyt f.eks. en god praktisk ide,
Det minste som må til for å balansere temperaturen på jorda kan kanskje bli verdens største operasjon noen sinne med over 100 000 skip, som er ment å være også flytende byer med 12 km høye updraft towers, hvilket er et rør inne i ballongen som fører varm luft fra  havoverflaten opp og ut høyt oppe hvor temperaturen er kaldere og ved at den fører luftstrømmer meget varmere enn luften opp og den derfor blir sugd ut, gjerne blandet med damp fra sjøvann slik at ferskvann utvinnes oppe, kan energi produseres av luftstrømmen! Luftstrømmen produserer da både ferskvann og energi i strømmen.  Ballongen holder røret oppe ved at bunn er solid ved en kube hele 200m bred! Ekstreme mengder varm luft globalt altså ved 100 000 tårn og skip og med diameter i røret, updraft tower, ca. 140m og hvor høyden gir stor temperatur forskjell i seg,  avkjøler havet som regulerer temperaturen på jorda. Skyer kan produseres i riktig høyde fra damp og dempe oppvarmingen av jorda også innrømmer meteorologisk institutt og ekspert ved universitetet i Bergen stadfestet vår beregning av at over 1 million kv km med aluminiums folie eller sol samlere i seg selv bruker opp varme for kanskje en halv grad Celsius av verdens temperaturen, det er meget i lys av at et million tall med kv km is fra havoverflaten er forsvunnet, noe samme effekt negativt altså. Skipet kan ha luftputefartøy i bunn ca 1- 2m av høyden ved hver enhet 108mx108m satt av til dette, så kommer kanskje 5 meter med massivt skrog i tung betong som stabilitet, parallelle vegger hver 4m og 5m høye, 0,4m tykke holder sier ekspert. På toppen av dette 12m ca. 7 parallelle 7bygg med 12m bredde og 4m avstand mellom og hvor avstanden  4m er i 108m lange åpninger som gir en elv av vann med vinge under. 108m lang fra front til bake, nyttes til elver ved at vannet presses inn forfra og suges opp bak og blåses ut hvor ønskelig, slik at man får vinger virkende både i vann og luft 4mx108m og 6 stykk, ved at vann og luft passerer fortere over enn under vingen, - flyge aero og hydro dynamikk. Kuben er 108m høy og kan ha bygg eller seil satt som vist som også i trakter som fanger vinden til vindenergiproduksjon. Trakter kan også settes i dobbelt så stor kubisk ramme over, men opp  i høyden her begynner altså vår zeppeliner om den ikke nyttes som flygemaskin eller bare til seil, også mulig. Gjøre om energiproduksjonen til vann produksjon og transport er mulig og bare dette ville være nok, men 1008 AS ved hvert klimaskip er nødvendig for finansiering og drift bl.a. Og våre kombinasjoner er rikere og bedre, men massiv reduksjon av temperatur og CO2 er altså starten og langt mere enn bare å forurense eller skade mindre. Kun litt mindre enn hva man har gjort før, er massiv ødeleggelse ved fortsatt forurensning, ny skade påført miljøet.
 Verden synes å stå i brann og å resignere og nytte dette for sex og profitt utpressing som det er plikt å nevne er et mønster, er totalt upassende og dessverre et problem som kanskje er det største problemet, verdens manglende evne til svare utfordringen og sykdommen som hindrer. Menneskeskapt oppvarming,  hvor brannen er ved drivhusgasser, er ikke spørsmålet, men viser at der er et forhold mellom kilden, brannen  og oppvarming og den målte effekt, temperaturen må sees i dette forhold. Dette gir et annet sannsynlig regnestykke enn FNs og regjeringens grense for hva som kan tillates av forurensning. Er verden sund nok til at folk flest blir med!? Å produsere meget mere ren energi enn hva verden bruker i dag i alle former av energi, er et aspekt og vil om man tar over oljeøkonomien, gi lønn til en milliard personer på klimas skip og skipenes landlige base bl.a. for matproduksjon. 12 grader varmere i Skandinavia på grunn av Golfstrømmen viser at havet regulerer temperaturen og at det tar tid å varme opp det 3000m dype havet og isen. Risiko og flere av truslene om plutselig kollaps er ved vannets oppvarming, som økt havnivå 12m,  golf-strøm opphør, frigjøring av metan, stopp på oksygen produksjonen mm. FN kan ha rett men kan ikke spå været neste år og er det mest sannsynlig slik de antar si med 60% sannsynlighet, kan det fortsatt være fare for kollaps av verden, 40% sannsynlig i løpet av et par måneder. Så meget er ikke nødvendig for at verdens økonomien kollapser og mat for en måned har Norge kun sies det, men viktigere har vi oksygen å puste inn om det verste skjer. Uten verdens økonomi, vanskelig å kontrollere og å sette i gang tiltak som vårt! Det minste vi må gjøre for ikke å være terrorister som spiller russisk roulette med alles framtid og livsgrunnlag. Ikke å gjøre sitt er svik, å være fiende av verden og egen familie og vi innbyr til å gjøre kun det som er universelt akseptabelt,- a must! At folk flest investerer tid og penger i egne klimaskip AS for å bygge en verden av global integritet er en bra plan. For den enkelte kan det kombineres med skole eller jobb kanskje.
Verden står i brann, det er lett å være brannmann eller del av hjelpekorpset eller med i vårt felles verdens og klimaforsvar, en brannmann trenger ikke politikk, religion eller filosofi, han har en oppgave, brannen må slukkes så snart som mulig. Vi må slukke brannen eller fjerne risikoen. Brannen er så intens at den generelle temperaturen i hele verden hare økt med 1 grad C og FN sier det er menneskeskapt. De har gjort generell risikovurdering men ikke sett at der kan være stor risiko for at verden kollapser neste uke, selv 10% sjanse for det og 90 % for at det hangler og går som de antar, er total uakseptabel risiko. Så perspektivet verden står i brann er korrekt og kilden til generell økning av temperaturen må jo helst være større enn økningen registrert (brannen er varmere, en økningen av temperaturen 50m borte), som er stor. Vi har trolig passert 2 og 4 grader + allerede, ikke som et mål for begrensning om 10 år eller mer, det tar tid å varme opp havet, 3000m dypt og ubalansen kan manifestere seg på kort tid.! Det hele i samsvar MED DEN ENESTE STRATEGI SOM FINNES VED VÅRT FELLES VERDENS OG KLIMA FORSVAR FOR Å BYGGE INFRASTRUKTUREN FOR FRED OG GLOBAL INTEGRITET. DENNE ER KALT NY FUNDAMENTAL GLOBAL ORDNING OG ER DEN KOMPLETTE ORGANISERING SOM SKAL TIL FOR AT KLIMAFORSVARET SKAL FUNGERE, INKLUSIVE RENT, INTET POLITISK GLOBALT DEMOKRATI. NÅR INFRASTRUKTUREN BYGGES MÅ VI VÆRE INGEN VOLDELIG I FORHOLD TIL SAMFUNN OG MILJØ OG TILPASSNINGEN HVOR MODERNE SAMFUNN OG TEKNOLOGI ØDELEGGER GIR KLIMAFORSVARET SOM ET BIPRODUKT AV Å REALISERE SIKKERHETSNETTET FOR ALLE. Sikkerhet garantert de få med politisk makt eller god økonomi,  har vært vanlig korrupsjon, sikkerhet for alle må skapes.
Alle er forventet å invester tid og eller penger i klimafond AS, og ved å bygge et eller flere AS hvor hvert klimaskip skal ha 1008 AS, bygger man klimaskip og en verden av global integritet. 108 av ASene ved hvert skip er tiltenkt Ny Fundamental Informasjon, Kommunikasjon, Utdannelse og Informasjons Ordning, et av 4 aspekt ved infrastrukturen for verdens fred,, med prosjekt for å gi gratis PC til alle i hele verden, bygge et nytt internett, Integritynet og tilpasse biblioteket for enheten av vitenskap til dette. Der er prosjekt på å utvide dette til å være en gratis bil også, som om man ønsker det kan være bobil ved Ny FUNBDAMENTAL ØKONOMISK VERDENS ORDNING, ET MINIMUM AV MAT KLÆR OG BOLIG TIL ALLE FOR ØKOOMISK UAVHENGIGHET OG SIKKERHETSNET.  En god forretning også fordi gratis bil kan oppgraderes og bli bedre enn det beste man kan tenke seg. Luftputefartøy, en ring rundt med blader på utsiden, helikopterblader, 2 ringer rundt, går i hver sin retning. Et uavhengig flysystem til, taket eller oversiden som vinger hvor vind presses inn forfra og spiser opp luftmotstanden ved at den suges opp bak på vingen og blåses ut, eller under ved luftpute. Styresystem ved kubens pilarer som rør også mulig, 16 rør i alle retninger gir styremuligheter ved utblåsing av luft i høyt trykk. 2 uavhengige fly system gir sikkerhet og helikopteret uten bevegelige deler, man kan ha flere renner oppe for vind og blåse ut luften i motsatte retninger for helikopterløft, er flysystemet, helikopterbladene i ring rundt også god fallskjerm. Med Pc, telefon, minikjøkken og mulighet til å gjøre om til bobil, ved telt eller plater i kuben, se logo. 2mx2mx6m med 3 kuber på toppen er en god minste gave, vil der være mulighet for oppgraderinger på mange fronter og her er forretningen som gjør gaven verdt å gi bort til alle i hele verden også som business, samt at salg av drivstoff er avtalt håper vi ved alle regjeringer.
Klimafondet skal ha 50% av aksjekapitalen i alle selskap og overskuddet derved går til utvikling, administrasjon og garantert minsteinntekt til alle i hele verden. Bilen er kalt Rudolf fordi Klimakirken har tatt del ansvar for utfordringen og oppfordrer alle til felles spleising og dugnad for å gi et vegi julemåltid til alle, fremme sunde gaver og miljøvennlig jul på alle vis og koordinere for julenissen en gave til alle i hele verden, alle gir en og får en - ide! FN og alle lands regjeringer kan samspille om å garantere skatt, avgifts og tollfritak på gaven om vi fikser den som vår bil og på energi leveranser og  garantere oppkjøp av energi til markedspris for klimaskip produksjon av energi og likeledes for kjøp av rent vann, for de land som trenger dette, levert fra luften der trengs! Transformasjon av oljeverden ødeleggelser trengs snarest. Kunne være god  sak for klimamøtet i Paris også, da dette er steg i retning av hurtigs mulig transformasjon av CO2 samfunnet, det som ødelegger verden og tar uakseptable risiko, Russisk roulette med framtida til alle! Klimaskipet om tak overbygg er seil, kan altså være en bil for å se nærmere hvordan Rudolf kan se ut, dog andre kombinasjoner krever tilpasninger. Et av skips prosjektene er et skip som går like lett i lufta som til sjøs,  et flygende hotell og vi planlegger verdens mest eksklusive hotell for cruise verden rundt, som god business, kongresser og konferanser på topp nivå overalt. 1008 35 kvm leiligheter og store haller er det kun beregnet så langt, dvs. litt eller viktige balanser for beregninger som fortsatt må tilpasses. Om det kan lande på Mount Everest er usikkert, men ellers praktisktalt hvor som helst, f.eks.  parkere som høyfjellshotell med vidunderlig utsikt og god atmosfære, ved verdens største byer eller midt i sentrum av disse. London om kvelden, frokost i Delhi, middag Himalaya... Om ballongen, zeppelineren er naturlig, høy zeppeliner for relativt hurtiggående flygende by, er usikkert, her må oppdrift, fly dynamikk og sikkerhetssystemer sjekkes, minst 2 uavhengige løftesystem som hver for seg kan holde hotellet i lufta, pluss fallskjerm, ved kube eller pyramide inne i grunnkuben også ved slik stillstand. Bare betongen i 4m høyt 108mx108m i bunn veier 100 000 tonn, det en zeppeliner 200mx200m maks kan løfte. Betong tyngden kan trolig halveres, men er gunstig stabilitet , mens ballongen må være høy, hvor meget noen av kubene kan løfte ved vindkraft som seilfly og drage er uvisst, men trolig meget, men flere km høyt tårn og ballong gir ikke hurtig framdrift selv om luftmotstand kan tilpasses. Hotellettrenger ikke nødvendigvis å fly fort, selve turen med stop kan være opplevelse og cruise og som Downtown Abbey, hotellet er et senter for velvære og god helse, hvorfor gå andre steder, la verden komme til en så å si! Alle kan nyte maharaja luksus en tid kanskje, den som trolig inspirerte engelsk overklasse. Når det gjelder beregninger må dette gjøres for et konkret skip når det har tatt form og ved de ressurser til å realiseres skipet man har og spesialversjon for flyging kan ordnes, dvs. uten tungt skrog og eller vanlige ballanser som tynge og oppdrift, materialer og styrke etc.  Alle aspekt kan realiseres innen kjente prinsipp og kjent teknologi og selv om til dels rimelige løsninger har det noen kostbare sider, som kan reduseres f.eks. ved å forberede masseproduksjon og AS for det, dog har vi en lang serie egne patenter som synes beste løsninger men som altså kan være dyr å integrere i første runde. Energi produksjonen må beregnes, men bevis for fortrinn synes like lite naturlig som sammenlikning av 2 vannfall med fossekraft, like meget vann mens det ene har dobbelt så stor høyde, minst dobbel energi produksjon er naturlig å anta for omtrent samme produksjonsutstyr, meget beregning for fortreffelighet ikke nødvendig.. Beregninger koster og er viktige, men ikke ved våre forprosjekt, hvor konkretisering av de store kombinasjonene er viktigst, da fordelene synes så åpenbare at man kan antyde å nytte offentlige midler på gamle alternativer for vindkraft for eksempel, er svindel og økonomisk rot. Våre vindmøller kombineres med updraft tower energi, sol og bølge energi og mer i ulike kombinasjoner med store synergieffekter og økonomiske vinster, som nytte av black smokers. Man kan i enkelte kuber ha åpen kube med seil satt slik at det gir trakter og disse kan drive Mississippi dampbåt hjul innerst ved traktens minste åpning og hjul settes i gir i forhold til vindstyrken og slik tar ut mer energi av samme volum luft uten ekstremt dyre 3 blader i vindmøllen og kuben er optimal økonomisk og konkurrerer lett med vindmølletårn som også er dyre. Her gir kuben også rom for møllen og i forhold til 50 vindmøller stabler vi 50 vindmøller oppe på hverandre og vinden blir fort sterkere og sterke ved få meter høyere opp, slik at vindstyrken vinnes også i regnestykket og dette kan være kuber svært høyt oppe på toppen av zeppeliner, mens vi har funnet bedre kombinasjoner med zeppeliner og updraft tower man må ha confidensiality agreement for å få innsyn i. Dokumentere hemmelighetsholdelse altså! Videre nyttes updraft tower vindmøllen i bunn gjerne til å produsere samlet energi også for de mange mindre vindmøller. Både vindmøllene og solenergi produksjonen som produserer damp som kan føres inn i den varme luftstrømmen i updraft tower, som er prinsippet for disse tårnene, luften oppe er meget kaldere så luften suges ut og lager luftstrøm oppadgående og riktig høye tårn gir effekt bare ved temperaturforskjellen er det å anta, selv om friksjon også må beregnes. Vind og sol energien kan også fordampe sjøvann, slik at ferskvann kan utvinnes samtidig som dampen varmer luftstrømmen i updraft tower.
 
Som en del av kampanje muligheter vil man kunne kjøpe disse 12 sidene på norsk som nyhets-mail sammen med en dvd bok på engelsk med mer klassisk og populærvitenskapelig introduksjon til foretagendet, for kun 108 kr. Ved e-post tilsendelse og for de som ønsker å fremme kampanjen, kan man selge nyhetsbladet med 50% fortjeneste som selvstendig næringsdrivende med prosenter. For de som er dyktig ved telefonsalg kombinert med mail, foredrag, Internett hjemmeside og annonsering av denne, vil man anta at en god heltidslønn er mulig å oppnå! Bestill selv ved konto på side 1 for å komme i gang, melding ved innbetaling: ”Venner av Verden e-post nyhetsblad med salgsavtale.”. For å isolere for dampen med kuber med vegger satt sammen i rom med vakuum for å gi vakuum isolasjon, håper vi at flere lag av slike kuber  åttekant mønster, hvor fotball har 5kant mønster. Det at der er møte punkt for lagene i mellom kubene, i forhold til lag over og under, gjør at vi håper på å redusere transport av varme eller kulde igjennom perfekt isolasjon, vakuum, ellers kan det bli dyrt med damp i så ekstremt store ballonger, som 2 km høye, diameter 600m.
 
Når det gjelder global bank og integrering av grønn valurta i verdens økonomien har vi spørsmål til folk i rent intet globalt politisk demokrati, mer hva folk aksepterer å være med på og som råd til regjeringer og FN, som er velkommen til på eget grunnlag å gi aksept til det som synes som a must. Og første spørsmål er om du vil være med på en slik folkesamling om også å gjøre verdens økonomien hvitere, da bevitnelse av alle pengeoverføringer ikke bare sikrer at man har vitne til hvem som har hvor meget i banken, ved digitalt galskap ellers kan det se ut til. Så vi innbyr til å kommunisere deltagelse også i nettverkbygging for å samle folk rundt å transformere verdens samfunnet til ikke ødeleggende og uten totalt uakseptabel risiko for kollaps, alt i år!
Vær med i Venner av Verden ved innmelding i klimakirken som gir støtte ved statsstøtten bl.a. eller med i globalt vennskap støttemedlemskap. Å gi en gave til alle i hele verden, alle deltar med å gi og motta en kan være noe så praktisk som en elektrisk bil ved dugnad for å produsere en eller bedre på hydrogen og med luftpute og helikopter funksjoner, 2 uavhengige for sikkerhet. 108 AS av 1008 skal fokusere på gratis pc ved nytt globalt Integritynet (et nytt Internett))og bil er kontor og fri pc med kommunikasjons muligheter, hele mobilmarkedet kan kuppes.. Julegaven om så stor er det minste vi kan gi for å ha betydelig effekt på hvit jul ved klimaubalansene. Mens å reise prosjektet er ikke innen rekkevidde, om ikke stort nettverk dannes, 1 million innmeldte i kirken i Norge f.eks. I alle fall hovedideen  med Hvit Juli ala Vegi  Naturligvis Standard er julemiddag vintersolverv over hele verden, et vegi naturligvis  standard julemåltid. Vi blander oss ikke inn  i julefeiringen ellers, ut over å anbefale vegi standard, og legger arrangement før under og etter annet, artig og berikende, enkelt og lett. Samspill er søkt med årstids feiringer Together for Peace etablert i 1986 og på noen områder vil dette være mulig. Koordinering av julegave til alle selv  en mindre en fra flytende miljøby ved Nordpolen, ville jo være en ekte julenisse verdig, rollen kan skiftes på eller  om noen ønsker den permanent og har noen å bidra med sekretariat, dvs. tid og ressurser til å dokumentere aksept av ansvaret, så kan man søke. Som OL å ha en nasjon eller by til å lede an hvert år er også mulig. Vegidagen er altså vintersolverv  ca 21 desember, det andre artige ideer, som for moro skyld kan realiseres. Artige utfordringer og en av dem er vekst i j julemusikk, fundamentene for vekst er stabilitet, tilpasningsevne, integrasjon, renselse og vekst og renselse er viktig om vi integrerer julemusikk, fordi typisk for musikk er at det nyttes til inntekt for ting, f.eks. sexpress og andre urenheter.   Et USA for Afrika Gold Nile sangkor kunne trenge renselse , men viktigst om de beste i verden gikk i lag... Vi innbyr  kunstnere og koordinatorer til å delta i dugnaden. Innmelding i klimakirken er mulig i Norge, bestilling av  e-postabonnement en mulig oppstart for de utenfor Norge og å arrangere kor lokalt overalt er også en ide, alt  etter avtale og kort kurs i æreskodene for global integritet. Hvit jul betyr å gjøre noe med sanden i Sahara,  kan bli grønn som juletreet, altså! Guld Nilen er basert på å frakte ferskvann ved klimaskip produksjon opp Nilen og å gjøre Sahara grønn gjerne i samspill med alle land rundt Nilen og forhåpentligvis som egen nasjon med mer  enn klimaskip forankring. 1 million innmeldte i klimakirken i Norge ville være et fundament for suksess globalt,  så vi har kampanje hvor alle finner 4 nye som grunn ide. Vi har ikke sjekket nøye men det er vist ca 700 kr pr  år i offentlig støtte pr innmeldt og dette får innmeldte som aksjer i et klimaskip AS, som bygger kirke og vegetar restaurant for dekning av løpende kostnader.. En annen god ide er å selge  eller leie ut juletrær som ikke er kappet med som oppbevares i jord og som kan settes ut i hage eller skog, samt  å organisere klimatoalett for å gi gjødsel til trær, fra skoger av bambus er en ide fordi de vokser fort og kan nyttes  i flygende kuber, bl.a. Klimatoalett til trær, ikke mat gjødsling, fordi piller og kjemikalier i folk er så sterk konsentrert... 100 kjemikalier i blodet ved dagens mat tilgang er utrert og utrolig at aksepteres, men det som anlaes som normalt i Norge. Vegi Klimastandard forventer at alle matvarer og lignende merkes også for alt som ikke er naturlig del av maten, også indirekte ved for eksempel plastomslag. Videre er ideen om globalt samspill for å produsere overflod av mat til alle innen standarden en god ide og inntil så med egen miljøvennlig transport ha merket alt av mat også i forhold til transport og andre forstyrrende elementer og å samspille med butikker og restauranter om å ha utvalg som holder beste og bedre standarder enn det som er i dag. En bil til alle med luftputefartøy ordning og helikopter løft, logoen med diameter 2,4m som utgangspunkt i forhold til vår logo g gjerne også klimaskipet,  er en fortreffelig forretningside også som gave til alle, for klima AS som produserer for integrert vekst i transformasjon av dagens ødeleggende forurensnings organisasjoner til en verden uten ødeleggelsene og i god bedring, ved denne vår kollektive sykdom for alle, klimaendringer, trolig like alvorlig som alle har kreft.. Det er artig julenissen vil da få en ekte rolle i verden med flygende kuber,  hvem har ikke sett en julefilm med et magisk øyeblikk hvor man må innrømme at julenissen er virkelig. Om han som fantasi også  har en realitet ut over å ha en klar rolle, er uvisst, nå er iallfall tiden inne til å fremme hvit jul i Norge, hvor det har vært grått og sannsynlig kan bli ekte jul.
Send mail til anand@hotmail.no med tema, kun: "klimakirkeinnmelding" navn og adresse og hvilke konto kanskje nyhetsbrevet er bestilt ved med innbetalte minst 50 kr (100kr og eller gavebidrag større) er mulig start.
Dette er en praktisk ramme for transformasjon av en av sidene ved det ødeleggende storsamfunn  og om det passer FN og regjeringene å behandle og gir sinn aksept av vårt initiativ, som er et must, gjerne sammen med aksept av vår grønne valuta ved Global Bank som ny guld standard, der selv det at banken står for all transport av penger, all transport i hele verden eller kun bevitnelse av transport, bevitner forholdende i høyst merkelig dårlig digital autoritet bankvesenet stiller som.
I januar møtte jeg  Rasmus.Hansson@stortinget.no fra De Grønne på Jernbanen, Oslotoget var en time for sent og 3-4 korte samtaler ble det. Jeg fikk informert om klimaskip med updraft tower som løsning på problemet med oppvarming ved klima og verdens forsvaret. Han fikk visittkort til vår hjemmeside og tegning av klimaskip som viser tårnet og han var kjapp og innrømmet trolig mulig teknologi. Så snakket vi om min forståelse presentert i mange år at det er varmere enn antatt ved målinger pluss 1 grad C kanskje, fordi det tar tid å varme opp det 3000m dype havet og igjen fikk jeg medhold, C=2 konsentrasjonen er funnet å motsvare 2 grader Celsius pluss, - den hundredetusen år måling i forholdet CO2 konsentrasjon og temperatur viser jo ikke registrert oppgang i temperatur, mens CO2 øker. Det kan være kanskje 5 grader som er den reelle balansen og som manifesterer seg når store deler nok av havet er oppvarmet. Der er også andre forhold som metan kan gi 7 graders konsentrasjon p kort tid, Golfstrømmen viser tegn på å stoppe, ferskvann tilførsel gjør at den synker langsommere og heller varmer Grønland trolig som siste år forbausende er funnet å varmes opp og i ond sirkel tilføre mere ferskvann til strømmen. Stopper den opp vil ikke dette vannet bli avkjølt. Over en million kvadrat km med is er forsvunnet, smeltet og bare det alene, ved tap av refleksjon skal utgjøre en halv grad sier meteorolog i Norge. 3 raske eksempler på at risikoen åpenbart er en annen enn antatt, en risiko for at verden kollapser, dvs. en total uakseptabel risiko det er Russisk Roulete å akseptere. «De Grønnes» ignorering kan sies å være landssvik ved § 85 i Grunnloven om forstyrrelse av Stortingets frihet og sikkerhet, det er et rasjonelt poeng uten at der er dom for det, kan det hevdes plikt å påpeke forholdet, unnaluringen er irrasjonell. Jeg presenterte også for ham at Stortinget kan fremme bruk av oljefondet til bygging av klimaskip slik at folk får et AS med leilighet hver til en million kr fra fondet. Transformering av CO2 ødeleggelsene er også foreslått regjeringen ved å fremme fri bil til alle ved vårt opplegg, med fri energi, dvs. uten toll, skatt og avgifter fra alle land i verden og Global Bank med grønn valuta som ny gull standard kunne stå for all penge transport i verden og FN og regjeringene fremme dette også, hvor de ellers inklusive de Grønne synes å være problemets karakterstruktur.. Den er svært stabil studien over flere hundrede år som viser sammenfall i temperatur og CO2 konsentrasjon, men denne kan ikke unnskylde det ekstremt alarmerende i påvist ubalanser på toppen ved hva som er ansett klimafakta. For det første viser den at temperaturen ikke er kommet etter og for det andre skjer ting so meget fortere i dag enn ved normale endringer den måler. En fasetransformasjon som manifesterer den faktiske ubalansen kan komme fort, plutselig endringer til det verre og konsentrasjonen av andre klimagasser er ikke innkalkulert. Risikoberegningene som unnskyldning for ikke å gjøre noe ved FNs klimapanel er altså ekstremt alvorlig og ikke bare en bekymring ved klimapanelets virke, risikoen er at vi mister vår verden som vi kjenner den. Det er de som tror menneskeskapt effekt er mindre betydningsfullt, vi har påvist at det åpenbart kan være verre, i alle fall en ting er sikkert, isen er usikker, ikke til å gå på, som analogi eler sammenligning, isen på vannet er usikker, som klimabalansene er det. Da må det bevises at den er trygg før man sender en skoleklasse eller hele verden utpå. Inntil bevises er der plikter man å handle og vårt initiativ er bra og påkrevd også uten klimaproblematikken så risikoen for å tape ved verdens største operasjon er ikke der! Det at media og vitenskap år etter år blir forbauset over det akselererende moment i manifestasjonen av klimaubalanser, viser nettopp vårt poeng med at det tar tid å varme opp havet etc.25 Januar 2015 feiret vi 35 års jubileet for det helhetsvitenskapelige foretagende initiert 25 Januar 1980 og en som har vært med siden starten, vise president Reitan for Verdens fredsfond, World Constitution Fund, var med på møtet på Otta, hvor også nasjonalt møte for fondet ble avholdt. Den største operasjon noen sinne er basert på nettverksbygging og bygging av klimaskip AS, 1008 ved hvert skip og hvor klimafondet eller en av våre stiftelser skal ha 50% av aksjekapitalen. Man danner et team eller tar selv ledelsen og danner et AS i samsvar med klimafondets opplegg og kan bygge egen formue samtidig og nettopp det å bygge egen klimabolig, med både miljøstandarder og samsvar med urgamle regler for sunde hus, kan være en god kombinasjon og en gruppe av slike boliger kan gå sammen å produsere ren mat og være selvforsynt med vegi standard naturligvis mat, gjerne i samspill med gårdsbruk. Man kan også bygge bolig, leilighet eller palass på et av cruise skipene, eller hybel samtidig med hus på land. Merk vi har utviklet for vårt felles verdens og klimaforsvar noen av verdens beste forretningsideer med desidert størst profitt potensial tenkelig, på disse sidene og der er flere dusin. Man kan bygge selveier ved bolig, men ellers er fortjeneste potensialet ved risiko satsning, f.eks. 2 timer om dagen i investeringer sammen med penger om man har noen lett å investere, begrenset og avtalt. Gjør man suksess ved satsning er der avtalt å kunne tjene et bestemt generøst stort beløp i forhold til satsning, enten for person eller for teamet, eller for investor eller for bedrift som inngår i satsningen, ja eller alle disse. Vi ønsker også å reise grønne obligasjoner både med og uten sikkerhet, hvor bolig er sikkerhet for AS utenfor vår organisering og da et hus er mer verdt en summen  av murstein så å si, vil innen rimelig god sikkerhet også obligasjon kunne dekke kontor og oppstart satsninger og ved flere boenheter ved takst også kunne gi utgangspunkt for f.eks. sekretær med bolig og hjemmekontor under samme tak. Vi håper alle i hele verden er med på verdens største operasjon som det minste vi må gjøre, og 2 timer om dagen pr person er antatt minimums satsning for en unntaksperiode inntil risiko er kontrollert. Der er også inntektsmuligheter i Guld Pyramiden ved å få med flere ved ulike aspekt av nettverksbyggingen og våre pyramider er uten at det hoper seg opp ved suksess slik at der blir kun toppene som tjener. For å selge dette e-magasin kreves et fritt kurs og underskrift for aksept av rammene og æreskodene for slikt samspill, hvilket det er selv om man er selvstendig næringsdrivende. Man blander ikke sammen med politikk, sjekking av damer, religion og annen business unntatt så avtalt ved naturlige unntak, som at butikker kan selge vårt magasin så vel. Som en del av kurset og informasjonen får man muligheter til å velge satsninger innen guld pyramider som gir pyramidalsk fortjeneste potensial, men i første runde er det kun salg med 50% som selvstendig næringsdrivende. Riktig innstilling er å finne noe fornuftig å gjøre innen strategien av vårt felles verdens og klimaforsvar og så se til at det fungerer med god økonomi.
 P.s. Domen er trolig flower of life fra verden rundt og mystiske tegninger og de 2 hellige tallene 108 og 1008 er integrert som diameter 108, viktig ved riktig forhold kvadrat og sirkel, hvilket vi hadde som over lenge før dette ble verifisert av de 9 trekantene i optimal samordning og perfeksjon

---------------
hei,
velkommen til vår hjemmeside og til å dele utfordringene med å redde verden fra kollaps. Verden er i oppløsning og vårt felles verdens og klima forsvar er virkelig påkrevd. Vårt utgangspunkt er unntakstilstand hvor alle investerer et par timer om dagen i å bygge klimaskip AS, hvert skip med 1008 AS. 108 000 flytende byer er planen, alt innen rammene av det minste som må til for at vi ikke skal ta risiko som tilsier at hver og en kan kalles terrorist mot mennesheten ved Russisk roulette, - med  respekt for Russland!
Verdens største operasjon noen sinne, vi håper å få med folk flest over noen år, er altså innen rammene av det minste som er påkrevd og vi kan ikke garantere suksess, verden kan være alt for ødelagt alt til at den lar seg reparere, til at vi i tide kan bygge global integritet. Verden er trolig som skipet Titanic etter at det traff isbjerget og før det går ned. Vi kan late som ingenting, men gjør vi intet, kollapser trolig verden og det kan skje alt neste uke, selv om det ikke er mest sansynlig. Dvs der er ingen eksperter, FNs ideer er basert på gjertninger og innrømmet rolulette, altså gå ved abntatt sikkert, men kan være mer usikkert enn de vet, innrømmes det! Intet fly ville fått tatt av med slik usikkerhet og sikkerhet først, det er hele verdens framtid vi snakker om og det er reelt, altså ikke siste mote i meninger og politikk og slikt. Det skjer og største problemet er mangelen på evne og vilje til å reagere og ta belastningen og kostnadene ved omstilling. De fleste er vant til at mor og far tar hånd om alt, sjefen og regjeringen gjør sitt g å overlate alt til andre, her blir det til de som alt har ødelagt verden, det er de som så å si får ansvaret, men hver og en har også selv ansvaret og bør reagere, nå, ved de åpenbare universelle første trinn av handling. Havet balanserer varmen på jorda og det synes som å balansere oppvarmingen av havet er viktig, samt å hindre skog og havets økosystemer fra å forsvinne, bl.a. ved for meget co2 i havet. Om der er drivhuseffekt er vi trolig passert 2 grader C alt, vi kan ikke vite,, det tar bare tid før havet varmes opp. 1 million kv km med is fra hav overflaten har forsvunnet. Dette motsvarer omtrent en oppvarming alene på en halv grad C eller deromkring fordi refleksjone av solvarmen har opphørt. Om dette for eksempel smelting ved sot dannelser samt i mindre grad drivhuseffekten, synes dette bra. Det kan erstattes av 1 million kv km med speil eller linser eller alluminiums folie og det ingår i forsvaret da hvert klimaskip skal ha flere km høye updraft towers, dvs tårn som har varm luft fra havoverflaten i hurtig strømning da det blir sugd ut f.eks. 3 km oppe hvor temperaturen er betydelig lavere og oppvarmet av damved sol og vind energi er del av løsningen. Dette er inbakt med mange kombinasjoner i et klimaskip, en foremklet versjon er her vist:

Se også

http://1008-108.webs.com/norwegian-norsk


 


  Vi mottar gjerne gave bidrag eller spleising på utgiftene med vårt felles verdens og klimaforsvar og jeg kan ta imot personlig om man klart presiserer hva beløpet gjelder, f.eks. ved ovenstående konto.  Da assisterer vi deg med å disponere pengene i samsvar med vår strategi for verden og klimabalansene og for å bygge global integritet i verden. nyt å disponere penger ved optimal økonomi ved vår logo, verdens union flagget, og den intelligens av integrert vekst og optimal god struktur!Mail er sendt Stiorting og Regjering om transformasjon av transport Norge til å bli et flygende land i flygende biler og busser med helikopter funksjon og fallskermer mm slik at de er sikrere enn bil på vei:
Vi foreslår at de 150 milliarder man på få år vil nytte til vei, nyttes til transformasjonen med 3 store fordeler:
- man får profit potensiale på investeringen, ganske stort og 50% av aksjene
- ingen utgifter i framtiden til infrastruktur som veier
- fklygende kuber og vindmøller vil kunne produsere nok sol og vindenergi til å sløse og tjene folket og landet svært bra
Dette er de økonomiske fordeler man ikke kan se bort fra uten faktisk å gjøre korrupt underslag av penger om man nytter 150 milliarder på vei og delta i terroren det å ta CO2 ødeleggelse risikoen. DET HELE INNGÅR I KOMPLETT STRATEGI FOR Å TRANSFORMERE VERDEN TIL RENT LIVSFREMMENDE OG P FJERNE RISIKOEN MED KLIMA ENDRINGER OG ANDRE SKADER PÅ MILJØET. PROFIT POTENSIALET ER SÅ GODT OG REELT AT HELE OLJEFONDET ANBEFALES INVESTERT I ORGANISERINGEN.

SKIPET NIDAROS KAN VÆRE 36MX36M SOM VIST I DET FØLGENDE, ELLER 72MX72M DOBBELT SÅ STOR ELLER SAMME ARKITEKTUR 120MX120M OG 60M+ HØYDE, HØYDEN PÅ SKROGET BLIR DOG LITT MINDRE TROLIG, IKKE MER ENN 9M SKROG. I STØRSTE UTGAVE BLIR HALLEN CA 68MX68M OG KVADRATISKE VEGGER BLIR CA 46M HØYE. HVILKET GIR EN STOR KONSERTHALL MED ROTERENDE SENE I MIDTEN MED 4000M MED SIITTEPLASSER I VEGGENS 16 ETASJER. KAPELLET BLIR 48MX16M OG MED VINDUER UT ER DET 3000M I 15 ETASJER PÅ 2 SIDER, 1008 ROM 3M BREDE OG OG 12M LANGE FOR HOTEL, KURS OG KONGRESSER, FESTER OG OG ARRANGEMENT SOM KONSERTER. KULTUR OG HELSE HUS, GRØNT KLIMASENTER OG HOTEL, HELSEHUS OG AHIMSA VEGI STANDARD NATURLIGVIS RESTURANGER, KONGRESSER, MATKURS, 1008 AS MM. VI SATSER PÅ STØRSTE UTGAVE MEN OM FINANSIERINGEN IKKE GÅR RASK KAN VI BEGYNNE MED MINSTE UTGAVE. FLYGENDE KUBER TRANSPORTERER FOLK TIL OG FRA OG DELTAR I MANGE AV SKIPETS ENERGIPRODUKSJONSSYSTEM SOM SEILSKIP, SOM KJØRER RUNDT PÅ FJORDEN NON STOP OG PRODUSERER ENERGI. GJESTEHAVNA TIL KOMMUNEN NYTTER VI GJERNE NÅR IKKE I BRUK OG KANSKJE HAVN PÅ MUNKHOLMEN ER MULIG.

ARKITEKTUREN MED SIRKLER OG TREKANTER OM HØYDEN ØKES TIL Å DEKKE HELE LOGOEN KAN TAES MED, HVOR HØYDEN ER FORKORTET KAN DE STORE SIRKLENE VÆRE HALVSIRKLER, 2 STYKK, 24M BREDE SOM MØTES I TOPPEN I KASSEN 24MX24M MED VINDU OPP OG UT TIL HALLEN NEDE OG DE MINDRE SIRKLER KAN FØLGE SIDE VEGGENE TIL DENNE BRUSTØTTEN FOR TAKET, F-EKS. I STEIN.
120MX120M VERSJONEN KAN GÅ SAMMEN MED FORSLAGET OM SAMSPILL RUNDT VINDKRAFTPRODUKSJON PÅ TRØNDELAGSKYSTEN, HVOR MAN ØNSKER Å INVESTERE 11 MILLIARDER FOR 1000MW SKRIVER ADRESSA, SOM IKKE PRESENTERER DET GROVE REGNESTYKKET AT 5000MW TROLIG KAN PRODUSERES FOR SAMME SUM, JA ENTIL 10 000, ELLER MED 2-4 MILLIARDER KAN VI PRODUSERE LIKE MEGET SOM FOR 11, 100OMW! DETTE ER EN ANTAGELSE VED Å SE PÅ FORDELENE BL.A. VED AT VINDEN ER STERKERE HØYERE OPPE, FYLGENDE KUBER OG AT VÅRE VINDMØLLER KAN VÆRE MERE FIRKANTIG ELLER BILLIGERE Å PRODUSERE, SAMT AT VI KOMBINERER VED KLIMASKIP UPDRAFT TOWER...
VI HAR SENT RUNDT INNBYDELSER ELLER TIPS OM MULIG SAMSPILL OG TIL REGJERINGEN HAR VI GJORT OPPMERKSOM PÅ AT DE SOM DISPONERER OFFENTLIGE MIDLER HER KAN VÆRE INHABILE TIL Å GJØRE VURDERINGEN, DA DE ALT PRODUSERER ENERGI MEGET BILLIGERE OG ...

Innovasjonskonkuranse for team
generelt kan team dannes å delta i konkuransen om å realisere forretningspotensialet i klimafondets grønne strategiske løsninger og utfordringer. En flygende buss eller limusin som vist lengere oppe 16,2 diameter er en konkuranse. konkuransen tar sikte på å lage et opplegg for en utgave av denne med forretningskonsept og beregnede løsninger som kan produseres. Beste team får adgang til å prøve å gjennomføre innen klimafondets opplegg et AS med fortjenestepotensial 12 millioner NOK, samt mulighet for å opprettholde AS som arbeidssted om ønskelig og mulig. Alle team som deltar kan oppnå å kunne gjøre likeså med 3 millioner kr i profit potensiale for teamet også her innen prosenter, ved lønn mot aksjer og når aksjeutbyttet er oppnådd, med mere beskjedent regulært utbytte kan aksjene holdes, innen 40% av aksjene i selskapet altså og forutsatt at teamet er dedikert og stadfester et hvist regulært ansvar for å realisere selskapets potensiale. Det samme gjelder for klimaskip 120mx120m.

Team kan kontakte Dhananjaya og skoleklasser som ønsker å delta vil kan få spesielle tilbud, klasser på alle nivå da å engasjere foreldre er tillat i dugnaden. anand@hotmail.no   - R.D. pb.22,7400 TrondheimInovation Competition

By Scandinavian Climate Fund of Integrated Growth President Rajananand Dhananjaya and perhaps a stock company for each competition. We seek cooperation and funding for arranging competitions around the world, also where we are not established with administration. There are many competitions and by above introduction to a small climate ship 120mx120m and a small flying machine, 16,2m ring diameter, we see 3 competitions: one for the flying machine, one for the ship and one for the ship with 4 flying machines by the 4 towers, while competition 2 may include one or 2, free choice as if parking at land in Oslo fjord is found near center of the city, flying machines as transport is not that important. Integrated Growth is that concept much better than sustainable development and here the competition also is by technology and or business integration of our technology developed integrated in the strategy to combat climate change, and building the ship by parallel concrete walls every 4 m 0,4m tick, needs some skills of application, but not as many other of our inventions, with many opportunities of application, choice of materials related to optimum economy and so on.


Hvis man bestiller nyhetsbrev til 20 kr og sender 40 kr har man nyhetsbrev til gode som kan betales med grønn valutta og slik kan nyte å besitte de første pengene av den digitale valuttaen for åtransformere verden til en grønn og miljøvenlig eksisten uten dagens risiki. Der er får nyhetsbrev på norsk, men om man ikke ønsker på engelsl kan man ikke bestille brevet med dvd bok, den er kun på engelsk desverre! En av tingene vi forbereder er global folkeavstemning om llimautviklingen og hvor hele verden kunne gå sammen å priorotere vår produksjon av ren energi og grønn transport transformasjon der flygende jyber endatil produserer sin egen energi, når ikke i bruk,.
Se også:
http://1008-108.webs.com/norwegian-norsk


NIDAROS HALL, KLIMASKIPKONKURANSEN , CHRYSTAL PALACE NIDAROS HALLET SKIP SOM ER SEILSKIP OG DREVET AV REN ENERGI SOM HYDROGEN OG SOM PRODUSEER DEN ENERGI DET BRUKER PLUSS FOR SALG ER JO EN VESENTLIG FRBEDRING I TRANSPORT VERDEN NÅR GRØNN VERDENS TRANSFORMASJON ER TEMAET OG OM VINDMØLLENE ER 10 GANGER SÅ EFFEKTIV SOM ANDRE, HAR VI KONKURANSE FORTRINN I HELE ENERGI MARKEDET OGSÅ OG MED STANDARD NATURLIGVIS BLIR DET EN PERFEKT HELSEHEIM OGSÅ, SOM OGSÅ KAN DRIVES SOM UNIVERSITAS GRØNN, MED KURS, KONFERANSER, FORSKNING, KONGRESSER OG KOMPLETTE GRØNNE SRUDIER, OG MAN KAN TA SIKTE PÅ Å BYGGE 2, ET ALLTOD PÅ FJORDEN OG ET PÅ TUR VERDEN RUNDT ÅRET RUNDT. VIKTIGST DET BLIR EN MINI PROTOTYPE PÅ STORE KLIMASKIP OG DERMED FREMMER DET STRATEGIEN FOR Å BALANSERE KLIMAEDRINGENE VED VÅRT FELLES KLIMA OG VERDENS FORSVAR. NIDAROS HALLEN KLINGER BRA!


NIDAROS HALLEN, KONKURANSEN ER VED 1008 AS OG MAN MÅ STILLE MED GENERELT PROSJEKT FOR HELE SKIPET OG EGET AS SOM OGSÅ MÅ EGEN INNIVASJONS IDE SOM ET AV 1008 AS VED SKIPET. KONKURANSEN KAN VÆRE TEORETISK, DVS MAN UTREDER EN TROLIG MULIG KOMBINASJON FOR SITT TEAM OG SIN DELTAGELSE I KONKURANSEN OG SLIK AT DETTE KAN SELGES INN TIL 1008 ELLER DE SOM MÅTTE ØNSKE Å KJØPE PROSJEKT OPPLEGGET ENTEN FOR SKIPET ELLER FOR EKSEMPEL FOR FLYGENDE BUSS ELLER FOR KLIMAFOND AS FOR ENERGI PRODUKSJON ELLER DE MANGE ANDRE OMRÅDER VI ALT ER BEST I VERDEN PÅ OG ELLER BIDRGET KAN VÆRE PRAKTISK MED PLANER OM ¨ETABLERE EGET AS SOM ET AV 1008 AS VED SKIPET SOM HAR 1008 ROM 3MX8M MED VINDU UT OG 1008 ROM MED ÅPNING INN TIL HALLEN, CA 2M X 10M, MED KJØKKEN FOR RSTURANG VIRKE, VED KONSERT ELLER MØTER UTSYN MOT GULVET I HALLEN OG KONTORKUBE, MED VINDU VIS A VIS I HALLEN OG I TAKET. ET AS KAN HA EN AV HVER DISPONERT VED AD HVOR KLIMAFONDET SKAL HA 50% AV AKSJENE FOR Å SIKRE STABILITET OG DRIFT I SAMSVAR MED KODENE FOR GLOBAL INTEGRITET. NIDAROS HALL CHRYSTAL PALACE KAN BYGGES I GLASS PLATER MED 30 CM ISOPOR IMELLOM OG MED KARBONFIBER KUBER CA 12CM HØYE OG BREDE MED PILLARER I KARBONFIBER SOM ARMERINGSJERN I KOMPOSIT MATERIALER I PILLARER CA 2MMX2MM, SOM BÆRE BJELKER. GLASS I TAK OG GULV MED TAPET INNE ER RENSLIG OG FRITT FOR UNATURLIGE BYGGEMATERIALER I LUFTEN OG MAN KAN LEGGE I SLUK SLIK AT ROBOT MED HØYTRYKKSPYLE GJØR RENHOLDET, TAPETEN ER PÅ INNSIDEN AV GLASSVEGGEN ALTSÅ MED KUN 20 CM ISOLASJON 10 CM HER OG DER. BILLIG OG PASSIV HUS ISOLERT. SKIPET 9M HØYT I BETONG VIL KOSTE OGSÅ I FORM AV PRODUKSJON AV SKOG FOR Å KOMPENSERE CO2 UTSLIPP OG PROSEN DELES PÅ 1008 AS SOM DEL AV TOMTEKOSTNAD FOR Å VÆRE MED HVOR FONDET MOTREGNER I AKSJER FOR DET MESTE. CHRYSTAK PALACE  ER EN VERDENS UTSTILLING I SEG SELV MED 2 HALV RINGER 108M I DUAMETER OG 24M BREDE SOM BRO HOLDER AV TAKET SAMMEN MED DOMEN OG DE 8 TREKANTENE VIL OGSÅ VÆRE Å SE I HALLEN. FOR MARTNA OG UTSILLINGER VIL EN HALL MED 1008 ROM FOR DET EGNE SEG GODT OG DE STORE RINGENE 3M OG 24M BREDE TYKKET KAN OGSÅ VÆRE TIVOLI TRANSPORT RUNDT FORUTEN HEIS! PANORAMEUTSIKT I FJORDEN ER SOM SKYLINE ALPENE EN ATRAKSJON I SEG SEG OGSÅ POPULÆRT FOR CRUISEBÅTER HVOR GJESTER KAN HENTES I FRA LUFTEN LENGE FØR ANKOMST TRONDHEIM. KILLINGDAL GRUVE TOMTA UTENFOR ILA ER TROLIG BESTE LOKALISERING FOR VARIG HAVNEPLASS FOR SKIPET SOM ER TILTENKT OG GÅ NON STOP RUNDT PÅ FJORDEN FOR ENERGI PRODUKSJON.,SLIK KAN 16 FLY 18M HØYE STABLES 4 OPPE PÅ HVERANDRE VED HVERT AV TÅRNENE PÅ SKIPET SOM SEILMAST OGSÅ FORUTEN TRANSPORT.


Universitas enterprise by The Library
VI VISER TIL AT ADRESSEAVISEN OG DE SOM SKULLE INVESTERE 11 MILLIARDER I VINDKRAFT PÅ tRØNDELAGSKYSTEN OG AVSLUTTET PROSJEKTET FORDI DET IKKE VAR VIND PRODUKSJON NOK, ULØNNSOMT, IGNORERER AT KLIMAFONDETS PATENTER KAN PRODUSERE 5-10 GANGER SÅ MEGET ENERGI FOR SAMME PENGENE, 5-10 GANGER SÅ MANGE PENGER, IKKE EN LITEN MARGINEL FORSKJELL ALTSÅ OG AT VI ØNSKER INVESTERINGER VELKOMMEN MED LOKALISERING TRØNDELAGSKYSTEN OG GJERNE VED OPERASJON REDD GOLFSTRØMMEN. DET E HEIL TULLAT, ALLE SENDT MAIL MED SANSYNLIGHETSBEREGNINGER DELVIS BEVIST UTEN REGNSKAPSHULL Å SPORE, DET BLIR HELT IGNORERT. HOLDER ADRESSA TRØNDELAG FOR NARR SOM IKKE HAR ET DUSIN FØRSTESIDER PÅ DETTE TEMA?
Fredsboka fra 1986 trykte vi opp i 10 000 eksemplar og vi har noen hundrede på lager fortsatt, mens boken også er tilgjengelig som nyhetsbrev i dvd utgave med en oppdatering av temaenen fra år 1980 og til i dag og et eksemplar av konstitusjonen for global integritet. nyhetsbrevet som kan mottaes ved epost koster det samme som boken i 1986, 125 kr, solgt ved et hundredetalls bokhandlere i Norge.

 


 
Innovasjons
Skolekonkurranse for klasser I ungdomsskolen og videregående skole,


Nidaros Hallen 2 er
forberedt bygget som skip i Trondheimsfjorden som presentert over. og for at
skipet skal bli en så gunstig del av verdens grønne transformasjon som mulig,
avholdes konkurranse i å transformere verdens energi, bygg og transport
organisasjoner innen rammene av strategien for å balansere global oppvarming
ved vårt felles verdens og klimaforsvar. Lignende konkurranser er planlagt
avholdt overalt i verden og ved de største stedene i Norge. Skipet har 1008 rom
som kan være hotellrom, og de 30 beste klassene kan oppnå å få et rom for hver
av deltagerne i klassen som sitt, til sin disposisjon som bolig, om man deler
felles drift 2 timer om dagen (folkehøyskolelikt, dog med drift av festivaler, kongresser,
hotell etc. Med inntektsmuligheter også om leier ut rommet. Her er
begrensninger som at Nidaroshallen skal være et anstendig sted, piker og gutter
adskilt, og ingen fest på rommet og ved utleie går dette kun igjennom skipets
fellesorganisering.) Skipet innen samme rammer blir et ”studentersamfunn for
både videregående og ungdomsskoletrinn og et universitas, -trinnet over
universitet og høyskole. Inn mot hallen er det også 1008 bokser, 2mx10m med 2m
ut mot hallen og dermed  ”vinduer” inne,
hvor soverom har vindu ut mot 2 m bred veranda ute. Dette er utsikt til hallen
ved konserter f.eks., og ellers har storskjerm og pc som kontor eller kinosal,
og minikjøkken hvor buffe kan ved robot heiser presenteres ute inn mot hallen.
Hver klasse som deltar, inntil 1008 stykker, kan etablere et av hallens 1008 AS
som hver disponerer en av de 1008 boksene ut mot hallen. Hvert konkurranse
bidrag bør ha samlet ide for å realisere hele byggeprosjektet, mens
hovedbidraget går på å presentere et AS som kan fulbyrde vesentlige deler av
skipets oppbygging og funksjon og verdens behov ved klimaendringene og
organiseringen av transformeringen, den grønne, her ved de som kan tenke og
handle nytt innen innovasjonskonkurransen. Hver klasse oppfordres til å få med
pensjonistene i hver deltakers famille, de ed erfaring og kunnskap. Å ha bolig,
om man nytter den eller ei, når skolen er ferdig er jo alltid bra, så også jobbmuligheter,
enten varig eller deltid og muligheter til å seile verden rundt med utdannelse
på reisen, Skipet skal ligge i ro i Trondheimsfjorden, kjøre rundt på fjorden å
produsere energi og være Nidaros hallen, men engang i året kan skipet ta
jordomseiling eller et av de andre skipene, om vi bygger flere, kan ta turen
hvor timeshare eierskapet gjør det mulig å bytte rom for turen. Vi har 1008
gode ideer for skipet som man kan integrere i konkurranse bidraget et, flere
eller alle og andres gode ideer kan være nettopp hva vi trenger innen
organisering, bygging, klimaløsninger, finansiering, drift, videre vekst av konkurransen
osv., men her må alle deltagerne skrive under på confidentiallity agreement,
fortrolighet eller hemmelighets avtale. Avtale om at konkurranse bidrag kan integreres
i ved klimafondet i skipet og at æreskodene for klima innstillinger og
anstendige rammer for felleskap uten sosial kontroll og utbytting, inklusive
vegetarstandard for fellesskapet og skipet, uten at vi ellers blander oss inn i
hver enkeltes kosthold, kun hva som er rammene for fellesskapet, er også del av
avtalen man skriver under på. Førstepremien innebærer en prosentandel av
fellesdrift og felles AS ved bidraget, slik at hver kan tjene f.eks. en
million, spesifisert i avtalen også, spesielt om dette tas ut i form av bolig
ved bygging av klima hus på land. Skipet innebærer også lett transport fra
skipet til byen, en buss som flyr turen ved rimelig ofte avganger, eller når
ønsket om limousin versjonen bestilles.


Hver som betaler 20
kr kan oppnå et nyhetsbrev og flere om en i klassen har listen og videresender
til alle, inklusive avtaleteksten for konkurransen.


Rajananand
Dhananjaya er koordinator for konkurransen og det er hans Global Times
nyhetsbrev, personlig redaksjon man bestiller, inngår i hans bidrag til
Biblioteket, hvor det nye order for kunnskap, vitenskap, viten, etc. er
Biblioteket, med stor B, hvor et stort bibliotek for alt mellom himmel og jord
så å si, skal være felles referansesenter og alle som redaktører oppfordres til
å bidra til biblioteket som redaktør av Global Times av integritet!


Der er også ordinær
konkurranse for alle ved enda et skip vi håper å realisere i samme progresjon.


innovasjonskonkurranse
for team


generelt kan team dannes å delta i konkurransen
om å realisere forretningspotensialet i klimafondets grønne strategiske
løsninger og utfordringer. En flygende buss eller limousin som vist lengere
oppe 16,2 diameter er en konkurranse. konkurransen tar sikte på å lage et
opplegg for en utgave av denne med forretningskonsept og beregnede løsninger
som kan produseres. Beste team får adgang til å prøve å gjennomføre innen
klimafondets opplegg et AS med fortjenestepotensial 12 millioner NOK, samt
mulighet for å opprettholde AS som arbeidssted om ønskelig og mulig. Alle team
som deltar kan oppnå å kunne gjøre likeså med 3 millioner kr i profitt
potensiale for teamet også her innen prosenter, ved lønn mot aksjer og når
aksjeutbyttet er oppnådd, med mere beskjedent regulært utbytte kan aksjene
holdes, innen 40% av aksjene i selskapet altså og forutsatt at teamet er
dedikert og stadfester et ansvar for å realisere selskapets potensiale. Det
samme gjelder for klimaskip 120mx120m.
 Team kan kontakte Dhananjaya og
skoleklasser som ønsker å delta vil kan få spesielle tilbud, klasser på alle
nivå da å engasjere foreldre er tillat i dugnaden. anand@hotmail.no   -
R.D. pb.22,7400 Trondheim konto 05321667831, merk innbetaling og mail til
anand@hotmail.no, ”konkurranse
nyhetsbladavgift” og bekreftet betalt ved mail.


 
It is a great joy to to present the latest Developments of practical
opportunities for fulfilling the strategy of Our one and only common climate
and world
 defense as a
flying buss whic is producing its own pure energy and so flexible that it may
transform the worlds oil transport to only life supporting self-sufficient With
energy Nice transport: We have initiated the biggest operation ever in order to
reestablish global integrity and can only hope that the world or you, one and
all have a majestic hearth caring for the world too. un Secretariat for their
international year of peace in 1986 wrote to Dhananjaya, the founder of our
universitas knowledge enterprise. We truly appreciate your effort in promoting
the Royal principle of World peace." - one and all together for global
integrity and that all of living on this our beautiful planet must go together,
achieve progress and enjoy fulfillment together. World Peace Constitution Fund
International, president Dhananjaya welcomes you to share the expenditure of
establish the foundation by laws of Norway requiring 100 000 NOK start up
funding and we seek 108 000 or a descant loan to Dhananjaya personal, who may
enjoy tax deduction. Thats the resant together with a green house of culture
and health, a floating 72mx72m climate ship with a hall cubic 40mx40mx40m by
Trondheim fjord and perhaps one in oslo fjord or other places too. - please be
free to communicate interest in creating a team realizing a project elsewhere,
too. not only by Trondheim and the new foundation. World Peace Constitution
Fund by the Constitution of Global Integrity. After the drawings of different
opportunities follows an introduction to the strategy and why immediate
emergency is found even for you not to be an enemy of the world. join in
friends of the world to build a world of global integrity including the capital
city of the world as a global universitas and cultural meeting point for the
fulfillment of world civilization. it is a great joy to introduce the best
opportunity for one and all to fulfill their responsibility towards the world.
The strategy to actually create a cooler world by our common world and climate
defense includes building more than a 100 000 large climate ships with
flying cubes and updraft towers,
We plan to
build several prototypes of climate ship 4 times the size of 20mx120m


Integrated
Growth Innovation Competition by
Scandinavian Climate Fund of Integrated Growth President Rajananand Dhananjaya
and perhaps a stock company for each competition. We seek cooperation and
funding for arranging competitions around the world, also where we are not
established with administration. There are many competitions and by above
introduction to a small climate ship 120mx120m and a small flying machine,
16,2m ring diameter, we see 3 competitions: one for the flying machine, one for
the ship and one for the ship with 4 flying machines by the 4 towers, while
competition 2 may include one or 2, free choice as if parking at land in Oslo
fjord is found near center of the city, flying machines as transport is not
that important. Integrated Growth is that concept much better than sustainable
development and here the competition also is by technology and or business
integration of our technology developed integrated in the strategy to combat
climate change, and building the ship by parallel concrete walls every 4 m 0,4m
tick, needs some skills of application, but not as many other of our
inventions, with many opportunities of application, choice of materials related
to optimum economy and so on. http://1008anand108.page.tl/Norsk-Norwegian.htm


Med vennlig hilsen Anand – RajanAnand
Dhananjaya


Selve
klimaskipet I tillegg til det viste er
utvidet med 1008 50 kvm leiligheter rundt 120mx120m som er bygget med hallen
hvor diameter på ring vist er 108m og skipet blir 14m høyt, flåten det bygges  på og 184mx184m og ca. 200 000 tonn betong og det løfter
seg selv pluss 200 000 tinn til for byggene over 12m ned I sjøen, både tyngde
og størrelse er funnet og kunne utnyttes bl.a. ved energi produksjon ved updraft
towers.


Det
er disse 1008 boliger som sammen med hvert av 1008 AS som danner grunnlag for
16 millioner kr  kapital ved hvert
selskap, hvorav fondet skal ha 80%, dvs. hvert selskap må reise ved aksjer
eller salg av grønne obligasjoner 3,2 millioner kr hver og det er disse, som
det ved obligasjoner gis sikkerhet for i leiligheten. Som er garanti for 3,2
millioner kr og det gjelder 50 kvm bolig pluss bad i ground  floor, timeshare på bad, slik at de som vasker
kan ta det med ro og alltid flere bad en leiligheter, skal også tjene hallen, konserter,
festivaler etc. Sikkerheten innebærer også timeshare adgang til rom ved hallen,
soverom og kontor og kjøkken rom med åpning mot hallen ved konserter f.eks. 10%
av disse 20% er reservert grønn valuta og grønne obligasjoner, som blir valutaen
her og representerer det som trengs av kontanter, totalt ca. 1, 6 milliarder kr
hvor bare skip og kasse pris er ca. 600.000.000,- kr. De andre 10%
representerer betaling ved aksjer for arbeide, byggemateriale, inventar etc.,
men hele 20% beløpet i obligasjoner og aksjer, kan også jobbe mot obligasjoner,
som innfris etter 9 år med 4% rente eller transformering av obligasjon inn i
aksjer innen et års tid eller 2, i aksjer med avtalt profitt potensiale på 10
ganger obligasjonens verdi. Tenk lissens avtale med Skandinavisk Klimafond av
Integrert Vekst med slik balanse første 9 år. Ved transformasjon inn i aksjer
mistes 4% rente på obligasjonen, med innbytte gjør at man opprettholder
sikkerhet i leilighet. Aksjeselskapet for eget bruk kan investere i è gjøre det
til en luksus studio flat, slik man i lignende sammenheng kan leie ut for 50 000v
kr døgnet. En stor ide er at man bygger noe i lag som man foredler og nytter og
slik sikrer at verdien er der. For è stille i konkurransen, må der være 100
team på minst 10 personer hver dvs. for  at den skal være praktisk, men konkurranse bidrag
kan også[ sees som teoretisk, for at skipet og konkurranse bidrag kan nyttes
til realisasjon av skip, men team på 10 personer eller mer, kan delta som en
teoretisk integrert vekst bidrag med ide om è ta ansvar for et byggeprosjekt, får
è nytte presenterte rammer best og med minst en forretningside som kan være med
i skipet. Hvert team kan arrangere fester for andre team og få 2 ferdige arrangement
igjen for hver fest de arrangerer, kan våre en ide. Her kan store beløp reises på
få måneder ved riktige arrangement og stah poker, sjakk, go andre spill som og,
hvor man satser kontantbeløp og kjøper aksjer og hvor vinner får AS posisjon
med god lønn og representasjons konto som adm. Dir. f.eks. er også en god ide+
Man gjør intet for penger, men ved et godt virke kan man skape organiseringer for
è reise penger på beste vis, tilse god økonomi i det man gjør. Eksempler på
kreativitet om hvordan ha det artig samtidig som man realiserer bedrift, men
viktigst er at man gjør en innsats for felleskapet hvor man retter co2 og andre
feil man har gjort.


Det
noe større skipet har skrog 184mx184m eller fl[te og har 1008 50 kvm
leiligheter rund bygget 120mx120m som gir bedre grunnlag for virke og balanse for finansiering og vi har en grunn
valuta ved Global Bank for den grønne verdens transformasjon av integrert
vekst, begrepet meget bedre enn bærekraftig utvikling og innovasjon.


Vi har hatt lite tid til prosjekt beskrivelse,
selv det [ skrive p[ norsk er noe vi ikke ofte gjør fordi vi har ekstremt mange
utredninger [ gjøre, flere enn vi f[r ferdiggjort og de fleste i Norge leser
engelsk.
Siste utgave av skipet, se I begynnelsen av denne siden.

Rajananand Dhananajaya


Postboks 22, 7400 Trondheim
 
Hvor isoleres temperaturen som viser global oppvarming, og når? På Dovre i Januar og desember eller... Dette er sendt ut til brainstorming og meteorologisk institutt, mener at påvist risiko må bevises vitenskapelig, men det er å snu bevisbyrden på hodet. De inngår i en mafia som sier business as usual er ok, men å fortsette med verdens organiseringer uten å ta hensyn til risikoen, er å ta en risiko vi ikke har lov til å ta, kollaps av hele verden slik vi kjenner den, er ikke en risiko man kan ta uten å bli alvorlig ansvarlig for kriminalitet og terrorisme. Det er akkurat som et fly, for å få lov til å ta av med passasjerer, må frihet fra risiko være påvist. Teknologien må være akseptert etc. Når en risiko, en fare er påvist, og vår påvisning er mer en tilfredsstillende, er bevisbyrden ikke vår, instituttet ved regjeringen og klimapanelet, går god for noe som ikke er vitenskapelig eller bevist, de tjener storkapitalinteresser, kan hevdes å begå landssvik mm. Vår påvisning er så god at vi kan kreve penger fra VG, tusenkroners tipset, rent objektivt sett hetere tips finnes ei. En påvisning av at 12 grader pluss er trolig dagens balanse for global oppvarming, ikke 1 grad som hevdet. VG har vi ikke hørt fra, med avisa Opp på Dovre, «svarte» med å utrede klimasituasjonen for Oppdal, som hadde 6 vintermåneder i 1970, 5 i 1990, 4 på 2000 tallet, 3 2100 og nå kun 2 vintermåneder med temperatur hele året 2,7 grader varmere mot normalt, som Juster fleipet med. Avisa viste ikke til det som har vært vårt felles verdens og klima forsvar fundament, et resolutt intellekts forhold til klimarisiko, det som er sund fornuft, det minste som er å forvente av alle, det minste er verdens største operasjon noen sinne, vårt felles forsvar har initiativet. Avisa opp hadde en haug med gammel snø på forsida til neste «skisesong», mens Anand’s initiativ var nyheten og mens kongen har skirenn i hagen også på falsk snø, melder annen avis, 0 snø 500m over havet på Oppdal midtvinters. Endringene på Oppdal har vært akselererende, som også det var forbausende for forskerne at Grønland ble varmet opp meget fortere enn antatt et par år tilbake, - trolig Golfstrømmen som sakner, vi har operasjon Redd Golfstrømmen som kongens skulle innkalt til forsvar av landet ved for over 10 år siden, da vi første gang påpekte at akselererende utvikling gjør at forskerne stadig vekk er forbauset over hvor meget fortere global oppvarming merkes, enn forventet. Det skyldes at vi trolig er ca. 12 grader+ konstant oppvarmet allerede ikke en som målt eller 2,7 på Oppdal, det er havet og isen som tar tid å varme opp og som gjør at endringene holdes i sjakk eller avkjøles.    Statistikk for 800 000 år og forholdet CO2 of temperatur sier at nå er temperaturen siden 1800 tallet økt med 12 grader, men kun 1 grad global oppvarming er registrert. 70% av planet er dekket av hav, gjennomsnittlig 3000m dyp og havet regulerer temperaturen som i Norge 12 grader varmere grundet Golfstrømmen hele året! Det tar tid å varme opp havet, så 12 grader måles kun som 1 grad global oppvarming, men altså ekstremt verre trolig enn hva ekspertene fra FN antar og med det verdens regjeringer som ikke vil akseptere 2 grader pluss, mens det alt er 12! I desember er luften over Dovre blandet med varm luft fra havet, men trolig ikke i januar viser erfaring, og i januar er temperaturen mer enn 10 grader varmere, vanligvis ned i 30 kuldegrader har blitt vanligvis under 20! Vi har drøftet dette i følgende tekst og søker debatt for å belyse påvisning av risiko:    Logikken er tindrende klar, stadfestelse av temperatur erfaringer håper vi folk lokalt og meteorologisk Institutt er med på, mail sent instituttet og regjeringen. Usikkerhetsmomenter er der Sherlock Holmes research. Hva isolert er:
1.Klimaet fra pvirkning fra havet og golfstrømmen, global oppvarmings effekt uavhengig av havet, som er 3000m dypt, dekker 70% av plannet og regulerer temperaturen på jorda, som norden er 12 grader varmere året rundt pga golfstrømmen.
2.funnet kan ha usikkerhetsmomenter men er helt åpenbart stadfestende av 800 000 år med statestikk på co2 drivhuseffekt gass og temperatur som klart viser, det skulle vært 12 grader varmere, kun 1 grad målt pga at det tsar tid å varme opp havet og smelte is!
The climate detective Anand, a modern Sherlock Holmes, have been leading for years coming to climate logic, lading up to statistic proving that it is 12 degrees Celsius hotter these days
owing to greenhouse gasses thermostat, but the ocean, 79% of worlds surface is 3000m deep about, it takes time heat the deep sea, regulating air temperature around the world. In Scandinavia middle temperature all year around is 12 degrees higher owing to hot water of the Gulf stream. In December in the mountains of mid Norway there is a mixture of hot and cold air above the mountains, cold sinking, so it is colder in valleys. Experienced people say and this changes in January, with more even temperature in valleys and on top of mountains. Hot air from the Gold stream is not influencing the weather, and for more than one decade there have been little snow in the mountains and fore some years the temperature have been about 10 degrees hotter than earlier Januaries, experienced people say, bus drivers. This is the real difference of before 30 degrees minus often, now below 20 and without sea influence in January the real difference of temperature, the real climate change is experienced. Seems logical, the deduction need to be proven and we welcome a brainstorm of experiences, arguments and meteorological facts. If true it is terrible, but as Anand have pointed out it is likely so and phase transition may happens fast, all logic of scientists as by UN Climate panel is then totally wrong! Anand is the founder of our common world and climate defense and the biggest operation ever is needed and your participation, say 2 hours a day for a long Marshal law period is needed! Please, join in now, it is most urgent and the network building of our common defense is one of the first challenges, inform as many as you can. One said he could remember exceptions that the todays normal 12 degrees change happened before, it is difficult to see the extreme change, it is terrible, the Paris meeting and the defense existing is based on such a extreme miscalculation, seeking more normal values, seems natural. But he did agree that for more than a decade there have been little snow, as myself can see this by places as Åre and Oppdal, skiing downhill places known for the guaranteed snow enough tourism attraction, often have too little snow in the season for downhill skiing. Dovre, where the climate change eureka experience is found is about 700m above sea level in the middle of the country with a lot of mountains around up to about 2000m high. -newspapers tell that cold weather from the east in January, now January 2016 Dombås, often for periods have a wall against the influence from the Atlantic sea, Golf stream or ocean. It is complicated, the Gulfstream seems to become weaker and influences Greenland says surprised experts according to newspapers for a few years time, general global warming, general patterns of changed weather, unknown effects and many things makes it complicated too say: er have isolated the effect of global warming, the  800 000 years study of change of CO2 concentration and temperature indicating clearly a 12 degrees rise of temperature 12 degrees Celsius, and that it what it seems like, when the global warming effect is isolated, if at all possible to say so. We seeks a brainstorming especially of people with good experience and common sense. It is like 3 chess mate in 4 moves, we are chess mate, the world have already collapsed, it just take some time for the seawater to heat. We have passed already the 2 degrees Celsius scientist and governments of the world say we must not pass, with 10 degrees, 6 times that bad already, The estimated 100 000 climate ships needed as a minimum to balance the heating, is too little, but still enough just to balance the heating, if it goes with a 100 000 updraft towers some km tall each. Balancing the effect promoting further heating of the sea, and the chess combination of actually using the extra heating of the world to produce energy, vacuum insulated glass and aluminum, transport of water, 100 000 new cities travelling around the world, education by Univesitas Academy, festivals etc. may be th combination of defense against total destruction of the world, world society as we know it. hat is if it is not too late, the world may collapse next week. The urgent biggest operation f all times, one and all together for peace and global integrity, to balance the heating and use it, needs one and all to take action now, immediate action by the one pointed and correlated common effort known as our common world and climate defense. The risk if no one can prove that the world is absolutely safe from this identified risk, we are not allowed to take, taking it is to be an enemy of the world, join in Friends of the World, now, inspires as many to do the same as fast as you can. anand@hotmail.no, R.D. P. O. Box 22, 7400 Trondheim is brainstorming addresses to Anand.– Anand
New findings on Greenland, indicates accelerating melting of ice, as  experts was surprised 2-3 years ago, how much the Greenland ice was meted, how fast, Recent findings 2016 indicates possible sudden changes giving general higher sealevel in the world, experts says. Just a little hotter and a lot of melted water may go into the ocean, owing to much less snow to suck up melted water or something according to reliable sources. No concern for the Gulfstream was presented as Operation Rescue the Gulfstream points out that melted water is slowing it down more and more unto stopping and no Gulfstream is a problem for Norway, but may also manifest the imbalance of global warming where todays heating represents 12 degrees plus, no one as measured. -heating of ocean 3000m deep and 70% of our planet’s surface, takes time and Golf stream and Galapagos stream is mixing heated water with cold deep-sea water. If just surface of the ocean is heated the effect of global warming may be going into a phase transition of much higher temperature and sea level, which represents risks for new imbalances of ecosystems and collapse of world economy!Metrologisk Institutt ved klimaavdelingen gir oss kompliment og bruker flere lang mal på å unngå debatten om ubalansen på reelle 12 grader Celsiusgrad. Dvs. med et unntak de viser til klimapanel som tyngde for å gjøre så og at syklusene i 800 000 års studiet er over 100 000 år. Det siste har snev av å forholde seg til det påpekte  som er sund fornuft, lett logikk og ikke vanskeligere enn en lett sjakk matt i 2 trekk. Endringene har gått over 100 000 år, men nylig har altså co2 konsentrasjonen vokst ekstremt i forhold til dette på kort tid, og det er intet som tyder på at en faktisk endring i CO2 konsentrasjonen tar 100 000 år for å manifiretese seg i motsvarende temperatur ved statistikken, tvert om. Men det synes som de første tilpasningene av temperatur med en halv grad tar et par tiår, men når  meget vann i dypet er oppvarmet eller sirkulasjonen ved Golfstrømmen, Galapagos strømmen og andre steder stopper opp, at temperaturen kan manifestere seg på kort tid, det er enda til logisk med en fasetransformasjon, plutselig endring på et punkt. Det viktigste er at temperatur Dovre januar, kan være annet et en klart bevis, så mange forhold i endringsprosessen er ukjent, med det er åpenbart et klart logisk bevis på at temperaturen kan være reelle 12 grader pluss, altså 11 grader varmere enn det målt fordi havet balanserer temperaturen og er ikke varmet opp nok, enda. VI PRESISERER I VÅRE SVAR MAIL TIL METEROLIGISK INSTITUTT SIN TOTALT IRASJONELLE OPPFØRSEL, SKREMENDE SOM OM "VITENSKAP" OG "INTERNASJONALPOLITIKK" ER EN NAZI AUTORITET MAN FØLGER I TYKT OG TYNT, DET ER DET SOM GIR LØNNING HVER MÅNED. VIKTIG, NÅR RISIKOEN ER PÅVIST BORTENFOR ENHVER TVIL VED FLERE ÅPENBART LOGISKE OG FORNUFTIGE VURDERINGER, MÅ DET BEVISES AT RISIKOEN OM PLUTSELIGE FASETRASFORMASJONS ENDRINGER, 10 M HØYERE HAV NIVÅ, STOPP AV GOLFSTRØMMEN, PLUTSELIG ØKNING AV TEMPERATUREN, DRASTISK REDUKSJON AV OKSYGEN PRODUKSJON I HAVET, KOLLAPS V FLERE ØKONSYSTEN OG MED DRT VERDENS ØKONOMIEN ETC., DET MÅ BEVISES AT SLIK RISIKO IKKE ER DER. SLIKT BEVIST FINNES IKKE OG INGEN HAR DEN TVERRFAGLIGE KOMPETANSE SOM TLSIER AT NOEN HAR EN AUTORITET OG MED INNSIKT KAN ANTA ANNNET ENN DET SOM SYNES ÅPENBART, UBALANSEN ER MOTSVARENDE CS 2 GRADER CELSIS PLUSS OG MANIFISTERING AV DENNE KAN SKJE PLUTSELIG VED STOPP AV HAVSTRØMMER SOM MIKSER KALT VANN I DYPET MED OVERFLATEVANN. KAN MAN IKKE FREMME ET SLIKT BEVIS ER DET LANDSSSVIK Å VÆRE MED Å TA MENNESKEHETEN OG FORTSATTE SOM RISOKOEN IKKE ER REELL. DET ER SOM Å TILLAE AT ET FLY TAR AV SELV OM DE ENE VINGEN ER BRUKKET. 3 bussjåfører siden 80 tallet fatter logikken og kan selv huske at temperaturen var omtrent 10 grader kaldere jevnt kanskje opp til ca. 1980 og jeg har selv kjørt slalåm på Oppdal og i Åre, siste noen år i mai, snøsikre Åre med sesong til mai, har problemer med snø hele året og Bjorli på Dovre var kjent for meter vis med snø, når er det kun lite og det at det i
mange år har vært lite snø på fjellet er kjent. Meteorologisk Institutt skulle assistert vår forskning med data rundt disse endringene og ikke demonstrere fullstendig inkompetanse og underkastelse for kollektivt selvmords tanker, i irrasjonelle rasjonaliseringer, eller bortforklaringer av fakta vi må ta hensyn til. lite snø kan skyldes at Golfstrømmen stopper opp PGA at ferskvann og spredes ut over, ikke er så konsentrert, så nedbøren havner kanskje på Grønland i stede, hvor forskere for et par år siden var forbauset over hvor meget fortere smeltingen hadde skjedd der. Vi forslår regjeringen, folk og organisasjoner sponser Dhananjaya sin forskning og operasjon redd Golfstrømmen, han har ikke eget kontor, ikke egen bolig en gang og mangler 12 millioner for å ha et kontor med sekretær på saken. Dhananjaya er også et kreativt geni, ikke bare Sherlock kvaliteter i avdekning av klimaproblemets største problem, lederes innstilling og virkelighets flukt og underkastelse for en anonym Hitler autoritet i tredje verdens krig, krigen hvor verden holdes som gissel og folk presses for penger, sex, politisk makt, forskningsmidler, popularitet osv. alt det som naturlig skulle tilfellet Dhananjaya for hans innsats og naturlige helter og andre vil terroristene at skal gis dem. Han påviser at en samlet global operasjon, den største i verdens historien kan redde verden, om det ikke er for sent, at verden kollapser før man kommer i gang og at DEN EKSTRA OPPVARMINGEN VED KLIMAENDRINGENE, VARMEN KAN TAES UT SOM ENERGI OG DERVED BALANSERE TRANSFORMERINGSPERIODEN, MANFISTERINGEN AV DE 12 GRADER SOM STORT SETT ER MÅLT TIL 1 GRAD, MED UNNAK AV DOVRE I DESEMBER JANUAR, HVOR INFLYTELSEN FA HAVET ER HOLDT BORTE EN PERIODE. KJØP HANS NYHETSMAIL OG SPANDER GJERNE PÅ ANDRE ET SLIKT MAASIN OGSÅ OG INSPIRER SÅ MANGE SOM MULIG TIL Å VÆRE MED PÅ HANS INITIATIV, VÅRT FELLES VERDENS OG KLIMAFORSVAR. At verdens forskere og politikere og andre ledere på ulike plan er direkte årsak til global oppvarming og at det siste 15 år er forurenset og påført mere CO2 skade på verden enn forrige 15 år og mot bedre vitende, er vel noe de vanskelig innrømmer å ha ansvaret for, alle som åpenbart har et slikt ansvar burde holdes også økonomisk ansvarlig, slik at alle politikere, forskere, universitet ansatte, oljeselskap, bilindustri etc. dømmes konkurs og midlene som kan inndras nyttes til å bygge verden, men merk klimafond og det felles verdens forsvar er intet politisk og kan samspille med alle også oljeselskap, men altså om oppbygging av klimaforsvaret ikke om skadelig industri og ødeleggende reguleringer av oljeforbruket! Anand’s ide om å nytte oppvarmingen ved klimaendringene til å produsere energi, ferskvann, transport av vann folk og gods, aluminium, glass etc. gjør at man kan redusere effekten av global oppvarming og fjerne risiko for plutselige endringer som kollaps av økosystemer.--------
iNNBYDELSE TIL KONGEN I STATSRÅD OM Å MOBILISERE FORSVARET, BLE  OGSÅ SENT OBAMA VED OSLO AMBASADEN. VI HAR IKKE RESSURSER TIL Å SENDE TIL ALLE LANDS REGJERINGER, MEN INNBYR ALLE TIL Å SPONSE ET INITIATIV ELLER TIL Å DANNE AKSJONSGRUPPER. TEAM KUNNE TA ANSVARET FOR ET LAND OG FOR Å FORMIDLE INITIATIVET OG KUNSKAPEN NØDVENDIG FOR VURDERING TIL LANDET. OVENSTÅENDE TEKST OG BILDE VAR DEL AV VEDLEGG OG FØLGENDE BILDE OGSÅ, MEN FØRST TEKSTEN, MAILEN:

KONGEN I STATSRÅD ‏
 

KONGEN I STATSRÅD

Til: postmottak@smk.dep.no, kontroll-konstitusjon@stortinget.no, post@slottet.no
 
Vis denne meldingen...
 
 
Fra:  Rajananand Dhananjaya (anand@hotmail.no)
Sendt: 21. januar 2016 12:50:25
Til: postmottak@smk.dep.no (postmottak@smk.dep.no); kontroll-konstitusjon@stortinget.no (kontroll-konstitusjon@stortinget.no); post@slottet.no (post@slottet.no)
 
Det er kongen som innkaller til forsvar av landet og vi anbefaler Norge å mobilisere og delta i vårt felles verdens forsvar.

 

Marshall Law, Our Common World and climate Defence welcomes all national governments to mobilize their military in our to support the global operation inititated to balance the effect of global warming, the heating which is a huge risk for manifestation of large imbalances and much higher temperature and sea level all over the world. If the world economy collapses it may become more difficult to respond and perhaps also too late. There is still hope, but just stopping polluting is not enough, real balance is needed. The good side of the operation, is that if it is not needed, the risk demands the respons, what we do, realizes the infrastructure of world peace and global integrity, generelly promoting the universal interests of one and all, with or without climate change risks, the operation is such that balancing global warming is a byproduct of realizing a safetynet for one and all, New Fundamental global Order as the infrastructure of global integrity. 800 000 year of statistic of CO2 concentration and temperature clearly shows that 12 degrees plus, not 1 as registered by the climate panel as balance, is the imbalance, even though only one is seen as the ocean is regulating heating of the air. 70% of the plannet and about 3000m deep is oour world ocean, and a lot of water and a lot of ice must be heated before the 12 degrees plus is seen. Golf stream keeps temperature in Norway 12 degrees above what it would be wiothout the hot water, shows the balance factor. In the mountains of Norway in january the weather is isolated from the ocean, and then real temperature change of 12 degrees temperature may be said seen. No scientific proof is there, to complicated, but the risks are seen and identified, not to do anything, upholding business as usual would need a scientific proof verifying that it is safe to keep damaging the world and not cleaning up the co2 polution situation.
We welcome all governments to join in, the democracy of control though is non political by all citizens in the world!
Cheers Anand
 

Today, there have been 2 visitors (9 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free