Fulfilment of World Civilization
global green transformation of integrated growth
Norsk Norwegian
add, klimakirke samspiller med klimafondet
ahimsa helse konstitusjons standard naturligvis
WORLD CONSTITUTION OF GLOBAL INTEGRITY
Gulf stream seams to stop up
Anand
global integrity and capital city experience, the exhibition
WORLD PEACE CAMPAIN
grønn betong revolusjon
Royal Anandam Hall of Nidaros
donate
Year of Global Integrity Celebration
 

Royal Anandam Hall of Nidarosthe biggest passenger cruise and congress ever is
a wonderful combination of well known technology, but hovercraft, is not needed for the concept or ship to work, float and travel.NIDAROSHALLEN KLIMASKIP MED DIAMETER 324M BLIR VERDENS STØRSTE ARENA OM PROSJEKTET REALISERES SOM PLANLAGT.

SKIPET SOM ER RUNDT HAR DIAMETER
324M OG VERDENS STØRSTE FOTBALL ELLER CRICKET SPORTS ARENA ELLER FESTIVAL OMRÅDE, STØRRE ENN COLLUSEUM I
ROMA. ILSVIKA I TRONDHEIM HAR EN GOD VARIG HAVNEPLASS FOR SKIPET HVOR TRONDHEIM KOMMUNE EIER 330M VED 3 EIENDOMMER SOM KAN INVESTERES I VÅRT BYGGEPROSJEKT.  GLOBAL GRØNN VOTERING HAR VI KALT FOLKEAVSTEMNINGENE GLOBALT OM KLIMAENDRINGSTILTAK DET HASTER Å GJENNOMFØRE, UTEN AT NOEN SYNES Å FINNE SEG I POSISJON TIL Å GJØRES HVA SOM GJØRES MÅ. GLOBAL LOKAL VOTERING ER TEMAET OGSÅ ET LOKALT SPØRSMÅL VED FOLKEAV STEMMINGEN LOKALT, OG GLOBALT SPØRSMÅL ER FORMULERT PÅ ENGELSK MED SPØRSMÅL OM GLOBAL BANK BLANDT ANNET MED GRØNN VERDENS TRANSFORMASJONS VA LUTTA.
VI FORBEREDER DET LOKALE SPØRSMÅLET I TRONDHEIM MED SKIPET SOM SUNDT STUDENTERSAMFUND FOR ALLE SKOLER OG UNIVERSITETET I TRONDHEIM, MED HÅP OM AT SKOLEELEVER OG STUDENTER SAMSPILLER OM HELE PROSJEKTET INNENFOR ÆRESKODENE AV GLOBAL INTEGRITET.
MAIL SENDT TRONDHEIM KOMMUNE I MAI:
 

vi søker tomt og parkeringsmuligheter for verdens største cruiseskip, no til å sette byen på verdens kartet av flere grunner:
-skipet
-klimaakademi
-arkitekturen
-de mange praktiske løsningene
mm
I Ilsvika eier kommunen ilsvikveien 28, bynesveien 30 og 30c og forhåpentligvis området opp til hovedveien også. Kommunen målte opp strandlinjen til 330m og vårt klimaskip har diameter 324m. Klimaskipet Nidaroshallen er presentert I vedlegg.
Kommunen er velkommen til å tilby oss disse tomtene I gave, som investering I AS og eller for kjøp, hvor vi trengertid til å reise finansiering eventuelt.
Vi forbereder også folkeavstemning I byen, global local voting, hvor netverksbyggingen er viktig, det globale spørsmålet vedlagt og det locale s pørsmålet kan være om folk, byens eiere, går inn for at kommunen investerr tomtene og kanskje 5 milliarder kr kommunen har vilkårlig investerte midler I klimaskipet. Imidlertid å demme opp fjorden ved utløpet med tidevannskraftverk for å trygge byen mot plutselig høyere havnivå, synes bedre spørsmål, selv om tomte spørsmålet med investering er viktig, det er å garantere hurtig realisasjon av prosjektet.
Vi ber om stadfestese på at der er mulig å fremme en slik folkeavstemning, at kommunen er fri til å investere tomten. Der har vært snakk m forurensning ved kilingdalgruver rot og hva som er verdt å vite for området hører vi gjerne også om, spesoielt om der er uhyggelige historier fra krigen og ikke bare elsterparkens nærhet som glr at det ikke brukes området . Skipet er rundt s ubygging av et par moloer...
Kommunen er velkommen til å sende til alle I bystyret og eller til hvem som helst I stat og commune denne mail med vedlegg.
 
Cheers Anand /
Rajananand Dhananjaya
http://1008anand108.page.tl
P.O. Box 22, 7400 Trondheim Norway
------------- 
MAILEN TIL KOMMUNEN HADDE GLOBAL VOTING PLAKATEN OG TEGNINGENE AV SKIPET HER VIST, VEDLAGT.VI INNBYR TIL SAMSPILL OM Å BYGGE ET KLIMASKIP SOM FØYTENDE BY OG NYTT STUDENT SAMFUNN FOR ALLE STUDENTER OG SKOLEELEVER I TRONDHEIM. NIDAROSHALLEN SKAL BESTÅ AV FLERE SKIP
Norges Student Demorati har spørsmål somnytte av oljefondet til bygging av klimaskip med investeringer forretningsmessig bedre enn dagens investeringer, nytte av Munkholmen, Killingdal gruver og kanskje hele innløpet til fjorden, tidevannskraftverkbeskyttelse mot kommende endringer I hav nivå tilklimaskipnasjon vayikanstat lik. Vi hadde I mange år egen hjemmeside ved NTNU og søker noen til å drifte ny. En biorganisasjon er Sjakk og Go klubben ved NTNU som nå er en Venner av Verden Klubb.
 MORE DRAWINGS, FLERE TEGNINGER AV SKIPET PÅ DENNE SIDEN
OPERASJON.WEBS.COM
NIDAROSHALLEN ER STØRRE EN SAMMENLIGNING MED SKIPET I DET FØLGENDE, DIAMETER ER IKKE 216M MEN 324M. VI HAR GJORT SAMMENLIGNING MED ET AV VERDENS 10 STØRSTE CRUISE SKIP OGSÅ, MEN VED DIAMETER 324 SNAKKER VI OM DESIDERT STØRSTE SKIP.
TRYGGERE ENN ALLE SKIP OGSÅ:
Det følgende er så gammelt bilde at vilåner det,det, min personlige hemmeside, vi har ikke tenkt å trykke bildet, lun vise det som kladd- Klimaskipet er på andre siden ab ferjen vi ser fra Munkholmen med Ilsvika I bakgrunn og enda vil klimnaskipet være ganskje svært og ruvende, men ila har jo høye industribygg, oljetankerlengere ute og intet klart å beskytte, selv om en 100m høy vegg, med seilmaster  oh ringer på toppen enda 100m, selvsagt gjør det et spørsmål å vurdere, men I forhold til å gi byen et nytt torg og sette byen på verdens kartet, best I verden, ikke baretredje største by I Norge, og reelle verdier I eskyttelse av samfunnets gode moral og barnas framtid, burde det være let. Hva med deg, vil du I global loal voring, om dettew er lokalt spørsmål vil si et resolutt ja til at byen investerer Ilvik stranda på 330m og 5 milliarder kr kommunen nytter for investeringr I tilfeldige selskap. Verdens fredskampanje søker en local generl g et team for å reise spørsmålet. hva med deg?


The ship may be 2/2 or 1/3 in size as with diameter 108m, 216m or 324m as above suggested especially if combined with a industry ship
where diameter of the donut is 1344, and the updraft tower above the ship have cubic frames with many lifting balloons and side of the cube 2016m, so the  2 balloons put together in the following drawing is 4032m tall by cubic frame and 6 put together gives 12 km tall updraft tower and windmill. only the windmills alone represents a bigger windmill farm than Fosen Wind, possible to produce by 25% of the cost of the energy.

 


Today, there have been 2 visitors (10 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free