Fulfilment of World Civilization
global green transformation of integrated growth
Norsk Norwegian
add, klimakirke samspiller med klimafondet
ahimsa helse konstitusjons standard naturligvis
WORLD CONSTITUTION OF GLOBAL INTEGRITY
Gulf stream seams to stop up
Anand
global integrity and capital city experience, the exhibition
WORLD PEACE CAMPAIN
grønn betong revolusjon
Royal Anandam Hall of Nidaros
donate
Year of Global Integrity Celebration
 

ahimsa helse konstitusjons standard naturligvis

Hodos opportunity by

Rajananand Dhananjaya


with climate ship project
 

POSTBOKS 22, 7400 TRONDHEIM, NORWAY

Konto 0532.16.67831, innmelding og å være vel informert koster intet

Innbyr til deltagelse I Hodos Norge. Hodos er en allmengjøring av kristendommen og forholder seg til Jesus ord «hodos» som betyr veien i sitatet «Jeg er veien, livet og sannheten» som Jesus er kjent for. Rent språklig betyr det at Jesus står fram som et eksempel for andre, man skal være noen i seg selv, ikke på andres bekostning- Selvrefererende betyr atman ikke overskygges av noen eller noe i erfaringen av ens selv, man trenger ikke å kompensere for å mangle selvrespekt ved å være viktig på andres bekostning eller ved objekt-refererende verdier, som eiendom og organiseringer. Også i India har man forståelsen av ens Selv, ens egen rene eksistens som noe større, at selvrealisering

Innebærer ikke bare at man ikk føler seg underlegen eller dårligere enn noen I ens majestetiske væren, men også er ydmyk I forståelsen av at også andre er etablert I en felles ren eksistens.

Helheten her ansees gjerne som mer i lys av å være Krishna, som sitatet og veien gjerne oppfattes også som Jesus som en som leder an, og enhet med ham gir frigjøring. Hodos finner denne biten for komplisert å forholde seg til ved organisering av en kirke og holder slike verdier som hver enkeltes privatsak, eller eget ansvar. Forholdet til Gud naturligvis bør være direkte. Når vi har en slik perfekt Hodos kirke og trossamfunn, hvorfor etablere en kirkeavdeling for Norge? Praktisk kan man være 900 kr pr år pr innmeldt i statsstøtte. Men hovedårsaken er at Norge trenger kirken og forholdet til kristen tradisjon ved Grunnloven. Hodos Norge er populært kalt Grunnlovskirken, fordi der er ikke lov til å endre grunnloven mot Grunnlovens Ånd, slik at forsøket på å fjerne kristendommen som statsreligion ved «grunnlovsendring» kan hevdes å være totalforbudt og når man vil erstatte anstendige rammer grunnlovsfestet samtidig med utbytting av Norge seksuelt og økonomisk som kulturarv ide, også § 100 i Grunnloven til hinder for porno f.eks., er endret, eller forsøkt endret. Når endringene er totalforbudt i Grunnloven av 1814 definerer den også hva den ikke er, folkets Grunnlov er ikke det de prøver å legge i det nye i forsvar av voksende udemokratisk okkupering av statsmaktene. Hodos Norge fremmer å endre Grunnloven til å ha en statskirke basert på Hodos i stede for Luther og slik kun gi en modifisering av Grunnloven og for å restaurere Grunnlovens opprinnelige prinsipp i moderne språkdrakt. Vi samspiller med Norges Grunnlovsrett Akademi som også søker om å få opprette et Universitas Fakultet av Komparative Forskning Studie med referanse senter for alle religiøse og filosofiske forståelse av ovenstående, så vel. Om Universitas status oppnås ansees dette å være på et høyere nivå enn universitet, som har mistet en generell vitenskapelig orientering og er solgt til økonomiske og politiske interesser på mange vis, inklusive oppbygging av egen funksjon.

-------------------------------------------

Hodos fra gresk er "veien" i "jeg er veien livet og sanhetet", det kjente sitat ved Jesus. Hver enkelts forhold til Gud er et personlig anliggende, ikke kirkens og kun det enkleste språklig, at jeg er, du er, han og hun er, dere og vi er veien, er hva man deler som fellesskap ved ingen vold som forståelse, respekt for andres frihet til å være såvel. Klimakirken ved klimaskip med katedral og kongress haller, Vegan Kirken ved festivaler og møter, og studiegruppe kirken ved hovedtema er noe. Om staten gir antatt 700 kr pr år, dette er nytt av året for Hodos, får den innmeldte dette på konto i Dhanan eller Grønn Verdens Transformasjon Valuttaen og vi søker redaktører som kan presentere magasin ol. for salg. Inntil videre er det kun magasin, bøker, nyhetsblad ol fra Anand som personlig redaktør, som kan kjøpes og omdet kan mottaes pr mail, til billigere penge enn bøker ol. ellers. I tilleg kan en som medlem fra konto også bestille festivalbilleter og deltagelse i kongressser før første klimaskip er bygget, Anandam Hall of Hodos, slk at vi har eget kirkebygg. Vanligvis ved at man melder sin interesse for en type arrangement også leier man i samsvar med hvor mange somkommer om ikke hotel sponswr fri bruk eller universitet ved studentgrupper stiller foredragshaller ol.

___________________________________________________________________________INNMELDINGSSKJEMA FOR DERES MEDLEMSKAP I HODOS HODOS, som sikrerer alles frihet oguavhengighet ved et felleskap som alle lett kan dele. ved ovenstende.

__________________________________________________________________________
Innmelding i trossamfunnet Hodos fremmes herved veddenne bindende søknad fra, nacn:

___________________________________________________________________________adresse_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________@____________________________________

For de som vuderer statsstøtten ved folkeregieret, fødselsdato:_____________________

Dato __________________________ 201__ Underskrift:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Hodos church have lost a member and when we the last decades have had no policy of inviting people to join in and for practical work so much other things to do, we now are only 3 persons registered in Norway by documentation, as we hoped to achive many members giving 700 NOK a year from the government of Norway, as for all churches in Norway. The reason why anyone can join in, is that Jesus' saying, "I am the way, life and truth" is universal, it may be understood only by the obvious, an exa,ple of everyones healthy reflection, freedom and independence. Both Christianity and Hinduism have the same balance, that ones self by selfrealization is a higher Self in union with God as a person, or by God and all persons higher Self, which is an understanding not focusing on God as a person, more the union of all. However, these complicated questions is not our church responsibility, the Hodos church says that the relationship between God and a person is something direct between God and the person, weather a member of the church or not, a persons understanding may be important, but it is the direct experience, and not the role of the church as truth, the way or life for any person, a person is himself life, truth the path or way to self realization, or of you like Self realization. Offices of the library opens for research and studying groups developing our library of these questions and their own interest, but here we uses Universitas Library of Integrated Growth, which also allows other studies of the church membership, as all are free to study whatsoever. But the chuch shares no other values, except the understanding of nonviolence as first principle of religion, or the example that a being by the saying should be allowed to share the values of these words of Jesus. It is therefor a vegan or vegetarian church of non violence as well as promoting the green world transformation by Global Bank "green currency", respecting the integrity of creation, nonviolence of life, truth and the way. You may say ; did it my way, but always remember respecting the way of all. Global Voiting of Global Bank requesting accept for the green world transformation currency seems natural, in order to show that the resolute intellect of self realization, is not philosophy, doing what ougth to be done, is natural. The church is allowed to by a stock company to participate in Royal Anandam Hall of Scandinavia, where festivals may be arranged, planned also to be run as a hotel and cruise ship, as far as codes of integrity are respected. it is also allowed to use the logo, Universitas Yantra Mandala for meditation. We shall begrateful to receive your interest for joining courses in the philosophy, understanding and practical aspects of self realization, as well as courses in making food and organise access to food by Health Constitution Standards Naturally or just vegan food without damaging the environment. Courses costs money, but those joining in as a member, may achieve for free as the government of Norway supports it. We also seeks coordinators for all countries and in Norway for all Fylker, regions of the land. We offer teaching, courses for those about to become teenagers as well by Konfirmasjon, which is the tradition where youth is taking responsibility for themselfe in society where self realization and classical decency, finding the rigth things to do etc. is important, as for students as well, hoping millions is joining in the curch. Of course, we do not dispose any extra million dollar for administration, so prepared for the best, we must expect some payment in order to run an office answering or ready to answere millions of requests. Please be free to donate or at least share the expenditure of assisting you. The annual newsletter by email with 4 quaterly reports by Anand as editor, the founder of the church,, is not the responsibility of the church, but if you send 100 or 50 NOK as reduced price for those not finding it easy to send 100, the message is "Hodos Newsletter Subscription fee". Otherwise, not expected from the church, membership is free by a routine where members is witnessing the documentation of a few others for free, in order to establis personal registration.

operasjon.webs.com have account information as well as more about the floating city, the biggest cruise ship in the world, where the Hall may be used also as a chatedral of meditation and reflections by codes of integrity. Also those aspiring to join Institute 200+, resarch and adjustments to aspiration of healthy living beyond 200 years of age, may achive courses for free by the government of Norway funding churches by membership, a good idea for the non violence, topping being a good citizen with perfection, is part of both the keys found or sourches of the fountain of youth, of life itself, is based on non violence, as being vegetarian, but also no genetic manipulation of food nor humans, as life itself is the way, is truth.

Rajananand Dhananjaya

POSTBOKS / P. O. BOX 22, 7400 TRONDHEIM, NORWAY

Konto / account in Norway

0532.16.67831

IBAN NO24 0532 1667 831

BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX

Please, be free to donate, order your annual newsletter and enjoy our finding that knowledge is you,not our letters, selfrealization is important. Theresponsibility for this, your health and your life, is yours, we do not interfere, but going together, being many with same dedication, may make it easier, better, richer....

Appliation form seeking tobe a registered member of Hodos as Church in Norway:

-----

I herby apply hoping for membership in Hodos. I am a citizen of Norway, I am living for longer period in Norway or plan to yes or no

I am usually staying outside Norway by the givenv adress yes no

My name is

___________________________________________________________________________

adress------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________________________________@_______________________________________

Date of birth (for those in position by adress to add a support covering expenses from the government of Norway _________________________________________________

Date and Signature _____________________________________-

___________________________________________________________________________Ps. those adding finacial support achieve an accout byour green currency to bay books, magazines, condrence or festival tickets etc. from Anand so far, but we also seek editors to offer the same as Anand as personal editor. For those registered the newsletter is free, others may in order to achieve immidiate updated newsletters send at least 50 NOK which is added to their green currency account, first newsletter for free, but registration cost for this Vegan church of nonviolence by festivals or climate friendly church.

Cheers Anand or

Rajananand Dhananjaya

For Oppdal og Gudbransdalen har vi vært inspirert til å se på kombinasjoner for land og fjell områder i Norge med produksjon av helt ren mat og gjerne under vakum isolerte glass i drivhus høye som lave og antydet 5 ganger hva Norge trenger for å være selvberget. Vegetar standard er etablert klimavennlig og mens nrk mener det tar 2 ganger så meget co2 akkymulasjon på kjøtt i forhold til gulrot, er det trolig 10, foruten at ekstreme mengder med vann nyttes der vann er mangelvare og økologisk må være en standard som er tilpasset det som går overalt og som er ingen voldelig. Gulfstrømen er det tegn på kan forsvinne, da er Norge og verdens økonomien ille ute, så som sikkerhetsnet synes det et must også. Bygge store updraft towers ved flygende kuber ved slike for sol og vind energu produksjon, samt gi miljovennlig transport av mat som endatil produsereer sin egen energi er også et aspekt og bygge ved klimafond arkitektur bolig områder som kombinerer masse aspekter med god økonomi er et annet aspekt. Disse 2 områder i Norge er bare eksempler for hele verden, en konkretisering, hvor å produsere ren mat til alle er del av vårt felles verdens og klima forsvar. Følgende tekst burde være bra, bilder er tatt ut men er tildels med i andre presentashoner. Bøndene produserer alt annet en ekte, opprinnelig, ren sund ogg god mast og har tildels trolig ødelsgt jorda og i kommune sammenheng er der stor bolig korrupsjon trolig og vi antar dette er årsak til at det er vanskelig å finne samspill. Innovasjons Norge som innba til samspill for deres støtte har ignoreert blandt verdens beste innovasjons initiativ også når det gjelder profit potensialre. Vi antar det er mulig å produsere 5-10 billigere vindkraft en bæredyktige vindmøller, slik at når de i det offentlige ikke gjør sin plikt, kan det hevdes å være mafia kriminalitet, så lett er det ikke å være en moderne Edison! Kopier gjerne inn våre sider i et tekst dokument og rediger for lettere lesing, om ønskelig, desverre vi er best i verden og det er et must for alle å forstå alt vi har skrevet, desverre fordi det krever så masse arbeide ved andres pliktunlatelse i mange tuår! Plikt å si ifra! Området økologisk har vi delt opp i 10 nivå, alle under slik det bør være dog!100 TILSETTINGSSTOFFER I KROPPEN GJENNOMSNITLIG SKRIVER DE STØRSTE AVISENE OM NORDMENN, DET ER EKSTREMT ALVORLIG OG REN GALSKAP KAN DET HEVDES. FORUTEN ÅPENBAR HELSEBELASTNING ER DET FORGIFTNING AV MATEN BARE AT DET SKJER, DER SKULLE VÆRE INGEN OG INGEN RESTER ETTER EMBALASJE OG INGEN GJELD VED TRANSPORT SOM ØDELEGGER MILJØET. HVORDAN MAN FÅR NOE ER SVÆRT VIKTIG OG DAGENS ORGANISERING KAN HEVDES Å VÆRE NASITERROR OG VED §§ 1, 49, 85,100, 101 OG 112 LANÆR.DSSVIK, Å KALLE NOE ET JORDBÆR SOM IKKE ER BARE DET VED SALG, SYNES KRIMINELT, OM DET ER GENETISK ENDRET ELLER UNATURLIG UTVALG, TILSATT ET DUSIN TING IKKE PRESENTERT VED SALG ETC. SÅ ER DET Å PRESENTERE NOE ANNET ENN BARE ET JORDBÆR. KANSKJE ET ELLER 2 NYE STOFFER KOMBINERER VED DEN MEST VANLIGE KJEMIKALIE KOKTAIL I BLODET OG FOLK FLEST DØR, HVEM VET OG MAN SENDER IKKE BARN UT PÅ ISEN OM DEN ER USIKKER ELLER OM MAN IKKE VET AT DEN ER SIKKER, DEN KAN VÆRE USIKKER, PÅ VÅREN FOR EKSEMPEL. MAN SENDER IKKE ALLE BARN I NORGE UT PÅ SLIK USIKKER IS, ANALOGIEN PÅ FORGIFTEDE JORDBÆR OG MAT. VI HAR VERDENS BESTE SVAR PÅ HVA SOM KAN GJØRES MED FANTASTISK BRA INNOVASJONS OPPLEGG OG SKANDINAVISK KLIMAFOND AV INTEGRERT VEKST ER IKKE POLITISK, INTET POLITISK OG INNBYR TIL SAMSPILL VED AS DANNELSER HVOR FONDET NYTER 50% AV AKSJEKAPITALEN OG HAR KOMBINASJONER MED VERDENS BESTE REN ENERGI PRODUKSJON OG TRANSPORT, BOLIG, FERIE OG ANDRE NYSKAPENDE KOMBINASJONER VED STRATEGIEN FOR Å BALANSERE GLOBAL OPPVARMING HVOR VEGETARKOST ER EN SELVFØLGE, FOR SAMSPILL FOR ALLE INNEN STRATEGIEN ALTSÅ. HVA FOLK GJØR ELLERS KAN VI IKKE BLANDE OSS BORTI UT OVER Å GI RÅD, VEGETARKOST ER OGSÅV A MUST FOR GOD HELSE. HVEM VET KANSKJE VI ENDATIL FÅR VERDENS BESTE MELK ETTER NOEN GENERASJONER VET Å LÆRE AV INDERNE MED INGENVOLD OGSÅ MOT KUA OG KUAS FAMILIE. NORGE SELVFORSYNT MED VEGETARKOST HELT UTEN TILSETNINGSSTOFFER OG PRODUSERT I DRIVHUS SOM HOLDER UANSETT KLIMA, SELV OM GOLFSTRØMMEN FORSVINNER (VI HAR OGSÅ OPERASJON REDD GOLFSTRØMEN). INGEN TILSETNINGSSTOFFER, BARE NORMAL OG NATURLIG KOST HØRES LETTERE UT ENN DET ER, FORDI SÅ MEGET GALT HAR SKJEDD OVER SÅ MANGE 10 ÅR, SELV JORDA KAN VÆRE FORGIFTET, SÅ NYTT LAND MÅ DYRKES OPP, KANSKJE ORGANISERT SOM ROBOTISERTE DRIVHUS, LAVE OG HØYE ETTER BEHOV, DA ROBOTTER KAN KJØRE PÅ SPOR MELLOM RADENE, OM DER ER 0,5M HØYDE! Å ORGANISERE BÅDE PRODUKSJON, TRANSPORT, SALG VED BUTIKKER OG RESTURANGER I FLYGENDE HOTEL SOM TRANSPORTERER BÅDE FOLK OG MAT, TURISTER OG DE SOM HAR HYTTER DER DE OGSÅ ER SELVFORSYNT MED MEGET I EGNE DRIVHUS, KOMBINERT MED SOLENERGI I DRIVHUS OG VINDENERGI PRODUKSJON I KUBENE NÅR DE IKKE NYTTES TIL TRNSPORT, MEN SELV DA PRODUSERES ENERGI OM ØNSKELIG, OM FART IKKE ER VIKTIG, SOM SEIL FLY ELLER SEILKUBE (DRAGE). VI HAR LAGET MANGE KOMBINASJONER AV INTEGRERT VEKST, BEGREPET SOM GÅR MEGET LENGERE ENN SUSTAINABLE DEVELOPMENT. ØKOLOGISK HAR JO EN GOD IDE, DER BØR VÆRE BÆREKRAFT ELLER SAMSVAR MED ØKOSYSTEMER, SOM KORT REIST MAT ER POPULÆRT BEGREP. MEN DA ER RENT VEGETARISK I GLOBAL SAMMENHENG HØYST PÅKREVD FELLESSTANDSARD. FOR NOEN SLIKE, DE SOM ER VEGETARISKE OGSÅ I FORHOLD TIL TILSETNINGSSTOFFER, ER DER EN 1-10 RANGERER, FRA 0,1-1, HVOR 0,1 ER LAVET OG EN ER ET ISOLERT PRODUKT SOM HOLDER RENT NATURLIGVIS STANDARD, ALLE NIVÅ FORUTSATT AT DEKLARASJON ER KOMPLETT. DEN GODE HANDEL BUTIKK, SOM SAMSPILLER MED OSS, kan utvikle et butikk konsept i samsvar med brukernes, folks interesser, ikke personlige eller økonomiske interesser for drift. Selv om kombinasjoner vi gir nok gir gode profit fortjeneste muligheter. Jorda er delvis ødelagt av bekerell og sprøyting , sur nedbør og annet så ikke bare ny jord, åkre der det ikke har vært jordbruk før, men også selektivt hvor hen og hvilken jord ved drivhus for å produsere det helt eksklusive disse dager, ekte og ren, helt vanlig mat. Å produsere en kubisk ramme med 12 km høyde vil kunne gi bare på taket av kuben 30 km2 med drivhus for mat produksjon og vakum glass løsning energi produksjon, som motvirker global oppvarming. Her kan man finne verdens beste jord langt fra atomnedfallsplasser og sur nedbør som drivhus gir mulighet til å ligge på fjellet i Norge som er 70% fjell. For småbruk kan det være en ide om flere går i lag og investerer litt land, hvor brukene går sammen om drift som også gjøres rasjonell og robot assistert. Hvert fellesbruk kan også pleie et innovasjonsselskap og annen næring om ønskelig, for å kompensere for all ledig tid.

 

5000 kuber 216m diameter på helikopter ring, som kan forme  en 10 km høy og bred stor kube om natten for ekstrem vindmølle og drive transport fra og til Gudbrandsdalen og innen området lokalt ville gjøre seg bra inklusive for ny industri. En kube som lett vekst flygende hotell som følger folk på tur og overvåker dem fra lufte, med parkering når som helst og assistanse ved piknik etc. …. Lettvekts versjon av kube med 216m i ring diameter kan ha motorer og drivstoff i togvogn, og dra denne i hastigheter meget høyere enn for vanlige tog på vanlige skinner, fordi problemet er G kreftene for folk ved høy hastighet. Høyt oppe har man god utsikt og bare i nederste liggende bjelker av kuben, alle 4mx4m, hvor 1008 rom med vinduer, 1mx2m single kupeer er mulig i lettvekts utgaven for andre pilarer er vinger og med luftmotstand opp sugere!

 

Dette prospekt innehar års magasinet vårt og boken fra 1986. Denne ble tilsendt i pakke til Stortinget som delte den ut blant representantene og Stortingspresidenten sendte takke brev, mener jeg å huske!

Vi har lenge hatt opplegg for sund mat og ved Oppdal som eksempel er et opplegg presentert på vår hjemmeside for å bygge bydeler eller boligområder med selvforsørging av mat og vi kan tillegge at drivhus gir gode rammer for robotisering og sikring av maten der man i dag bruker kjemikalier også ved robot overvåking.

 http://1008-108.webs.com/norwegian-norsk

Vigga avisa ga ikke referat, da vi faktisk forslo ren mat som den var opprinnelig uten tilsetningstoffer i det hele tatt ved møtet på biblioteket, som et nisjeprodukt som start selv om vårt utgangspunkt er for alle i hele verden.  Perspektiv på dette er  lett å overse, inklusive at produktet trolig ville gå som varmt hvetebrød til hvilken penge som helst omtrent. Vi synes helt ren mat 5 ganger hva Norge trenger hvert år er naturlig å produsere under drivhus som ikke påvirkes av klimaet ved krise også er naturlig for lagring og å skifte ut hvert år lager med nytt ved å gi bort hele lageret i uhjelp, og vårt lokale initiativ gir dette sunde utgangspunkt for politikerne og folks fremme av politisk revolusjon, grønn transformasjon. Det er artig at når vi har fremmet lokalt at de lokale samspiller kanskje på disse 2 viktige områdene ved å fokusere på dette som innovasjonsmål lokalt og neste møte er om opplevelses turisme og business i Lesja som alt har 6 ganger eget folketall som hyttefolk. Vi sier det kan ble mange flere og lettvekts utgaver av presenterte flygende hotell for opplevelser, se bildet, kombinert med safari og energi produksjon for eksempler stablet oppe på hverandre for updraft tower om natta, samt at ideen er så god, så bare å produsere flyet kan gi tusener av arbeidsplasser.

 

Dovre folkebibliotek i lag med fylket og kommuner og NRK bl.a. har møte om innovasjon og nisjemat   13 april, da jeg ville vært der i alle fall. – Anand

Møteleder Reidar Kjærstad  NRK startet med at han var oppvokst i Lom med gardsmat, helt vanlig mat som i dag ville vært nisjeprodukt og jeg tok opp dette i forhold til at avisene snakker om 100 kjemikalier i blodet folk flest, at det er viktig å ta opp at mat ikke lenger er alminnelig normal kost.  Syver Aasberg Innovasjon Norge utfordret på dette med at ingen følger opp med økologisk matproduksjon, - noe er der jo, f.eks. i Melhus med gårdsbruk og felleskap rundt produksjon av egen mat. Men jeg svarte, økologisk, det er et skrekk ord, innen rammene av økologisk tillates 50 tilsetting stoffer der det skulle vært ingen.

Jeg tilbød å ettersende vårt prospekt, da det er lenge siden vi laget en serie med kombinerte forretnings ideer med begrepet, vårt eget, Vegi Standard Naturligvis, for å ta utfordringen han ga, hele møtet la opp til dette også med hans ide om hvordan samspill lokalt kunne gi kundegrupper.

Ahimsa standard er helse standard, ingen vold ved kost er 0 belastning av helse i den sammenheng.

Følgende mail ble sent, dagen etter:

takker for møtet i går og vi svarer utfordringen ‏

Rajananand Dhananjaya

4.04.2015

Dokumenter

Til: syver.aasberg@innovasjonsnorge.no, anita.krohn.traaseth@innovasjonsnorge.no, helios@antro.no, kontroll-konstitusjon@stortinget.no, Mvh Anita Øren, nyhetstips@dn.se, post@slottet.no, postmottak@smk.dep.no, rajananda108@yahoo.com, tfo@patentstyret.no, bernt.hagen@norgesgruppen.no, folkebiblioteket@dovre.kommune.no

 

 

 

Fra:

 Rajananand Dhananjaya (anand@hotmail.no)

Sendt:

14. april 2015 15:10:24

Til:

syver.aasberg@innovasjonsnorge.no (syver.aasberg@innovasjonsnorge.no); anita.krohn.traaseth@innovasjonsnorge.no (anita.krohn.traaseth@innovasjonsnorge.no); helios@antro.no (helios@antro.no); kontroll-konstitusjon@stortinget.no (kontroll-konstitusjon@stortinget.no); Mvh Anita Øren (anioren@yahoo.com); nyhetstips@dn.se (nyhetstips@dn.se); post@slottet.no (post@slottet.no); postmottak@smk.dep.no (postmottak@smk.dep.no); rajananda108@yahoo.com (rajananda108@yahoo.com); tfo@patentstyret.no (tfo@patentstyret.no); bernt.hagen@norgesgruppen.no (bernt.hagen@norgesgruppen.no); folkebiblioteket@dovre.kommune.no (folkebiblioteket@dovre.kommune.no)

 

 

2 vedlegg (24,1 MB totalt)

VEDLEGGENE DEL AV DETTE DOKUMENT (SKIPET++.pdf    dvd bokagt.pdf)

Vi søker midler til etablering av Standard Naturligvis Gudbrannsdalen som har ingen kompromi I forhold til å ødelegge miljøet eller folks helse ved matproduksjon og Vegi Standard Naturligvis er presentert I vedlegg. Det er standarden som er utgangspunktet, men ved forventning om komplett marking av mat, kan man ved denne ha standarder som utgangspunkt og ramse opp eventuelle avvik fra disse, inclusive om man ødelegger miljøet  ved transport. Vi snakket etter møtet med han med Teslaklubb på "Jafs" og å organisere en park med biler for transport av folk og mat, er en god ide som kan kombineres og Tesla klubben viser jo at folk sjøtter it pæng I hvisse sammenhenger hvilket var hans tips også når det gjelder kvalitetsmat. 0 tilsetningstoffer og helt allminnelig normal kost, innebærer også innpakning, hvor plast ikke er bra f.eks. Vi har gode forretningsideer her, men integrerer gjerne møtets positive ide om samspill for å skape noe I slik retning og alle gårdsbruk kan investere noe land I felles AS for fellesproduksjon som kan settes bort endatil til robotter, hvilket er lettere å å nytte ved drivhus, og drivhus mot drivhuseffekten er jo en god ide! I vedlegg er vakuumisolasjon ved vacuum kuber presentert og disse kan gjerne være I glass og gi passivhusisolasjon til drivhuset som også kan nyttes til solenergi produksjon ved updraft towers på høyde med flaggstang kanskje og kombineres med luftutskiftning I passivhus ved Skandinavisk klimafond av Integrert vekst miljøhus byggin kombinert med matproduksjon for den enkelte I god standard. Ahimsa eller Ingen Vold er altså standarden, ingen vold mot miljøet eller mot folks helse og ingen gjeld ved vold mot miljøet eller dyr for å nyte mat, Vegi Naturrally Standard. ASet kan korrdinere samspill for transformasjon av hele eller deler av alt jordbruk og Norge bør være selvforsynt mange ganger med slik mat årlig, mens jobben kan utføres av etablerte organisasjoner og jordbruk, med delte oppgaver. Vi har kontaktet Lesja commune for bygg 120 mx120m med mange gode foretningsideer kombinert med dette og I samsvar med varaordførerers ide for reiselivsopplevelser. Sunnhet og velvære ved dette er vel hva hytte og ferie alltid har handlet om og undertegnede er trolig en av verdens frfemste ekspert på å finne de beste kombinasjonene, så gode at man er dum om man ikke nytter de, om kan kan. Sette standarden er viktig og å tilse at denne gjelder for det samspill som etableres. Del av vår patent på mini updraft towers er å ha computer som måler temperatur ute og inne og tilpasser ved gir uttak av energi, nå varm luft suges ut der luften ellers er kaldere. Vi har også tegninger på updraft towers 8 km høy hvor temperatur forskjellen oppe og nede gir effekt, men hvor stor ved friksjon mm vet vi ikke, men eksperter har beregnet 1 km høye tårn, vårt kan være så høy fordi det er en flygende ballong og kan nytte både sol og vindenergi i hele tårnets høyde og vindenergi som stabiliserer tårnet i forhold til vindpåvirkning samtidig. Større utgaver som kan fly kan også nyttes til å nyte safari, som en zeppeliner, bare stående, ellers har vi versjon ved vår logo på flygende fallskjerm med helikopter rotorer rundt, se logo, kuben har sider 144mx og er en ramme, unntatt takket 144mx144m og 4m høyt som er en vinge, som ved fall og landing nyttes som fallskjerm, man drar ned litt rundt kantene og vingen har renner, 3, 144m x 48m hver og disse har oppsuging og utblåsing av luft bakerst slik at luften over går meget fortere over enn under, vinge effekt og pillarene i kuben har lignende som som suger opp luftmotstand også og 4m høy vinge og fallskjerm kan man ha en hel etasje, endatil høyt under taket og mer enn 4 x 144m med vinduer, fallskjermer har åpning i midten. Utenpå og rundt med diameter 216m går 2 ringer, med blader i hver sin retning, helikopter løft og taket kan gi helikopterløft også ved at rennene kan ha luftstrømmer i motsatt retning med ulik hastighet og utblåsningstrykk. dette inngår i klimaskippatentsøknaden ved siste rekommanderte brev og mini updraft towers taes herved med, Taket kan også være et drivhus, trykket kommer under. Innovasjons Norge er velkommen til å dekke flere AS etableringer med 30 000 kr hver, som går til dekning av utgifter, da hvert slik kan ta patent på en av klimaskip delideene for integrering i samspill med AS nummer 1 inspirert av den gode stemning på gårsdagens møte om nisjeprodukter. Klimafondet skal alltid ha 50% av aksjekapitalen og folk kan betales med gode lønninger fra egne bedrifter og disse AS, mens Profit potensialet i form av høyt fortjenestepotensial ved mere monopol i kort periode, er begrenset ved avtale motsvarende risiko man tar. Vekst og integrert vekst er viktig for at ideen skal holde også, fordi om det blir bare noen få som produserer sund mat, vil det være lett å bytte ut disse og beholde det gode, vanskelig å sjekke, men vil ikke skje om alle fritt kan være med. Undertegnede har vært vegetarianer siden 1975 med noen få år med et og annet sjeldent unnatak i starten og ved tilsetningsstoffer ol. npe lengere med usikkert hvor konsekvent, for litt over et år siden ble jeg veganer også, man behandler kua for dårlig, mens i India i delstater har man vedtatt forbud mot slakt av okse, i prinsippet kan jeg altså kun være vegetarianer i Mumbai f.eks. i India, som har verdens beste melk, ahimsa mel så å si! Om det skal fungere må man ha en konsekvent topp standard, alle trenger ikke å dele alle oppfatninger, kun være tro med prinsippet for samspill. Innovasjons Norge er også velkommen til å bevilge penger til sekretær for  å organisere samspill og til å videresende denne mail til alle på møtet i gård. I iowa har de jordbruk basert på urgamle Indiske relger og som også Steinerskolens jordbruk er inspirert av og disse har ekstrakompetanse og er nok de som gjør det lett for meg å tenke konsekvent, rent teknisk, slik gjort og like lett og konsekvent som jeg spiller lynsjakk, hvor meget skal samspilles ved gitte regler!
Vi har verdens beste ideer, det er nesten kriminelt acv innovasjons Norge å nytte midler på annet, spør du meg, litt selvironisk antatt og vi hører gjerne om hva assistanse vi kan oppnå. Patentstyret purrer vi på ved rekommanderte brev, - det har passert lang tid og kongen I statsråd holdes ansvar for avklaring. Vi skulle trenge midler til patentadvokat også, til kontor med kontor utstyr og til fagfolk for beregninger, hvor våre kun er lovende og høyst trolig balanser som fungerer!
Ærbødigst Anand
Ps. Jafs kontaktes ved Teslaklubben på DombåS altså! Vær fri til å videresende til et dusin, alle mailen er adressert til og Innovasjons Norge til alle på møtet I går. Kanskje arrangerende bibliotek vil være med på nytt arrangement som oppfølger.

-------------------

 

Vi har  8 kant systemet hvor lag på lag med kuber med vakuum kan organiseres i glass og ved ringer og møtepunkt hindre kulde varme broer, fra et lag til et annet. Vi ser rekkevidden og at i forhold til å skape millioner av kvkm med slike er der økonomiske spørsmål. At glasset må ha noen prikker i møtepunktene spiller ingen rolle for drivhusene! Bestill gjerne nyhetsbrevet med + stikkord Gudbransdalen for å støtte utviklingen og være på epostlisten:

 

Transport of natural food around the world possible, too! Flyet som kan kjøre fort, ha med folk og stor last og tryggere enn tryggest!

-------------------

 

 

16 sider nyhetsbrev av Februar 2015 som introduserer strategien for å møte klimautfordringene så vel som for å bygge infrastrukturen for verdens fred og global integritet. Analyser viser også at risikoanalyser ved FN og media lurer unna at der er en risiko som er så stor at å akseptere den er terrorisme mot menneskeheten, Russisk Rulett og  å være fiender av samfunnet og egen famille og vårt felles verdens og klimaforsvar kan derfor sees som en generøs mulighet til å bli Venner og Borgere av Verden. Å bygge klimaskip AS i verdens største operasjon, det minste som må til er en del av strategien både praktisk i forhold til å redusere CO2 og oppvarmingen, så vel som hovedstrategien, alle som en for global integritet, alle går sammen ved globalt intet politisk demokrati som kontrollør av at fellesskapet ikke tas til inntekt for annet enn de universelt akseptable felles interesser definert.

Her er mange gode forretningsideer og utgangspunkt for å bygge egen formue på ekte verdier og ikke den svarte (også olje) økonomi som lett gjør en til sviker av venner og familie, samfunnet lokalt og globalt. Rajananand Dhananjaya som grunnla det helhetsvitenskapelige foretagendet for 35 år siden innbyr til samspill og gir mange gode utgangspunkt for å satse og nyte nye spennende og interessante verdier i livet! En 108 sider  DVD bok følger nyhetsbrevet for å gjøre det hele komplett.

 

Vårt felles verdens forsvar innbyr til samspill om det minste som må gjøres for å fjerne risikoen med global oppvarming, hvilket er fremmet som verdens største operasjon noensinne og hvor betydelig innsats fra alle som en er påkrevd. Som en del av kampanje muligheter vil man kunne kjøpe disse 12 sidene på norsk som nyhets-mail sammen med en dvd bok på engelsk med mer klassisk og populærvitenskapelig introduksjon til foretagendet, for kun 108 kr med rabat og 215 kr normalpris. Ved e-post tilsendelse og for de som ønsker å fremme kampanjen, kan man selge nyhetsbladet med 50% fortjeneste som selvstendig næringsdrivende (kr 54 eller 108 i fortjeneste). For de som er dyktig ved telefonsalg kombinert med mail, foredrag, Internett hjemmeside og annonsering av denne, vil man anta at en god heltidslønn er mulig å oppnå! Bestill selv ved konto på side 1 for å komme i gang, melding ved innbetaling: ”Venner av Verden e-post nyhetsblad med salgsavtale.» Blant venner og familie, de som kjenner en bra, kan man selge inntil 5 e-magazine, deretter trengs skriftlig avtale for å kunne selge. Man kan starte med fortjeneste, dog full pris på eget kjøp!

 

HER ER VÅR LOGO OG VERDENS ENHETFLAGGET PRESENTERT I ULIKE SAMMENHENGER INKLUSIVE KLIMASKIP, FOR CHAKRAER SOM  ER KOMMUNIKASJONSSENTRE FOR DEN INTELLIGENS OG ENERGY SOM BYGGER KROPPEN PÅ 9 NIVÅER, UTGANGSPUNKT FOR AUYR VEDA SOM ANTATT ORGIONAL SAMMENHENG. FORUTEN Å GI VED PYRAMIDEARKITEKTUR SKIPET, SÅ GIR DET OGSÅ EKSTRA SEILMASTER VED SUPER STERKE KUBISKE RAMMER 2 , 4 OG 8 GANGER STØRRE ENN RAMMEN FOR SKIPET GJENTATT PÅ TOPPEN I DET FØLGENDE SKIPS FORSLAG OVER 3 KM HØYT, EN AV MANGE KOMBINASJONER MED EN UPDRAFT TOWER. Man kan tenke seg palass på toppen som verdens høysete bygg. Logoen gir også supersterk konstruksjon som egner seg godt for tog vogner, eller å sette sammen som pilarer eller høyt tårn. Om vi får vakuum isolasjonen vår til å fungere også økonomisk vil damp være gassen som løfter ballongen, updraft tower, seil og vindenergi produksjon ved trakter som fanger vinden og hvor hjul stillet i gir ved vindstyrken lett tar ut vindenergi bedre og billigere enn vindmaster og uten å gjøre varig inngrep i naturen med 200m høye master og uten å være farlig for fugleliv. Det er en fornøyelse å presentere klimaskip som beste alternativ HVOR ENERGI TROLIG KAN PRODUSERES TIL UNDER HALVE PRISEN for alle i grønn energi bølgen og vi tilbyr ikke bare grønne obligasjoner vi har endatil en grønn CO2 valuta. Obligasjoner er dog mulig å bestille og vi kan forhandle fram gode avtaler og vi søker også de som ønsker å representere oss i markedet og organisere ulike konkrete prosjekt hvor minst 100 000 klimaskip er målsetting ELLER SOM PROFESJONELLE FUNDRAISERE. Et skip kan ha flere Updraft Towers og gjerne være 12 km høye med noen av kubene som ballonger, andre som drager som løfter ved vind og skipet i neste tegning kan også være 8 enheter langt og ha 2 1000m høye tårn, eller et 3 km høyt tårn. I det følgende er et tårn over 1000m høyt en kombinasjon og neste utgave over 3000m høyt updraft tower med en 1000m+ ballong med diameter ca. 800m og denne kan trolig fly skipet, stort som 7 cruise-skip 100m langt, vekte 100 000 tonn ved betong om tyngde er ønskelig. I Norge samspiller vi med alle organisasjoner som vil og klimakirken i vern om skaperverket samspiller med Julefeiring program, inklusive skip for julenissen, så å si, dog kun et av 1008 AS for hvert skip, som gjerne skal minst ha et spesial AS. Her er julestjerna for mulig samspill for vinterjevndøgn markering med Vegi julemåltid, fri gave til alle ved alles dugnad og spleising på gave og feiringen.  Miljøvennlig karakter kan være  en miljøvennlig bil med luftpute, fri pc mm SOM JULEGAVE FRA ALLE TIL ALLE GJERNE SAMSPILT MED  FN OG ALLE LANDS REGJERINGER.

 

Hvordan i nett og pilarer kuber kan flettes sammen. Skipet uten tår og seilmastkuber over, 108mx108m med betongplate ca. 5m høy i bunn og høyde 108m ved 2 stående ringer og altså vår logo i variant som minner om kinesisk og javanesisk arkitektur som også utgår fra pyramide arkitektur og Stapathya Veda.

 

     

Boka fra 1986 trykt i 10 000 eksemplarer ble vel mottatt verden rundt og her altså med fredsomen og for og bakside av paperback utgaven Ved nyhets e-magasin til 216 kr følger dvd versjonen og 26 andre sider som World Constitution of Global Integrity, de 108 ministeriene  ved hvert skip som by eller nasjon, 35 tema-år siden 1980 etc.

 

 

Klimakirkens møtepunkt med vårt foretagende er etablering av AS ved klimafondet og et  klimaskip, kanskje med tema flytende nordpol-julenisse by, som også ellers i året kan opprettholde Operasjon Redd Golfstrømmen.. Klimafondet er ikke involvert ut over rutiner gjeldene for alle kirker, skoler, organisasjoner etc., alle er velkommen med på samspill ved standardiserte rutiner som ikke involver foretagendet i andres opplegg. Felles verdens og klimaforsvar må ha slikt utgangspunkt! Merk at hjertet går ved hjertechakra og juletreet kunstnerisk danner ramme om julestjernen. Kanskje Buddha er en av impulsene til julenissens barmhjertighet og majestetiske forhold til verden.

Vår logo vist over som perfeksjonert av Rajananand i sammenstilling av flere urgamle mystiske tegninger fra jorda rundt, minst 6 mystiske verdier. En vitenskapelig oppdagelse med matematisk perfeksjon som bevis på originalitet og trolig original pyramide arkitektur kanskje mer enn 20 000 år gammel fra kulturen med pyramider verden rundt. Denne gir arkitekturen og styrken i oppbyggingen av klimaskipet såvel. Et nyttmateriale er utviklet, kalt 2% fraktale kube materiale, hvor pilarene i en kube er satt sammen i en kube av ca4000 mindre kuber i dennes pilarer, størrelse 2%. Dvs. om diameter er 108m og kubisk ramme er 100m høy og bred, så er pilarene 2m brede satt sammen av rekker av kuber 2m høye og brede og disse kubene likedan, satt sammen av kuber ca. 4000 stykk og størrelse 2%= 0,04m høye og brede, i alt 16 millioner (4000x4000) i større kube. Dette kan gå ned til nano størrelse med kubiske rammer i karbon nano rør og pilarer som kan styrkes med massivt materiale rundt pilarene eller i de minste kubene eller bare i veggene på kuber på ulike nivå  slik at de blir armeringsjern og eller med vegger, hvor sentrums pilaren som binder kubene i pilaren sammen med innskyvbart rør. Systemet løser praktiskanvendelse av karbon nano rør, hvis styrke er vanskelig å anvende og gir perfekt løsning på 3d printing utfordringer. Ja, hele klimaskip med miljøbyer og 12 km høye updraft towers kan 3d printes eller bygges med robot løsninger hvor selv kubene som flyttes kan utstyres med motorer og i opplag 108 000 stykk. Kjempeoppgave, men mest økonomiske måte trolig å realisere det minste antall avskip og energi produserende enheter ved dette, som balanserer global oppvarming og trolig beste måte å revolusjonere bygge industrien på i alle sammenhenger, 3d printing med fraktalekuber! 3d printing som kjent er at en maskin ikke bare trykker på papir i 2d, men faktisk skriver ut noe med form, og det at maskiner bygger klimaskipet i sin helhet kan være en god ide og 3d begrepet er litt begrenset her fordi kubene finner sin egen lass, ved motorisering er jo nesten at den bygger seg selv som en transformer. Supercomputer beregninger av hvilke kombinasjoner som gir best resultat vil kunne gi beste kombinasjoner av materialer, økonomi, og løsninger somvegger, massive kuber, armeringsjernkuber og gjerne kube bokser med vakuum inne i for superisolasjon. Merk at de 9 pyramiderammene støtter sentrums søylen i retning fra kube til kube i pilarer eller tårn, som over skipet  mange km høye. Nyttig ved damp ballonger f.eks. og en åttekant løsning , ikke 5 kant som i fotball, gir trolig perfekt organisering for flere lag uten kuldebroer, dvs. en praktisk måte å anvende vakuum inne i kuben som boks, somisolasjon i vegger og her duk for store ballonger. 100000 klimaskip vil trolig produsere mange ganger så meget energi i året som man i dag forbruker og masse går med til å opprettholde hurtig transport og produksjon av energien og av masse rent vann fra havvann ved fordampning og updraft towers som kan ta ut vannet 12 km opp og transportere det til gårdsbruk og tanker for folk verden rundt i store kule zeppelinere som tar en million tonn vann eler mer med seg. Guld Nilen er et slik prosjekt forå frakte vann opp Nilen og løse konflikter rundt forbruket av dagens Nilvann mellom nasjoner og for å gjøre Sahara grønn. Vi kan ta over olje økonomien, det er nok penger til å ansette en milliard mennesker på god u-lands-lønn til å drive skipene, ca. 10 000 stykker pr skip, 5000 på land i klimafond miljøbyer som produserer mat til skipene og driver transportselskapet med mottak av og videreforsendelse i flygende kuber. Vi har også  patent på transport revolusjon på alle nivå fra småbil til kjempesvære løsninger flere km lange både i lufta og på bakken i en kombinasjon av luftputefartøy, helikopter, fly, hvor kubenstak er vinge og med fallskjerm slik at der er 3 uavhengige system som sikrer at en ikke detter ned,  2 kan svikte altså uten at en detter ned. Kombinasjonen synes særdeles praktisk og krever lite infrastruktur da luftputefartøy som flyger... Flytting av varmluft fra havoverflaten og ut, nytte av solenergi som ellers varmer opp havet, produksjon av skyer kan alene balansere global oppvarming og stoppe uheldige tendenser som at metan frigis, Golfstrømmen er i ferd med å forsvinne og lignende forhold som ikke er akseptabel risiko, mens der bare er en gradvis reduksjon av CO2 konsentrasjonen det er lagt opp til, motvirke effekten, oppvarmingen først for å fjerne risiko altså.. For å realisere dette snarest har vi etablert en egen CO2 valuta, presentert på engelsk på denne siden: http://1008-108.webs.com/the-green-co2-currency  Globalt, intet politisk verdens demokrati fremmer global samling om spørsmål for integrering av valutaen ved Global Bank, en av våre stiftelser. I Norge fremmer vi folkesamling for å nytte oljefondet til klimaskip slik at norske borgere får 1 million kr hver til investering i et AS ved klimaskip, slik at man også nytter timeshare på leilighet ved skipet ved eget AS, som disponerer en leilighet med hjemmekontor. Spørsmål globalt kan være om iallfall i en unntaksperiode på si 20 år nytter valutaen som ny guld standard ved at alle får en garantert minsteinntekt og slik deler profitt fra energiproduksjon og ved at verdens samles om at kun integrert vekst selskap hvor fondet har 50% av aksjekapitalen og profitten. Til fordeling blant folk og til investeringer i AS ved forsvaret. Det helhetsvitenskapelige foretagendet ble grunnlagt av Rajananand Dhananjaya i 1980 og fullbyrder vitenskap som et fenomen i utvikling ved enheten av vitenskap og som vitenskap, helhetsvitenskap, også en ny vitenskap om integrering  av vitenskap fra fagområder, til enheten av vitenskap og i praktisk vekst i samfunnet. Universitas, begrepet universitets Latinske rot, betyr snudd inn i et hele! Mens universitetene er mer som fagskoler eller fagforeninger og splittet i fakultet, så inviterer vi universitetene til å opprette et helhetsvitenskapelig fakultet av komparativ forskning studie slik at prosessen av å integrere de ulike fagområder ved et universitet kan være i samordning med vårt felles enhetsbibliotek av integritet ved det helhetsvitenskapelige foretagendet! Forsknings bibliotek inn i praktisk nytte her er klima biblioteket av integrert vekst hvor isolert vekst i samfunnet på bekostning av helheten har resultert i ødeleggelse av miljøet. Integrert vekst er integrering av helhetsvitenskap i samfunnet ved biblioteket for enheten av vitenskap, en av våre stiftelser vi snart håper styres ved demokratisk kontroll, rent intet politisk globalt demokrati ved Verdens Grunnlov / World Constitution of Global Integrity! Denne representerer de universelle interesser for godt felleskap globalt nedfelt som prinsipper i en grunnlov og for å forsvare at felleskapet ikke representerer noen andre verdier enn de universelt akseptable fellesverdier ved infrastrukturen for global integritet og verdens fred.. Vårt felles verdens og klimaforsvar integrerer forskningen inn i enhetlig-gjort utdannelse av global integritet, komparativ forsknings studie ved fakultetet eller biblioteket for enheten av vitenskap, samt at man ikke kan bygge et globalt nettverk, et sikkerhets nett for alle, som infrastrukturen for global integritet og eller verdens fred og samtidig ødelegge miljøet mens man bygger infrastrukturen. Man rett og slett er nødt til å finne samarbeidsformer ved ren energi og ikke forurensende transport osv. og tilpasse seg det faktum at der er ubalanser man må ta hensyn til. Fjerne verdens fattigdom, balansere hele klimaproblemet og fullbyrde potensialet for kommunikasjonsteknologi, er kun biprodukter av å realisere global integritet i vårt humanitære, vitenskapelige og miljø foretagende, det helhetsvitenskapelige. Så vi forbereder den største operasjon tiltenkt globalt samarbeide noensinne og vil bygge 108 000 flytene byer og klimaskip som nye nasjoner  og for kanskje 20 år ha en milliard mennesker i jobb ved disse og tildels landbaserte klimabyer også, ved bl.a. å ta over oljeøkonomien, ja om folk og verden så vil det! 12 km høye updraft towers, km lange skip hvert med 1008 AS for bygge hvert skip,  som en by og en verden av global integritet. Største operasjon noensinne innbyr vi til samspill om, enda det hele, hele operasjonen er innen det minimum man må gjøre for å begynne å balansere global oppvarming, eller risikoen som følger med, noe sannsynlig noe mindre sannsynlig, men er det kun en promilles sjanse for at verden kollapser, risikoen trolig større, vil det være russisk roulette ikke å gjøre det som gjøres må for å balansere risiko utgangspunktet, mest vesentlig oppvarmingen og forsuringen av havet! Hvem vil være terrorist ved ikke å gjøre sitt, en fiende av verden, ikke venn med egen familie, ikke patriot etc. Tillat oss å være "reddende engler" og å assistere deg med å komme i gang, vær med i vårt felles verdens og klima forsvar. Alle som en for fred og global integritet! De 4 områdene av ny Fundamental Global Ordning som infrastrukturen av global integritet er som følger.

NY FUNDAMENTAL GLOBAL ØKONOMISK VERDENS ORDNING er basert på å produsere et minimum av mat klær og bolig til alle , alle sammen om å skape verdiene ved ingen voldelig standard, vegi naturligvis, og gjerne kombinert med en garantert minste lønn ved Global Bank,

NY FUNDAMENTAL INFORMASJON, KOMMUNIKASJON, FORSKNING OG UTDANNELSES ORDNING er basert på biblioteket av enheten av vitenskap fritt tilgjengelig for alle og gjerne ved global times redaktør og abonnements ordning Golden Times of integrity!

GLOBALT, RENT, INTET POLITISK DEMOKRATI for å øve demokratisk kontroll ved at samarbeidet ikke nyttes til inntekt for å representere andre interesser enn de universelle definert av konstitusjonen som presenterer disse 4 områdene. Der er gitt aksept innen begrensede rammer av æres koder av integrert vekst å etablere aksjeselskap for å nytte masseproduksjonsøkonomi og dennes utgangspunkt for finansering, samt å nytt finansiering til å låne penger så å si uten risiko for foretagendets verdier, med profitt potensial for investor, generøst med avgrenset topp inntekt.  Dette er utvidet til å omfatte etablering av nye nasjoner for ved grunnlov å sikre slike AS og at de alltid nyttes i samsvar med æreskodene av global integritet. Det siste fremmer også ideen om globalt land ved vårt initiativ for kongelig enhetliggjøring av verdens samfunnet, som også har kulturelt aspekt og toppet av verdens hovedstad som et globalt universitet og kulturelt møtepunkt for verdens sivilisasjonens fullbyrdelse!

KULTUR AV GLOBAL INTEGRITET kan være Dagen for individets uavhengighet, vårjevndøgn i Norge som også markerer starten på vårt universelle referanse år ved biblioteket av global integritet. Vær med både  lokalt for skipet nettverksbygging og ved vårt global nettverk for feiringer og andre sider av samspillet er et must i denne største operasjon tiltenkt samspill mellom folk noen sinne. Dette kan bli artigere enn annen jobb eller studier ol. og vi antyder at skole, arbeidssted og alle organiseringer er med på samspillet slik at alle lett kan investere 2 timer av sin tid i bygging av AS, klimaskip og en verden av integritet.. Der er globalt, rent, intet politisk demokrati med spørsmål for å sette retning til utviklingen og råde regjeringer til samspill og dette er del av nettverksbyggingen ved World Constitution of Global Integrity grunnloven! ikke vær terrorist ved å ignorere at det ikke er akseptabelt å spille russisk roulettev ved å vente å se! Et rådgivende spørsmål kan være om integrering av klimaforsvarets ulike sider i internasjonalt samspill, det foretagendet er i prinsippet intet politisk, kun vil tillegge verden den nye infrastruktur uten å blande seg inn i områdene av ulikheter som religion, politikk, intellektuell forståelse osv.

Hva er rammene for klimaskip ved vårt felles verdens og klima forsvar? Det ene er å redusere temperaturen på jorda, hvor problemet er havet med mange ting som kan skje ved oppvarming som truer verden med kollaps og å redusere CO2, det siste bla. Ved planting av gårdsbruk og skoger bl.a. Ved klimaskipenes produksjon av ferskvann ved avsalting ved fordampning og transport av ferskvann ved flygende kuber og ballonger inntil land, millioner av tonn om dagen kanskje, da vann produseres ved sol og vind energi og updraft tower, kombinert med damp i vakuum isolerte ballonger, stående zeppelinere så å si, Praktisk, virkelig sterk kun i bunn der trykket kommer, og så varmlufts ballong kun over, dog med kubisk ramme gjør høye ballonger, 2 km høyt f.eks. en god praktisk ide,

Det minste som må til for å balansere temperaturen på jorda kan kanskje bli verdens største operasjon noen sinne med over 100 000 skip, som er ment å være også flytende byer med 12 km høye updraft towers, hvilket er et rør inne i ballongen som fører varm luft fra  havoverflaten opp og ut høyt oppe hvor temperaturen er kaldere og ved at den fører luftstrømmer meget varmere enn luften opp og den derfor blir sugd ut, gjerne blandet med damp fra sjøvann slik at ferskvann utvinnes oppe, kan energi produseres av luftstrømmen! Luftstrømmen produserer da både ferskvann og energi i strømmen.  Ballongen holder røret oppe ved at bunn er solid ved en kube hele 200m bred! Ekstreme mengder varm luft globalt altså ved 100 000 tårn og skip og med diameter i røret, updraft tower, ca. 140m og hvor høyden gir stor temperatur forskjell i seg,  avkjøler havet som regulerer temperaturen på jorda. Skyer kan produseres i riktig høyde fra damp og dempe oppvarmingen av jorda også innrømmer meteorologisk institutt og ekspert ved universitetet i Bergen stadfestet vår beregning av at over 1 million kv km med aluminiums folie eller sol samlere i seg selv bruker opp varme for kanskje en halv grad Celsius av verdens temperaturen, det er meget i lys av at et million tall med kv km is fra havoverflaten er forsvunnet, noe samme effekt negativt altså. Skipet kan ha luftputefartøy i bunn ca 1- 2m av høyden ved hver enhet 108mx108m satt av til dette, så kommer kanskje 5 meter med massivt skrog i tung betong som stabilitet, parallelle vegger hver 4m og 5m høye, 0,4m tykke holder sier ekspert. På toppen av dette 12m ca. 7 parallelle 7bygg med 12m bredde og 4m avstand mellom og hvor avstanden  4m er i 108m lange åpninger som gir en elv av vann med vinge under. 108m lang fra front til bake, nyttes til elver ved at vannet presses inn forfra og suges opp bak og blåses ut hvor ønskelig, slik at man får vinger virkende både i vann og luft 4mx108m og 6 stykk, ved at vann og luft passerer fortere over enn under vingen, - flyge aero og hydro dynamikk. Kuben er 108m høy og kan ha bygg eller seil satt som vist som også i trakter som fanger vinden til vindenergiproduksjon. Trakter kan også settes i dobbelt så stor kubisk ramme over, men opp  i høyden her begynner altså vår zeppeliner om den ikke nyttes som flygemaskin eller bare til seil, også mulig. Gjøre om energiproduksjonen til vann produksjon og transport er mulig og bare dette ville være nok, men 1008 AS ved hvert klimaskip er nødvendig for finansiering og drift bl.a. Og våre kombinasjoner er rikere og bedre, men massiv reduksjon av temperatur og CO2 er altså starten og langt mere enn bare å forurense eller skade mindre. Kun litt mindre enn hva man har gjort før, er massiv ødeleggelse ved fortsatt forurensning, ny skade påført miljøet.

 Verden synes å stå i brann og å resignere og nytte dette for sex og profitt utpressing som det er plikt å nevne er et mønster, er totalt upassende og dessverre et problem som kanskje er det største problemet, verdens manglende evne til svare utfordringen og sykdommen som hindrer. Menneskeskapt oppvarming,  hvor brannen er ved drivhusgasser, er ikke spørsmålet, men viser at der er et forhold mellom kilden, brannen  og oppvarming og den målte effekt, temperaturen må sees i dette forhold. Dette gir et annet sannsynlig regnestykke enn FNs og regjeringens grense for hva som kan tillates av forurensning. Er verden sund nok til at folk flest blir med!? Å produsere meget mere ren energi enn hva verden bruker i dag i alle former av energi, er et aspekt og vil om man tar over oljeøkonomien, gi lønn til en milliard personer på klimas skip og skipenes landlige base bl.a. for matproduksjon. 12 grader varmere i Skandinavia på grunn av Golfstrømmen viser at havet regulerer temperaturen og at det tar tid å varme opp det 3000m dype havet og isen. Risiko og flere av truslene om plutselig kollaps er ved vannets oppvarming, som økt havnivå 12m,  golf-strøm opphør, frigjøring av metan, stopp på oksygen produksjonen mm. FN kan ha rett men kan ikke spå været neste år og er det mest sannsynlig slik de antar si med 60% sannsynlighet, kan det fortsatt være fare for kollaps av verden, 40% sannsynlig i løpet av et par måneder. Så meget er ikke nødvendig for at verdens økonomien kollapser og mat for en måned har Norge kun sies det, men viktigere har vi oksygen å puste inn om det verste skjer. Uten verdens økonomi, vanskelig å kontrollere og å sette i gang tiltak som vårt! Det minste vi må gjøre for ikke å være terrorister som spiller russisk roulette med alles framtid og livsgrunnlag. Ikke å gjøre sitt er svik, å være fiende av verden og egen familie og vi innbyr til å gjøre kun det som er universelt akseptabelt,- a must! At folk flest investerer tid og penger i egne klimaskip AS for å bygge en verden av global integritet er en bra plan. For den enkelte kan det kombineres med skole eller jobb kanskje.

Verden står i brann, det er lett å være brannmann eller del av hjelpekorpset eller med i vårt felles verdens og klimaforsvar, en brannmann trenger ikke politikk, religion eller filosofi, han har en oppgave, brannen må slukkes så snart som mulig. Vi må slukke brannen eller fjerne risikoen. Brannen er så intens at den generelle temperaturen i hele verden hare økt med 1 grad C og FN sier det er menneskeskapt. De har gjort generell risikovurdering men ikke sett at der kan være stor risiko for at verden kollapser neste uke, selv 10% sjanse for det og 90 % for at det hangler og går som de antar, er total uakseptabel risiko. Så perspektivet verden står i brann er korrekt og kilden til generell økning av temperaturen må jo helst være større enn økningen registrert (brannen er varmere, en økningen av temperaturen 50m borte), som er stor. Vi har trolig passert 2 og 4 grader + allerede, ikke som et mål for begrensning om 10 år eller mer, det tar tid å varme opp havet, 3000m dypt og ubalansen kan manifestere seg på kort tid.! Det hele i samsvar MED DEN ENESTE STRATEGI SOM FINNES VED VÅRT FELLES VERDENS OG KLIMA FORSVAR FOR Å BYGGE INFRASTRUKTUREN FOR FRED OG GLOBAL INTEGRITET. DENNE ER KALT NY FUNDAMENTAL GLOBAL ORDNING OG ER DEN KOMPLETTE ORGANISERING SOM SKAL TIL FOR AT KLIMAFORSVARET SKAL FUNGERE, INKLUSIVE RENT, INTET POLITISK GLOBALT DEMOKRATI. NÅR INFRASTRUKTUREN BYGGES MÅ VI VÆRE INGEN VOLDELIG I FORHOLD TIL SAMFUNN OG MILJØ OG TILPASSNINGEN HVOR MODERNE SAMFUNN OG TEKNOLOGI ØDELEGGER GIR KLIMAFORSVARET SOM ET BIPRODUKT AV Å REALISERE SIKKERHETSNETTET FOR ALLE. Sikkerhet garantert de få med politisk makt eller god økonomi,  har vært vanlig korrupsjon, sikkerhet for alle må skapes.

Alle er forventet å invester tid og eller penger i klimafond AS, og ved å bygge et eller flere AS hvor hvert klimaskip skal ha 1008 AS, bygger man klimaskip og en verden av global integritet. 108 av ASene ved hvert skip er tiltenkt Ny Fundamental Informasjon, Kommunikasjon, Utdannelse og Informasjons Ordning, et av 4 aspekt ved infrastrukturen for verdens fred,, med prosjekt for å gi gratis PC til alle i hele verden, bygge et nytt internett, Integritynet og tilpasse biblioteket for enheten av vitenskap til dette. Der er prosjekt på å utvide dette til å være en gratis bil også, som om man ønsker det kan være bobil ved Ny FUNBDAMENTAL ØKONOMISK VERDENS ORDNING, ET MINIMUM AV MAT KLÆR OG BOLIG TIL ALLE FOR ØKOOMISK UAVHENGIGHET OG SIKKERHETSNET.  En god forretning også fordi gratis bil kan oppgraderes og bli bedre enn det beste man kan tenke seg. Luftputefartøy, en ring rundt med blader på utsiden, helikopterblader, 2 ringer rundt, går i hver sin retning. Et uavhengig flysystem til, taket eller oversiden som vinger hvor vind presses inn forfra og spiser opp luftmotstanden ved at den suges opp bak på vingen og blåses ut, eller under ved luftpute. Styresystem ved kubens pilarer som rør også mulig, 16 rør i alle retninger gir styremuligheter ved utblåsing av luft i høyt trykk. 2 uavhengige fly system gir sikkerhet og helikopteret uten bevegelige deler, man kan ha flere renner oppe for vind og blåse ut luften i motsatte retninger for helikopterløft, er flysystemet, helikopterbladene i ring rundt også god fallskjerm. Med Pc, telefon, minikjøkken og mulighet til å gjøre om til bobil, ved telt eller plater i kuben, se logo. 2mx2mx6m med 3 kuber på toppen er en god minste gave, vil der være mulighet for oppgraderinger på mange fronter og her er forretningen som gjør gaven verdt å gi bort til alle i hele verden også som business, samt at salg av drivstoff er avtalt håper vi ved alle regjeringer.

Klimafondet skal ha 50% av aksjekapitalen i alle selskap og overskuddet derved går til utvikling, administrasjon og garantert minsteinntekt til alle i hele verden. Bilen er kalt Rudolf fordi Klimakirken har tatt del ansvar for utfordringen og oppfordrer alle til felles spleising og dugnad for å gi et vegi julemåltid til alle, fremme sunde gaver og miljøvennlig jul på alle vis og koordinere for julenissen en gave til alle i hele verden, alle gir en og får en - ide! FN og alle lands regjeringer kan samspille om å garantere skatt, avgifts og tollfritak på gaven om vi fikser den som vår bil og på energi leveranser og  garantere oppkjøp av energi til markedspris for klimaskip produksjon av energi og likeledes for kjøp av rent vann, for de land som trenger dette, levert fra luften der trengs! Transformasjon av oljeverden ødeleggelser trengs snarest. Kunne være god  sak for klimamøtet i Paris også, da dette er steg i retning av hurtigs mulig transformasjon av CO2 samfunnet, det som ødelegger verden og tar uakseptable risiko, Russisk roulette med framtida til alle! Klimaskipet om tak overbygg er seil, kan altså være en bil for å se nærmere hvordan Rudolf kan se ut, dog andre kombinasjoner krever tilpasninger. Et av skips prosjektene er et skip som går like lett i lufta som til sjøs,  et flygende hotell og vi planlegger verdens mest eksklusive hotell for cruise verden rundt, som god business, kongresser og konferanser på topp nivå overalt. 1008 35 kvm leiligheter og store haller er det kun beregnet så langt, dvs. litt eller viktige balanser for beregninger som fortsatt må tilpasses. Om det kan lande på Mount Everest er usikkert, men ellers praktisktalt hvor som helst, f.eks.  parkere som høyfjellshotell med vidunderlig utsikt og god atmosfære, ved verdens største byer eller midt i sentrum av disse. London om kvelden, frokost i Delhi, middag Himalaya... Om ballongen, zeppelineren er naturlig, høy zeppeliner for relativt hurtiggående flygende by, er usikkert, her må oppdrift, fly dynamikk og sikkerhetssystemer sjekkes, minst 2 uavhengige løftesystem som hver for seg kan holde hotellet i lufta, pluss fallskjerm, ved kube eller pyramide inne i grunnkuben også ved slik stillstand. Bare betongen i 4m høyt 108mx108m i bunn veier 100 000 tonn, det en zeppeliner 200mx200m maks kan løfte. Betong tyngden kan trolig halveres, men er gunstig stabilitet , mens ballongen må være høy, hvor meget noen av kubene kan løfte ved vindkraft som seilfly og drage er uvisst, men trolig meget, men flere km høyt tårn og ballong gir ikke hurtig framdrift selv om luftmotstand kan tilpasses. Hotellettrenger ikke nødvendigvis å fly fort, selve turen med stop kan være opplevelse og cruise og som Downtown Abbey, hotellet er et senter for velvære og god helse, hvorfor gå andre steder, la verden komme til en så å si! Alle kan nyte maharaja luksus en tid kanskje, den som trolig inspirerte engelsk overklasse. Når det gjelder beregninger må dette gjøres for et konkret skip når det har tatt form og ved de ressurser til å realiseres skipet man har og spesialversjon for flyging kan ordnes, dvs. uten tungt skrog og eller vanlige ballanser som tynge og oppdrift, materialer og styrke etc.  Alle aspekt kan realiseres innen kjente prinsipp og kjent teknologi og selv om til dels rimelige løsninger har det noen kostbare sider, som kan reduseres f.eks. ved å forberede masseproduksjon og AS for det, dog har vi en lang serie egne patenter som synes beste løsninger men som altså kan være dyr å integrere i første runde. Energi produksjonen må beregnes, men bevis for fortrinn synes like lite naturlig som sammenlikning av 2 vannfall med fossekraft, like meget vann mens det ene har dobbelt så stor høyde, minst dobbel energi produksjon er naturlig å anta for omtrent samme produksjonsutstyr, meget beregning for fortreffelighet ikke nødvendig.. Beregninger koster og er viktige, men ikke ved våre forprosjekt, hvor konkretisering av de store kombinasjonene er viktigst, da fordelene synes så åpenbare at man kan antyde å nytte offentlige midler på gamle alternativer for vindkraft for eksempel, er svindel og økonomisk rot. Våre vindmøller kombineres med updraft tower energi, sol og bølge energi og mer i ulike kombinasjoner med store synergieffekter og økonomiske vinster, som nytte av black smokers. Man kan i enkelte kuber ha åpen kube med seil satt slik at det gir trakter og disse kan drive Mississippi dampbåt hjul innerst ved traktens minste åpning og hjul settes i gir i forhold til vindstyrken og slik tar ut mer energi av samme volum luft uten ekstremt dyre 3 blader i vindmøllen og kuben er optimal økonomisk og konkurrerer lett med vindmølletårn som også er dyre. Her gir kuben også rom for møllen og i forhold til 50 vindmøller stabler vi 50 vindmøller oppe på hverandre og vinden blir fort sterkere og sterke ved få meter høyere opp, slik at vindstyrken vinnes også i regnestykket og dette kan være kuber svært høyt oppe på toppen av zeppeliner, mens vi har funnet bedre kombinasjoner med zeppeliner og updraft tower man må ha confidensiality agreement for å få innsyn i. Dokumentere hemmelighetsholdelse altså! Videre nyttes updraft tower vindmøllen i bunn gjerne til å produsere samlet energi også for de mange mindre vindmøller. Både vindmøllene og solenergi produksjonen som produserer damp som kan føres inn i den varme luftstrømmen i updraft tower, som er prinsippet for disse tårnene, luften oppe er meget kaldere så luften suges ut og lager luftstrøm oppadgående og riktig høye tårn gir effekt bare ved temperaturforskjellen er det å anta, selv om friksjon også må beregnes. Vind og sol energien kan også fordampe sjøvann, slik at ferskvann kan utvinnes samtidig som dampen varmer luftstrømmen i updraft tower.

 

Som en del av kampanje muligheter vil man kunne kjøpe disse 12 sidene på norsk som nyhets-mail sammen med en dvd bok på engelsk med mer klassisk og populærvitenskapelig introduksjon til foretagendet, for kun 108 kr. Ved e-post tilsendelse og for de som ønsker å fremme kampanjen, kan man selge nyhetsbladet med 50% fortjeneste som selvstendig næringsdrivende med prosenter. For de som er dyktig ved telefonsalg kombinert med mail, foredrag, Internett hjemmeside og annonsering av denne, vil man anta at en god heltidslønn er mulig å oppnå! Bestill selv ved konto på side 1 for å komme i gang, melding ved innbetaling: ”Venner av Verden e-post nyhetsblad med salgsavtale.”. For å isolere for dampen med kuber med vegger satt sammen i rom med vakuum for å gi vakuum isolasjon, håper vi at flere lag av slike kuber  åttekant mønster, hvor fotball har 5kant mønster. Det at der er møte punkt for lagene i mellom kubene, i forhold til lag over og under, gjør at vi håper på å redusere transport av varme eller kulde igjennom perfekt isolasjon, vakuum, ellers kan det bli dyrt med damp i så ekstremt store ballonger, som 2 km høye, diameter 600m.


Når det gjelder global bank og integrering av grønn valurta i verdens økonomien har vi spørsmål til folk i rent intet globalt politisk demokrati, mer hva folk aksepterer å være med på og som råd til regjeringer og FN, som er velkommen til på eget grunnlag å gi aksept til det som synes som a must. Og første spørsmål er om du vil være med på en slik folkesamling om også å gjøre verdens økonomien hvitere, da bevitnelse av alle pengeoverføringer ikke bare sikrer at man har vitne til hvem som har hvor meget i banken, ved digitalt galskap ellers kan det se ut til. Så vi innbyr til å kommunisere deltagelse også i nettverkbygging for å samle folk rundt å transformere verdens samfunnet til ikke ødeleggende og uten totalt uakseptabel risiko for kollaps, alt i år!

Vær med i Venner av Verden ved innmelding i klimakirken som gir støtte ved statsstøtten bl.a. eller med i globalt vennskap støttemedlemskap. Å gi en gave til alle i hele verden, alle deltar med å gi og motta en kan være noe så praktisk som en elektrisk bil ved dugnad for å produsere en eller bedre på hydrogen og med luftpute og helikopter funksjoner, 2 uavhengige for sikkerhet. 108 AS av 1008 skal fokusere på gratis pc ved nytt globalt Integritynet (et nytt Internett))og bil er kontor og fri pc med kommunikasjons muligheter, hele mobilmarkedet kan kuppes.. Julegaven om så stor er det minste vi kan gi for å ha betydelig effekt på hvit jul ved klimaubalansene. Mens å reise prosjektet er ikke innen rekkevidde, om ikke stort nettverk dannes, 1 million innmeldte i kirken i Norge f.eks. I alle fall hovedideen  med Hvit Juli ala Vegi  Naturligvis Standard er julemiddag vintersolverv over hele verden, et vegi naturligvis  standard julemåltid. Vi blander oss ikke inn  i julefeiringen ellers, ut over å anbefale vegi standard, og legger arrangement før under og etter annet, artig og berikende, enkelt og lett. Samspill er søkt med årstids feiringer Together for Peace etablert i 1986 og på noen områder vil dette være mulig. Koordinering av julegave til alle selv  en mindre en fra flytende miljøby ved Nordpolen, ville jo være en ekte julenisse verdig, rollen kan skiftes på eller  om noen ønsker den permanent og har noen å bidra med sekretariat, dvs. tid og ressurser til å dokumentere aksept av ansvaret, så kan man søke. Som OL å ha en nasjon eller by til å lede an hvert år er også mulig. Vegidagen er altså vintersolverv  ca 21 desember, det andre artige ideer, som for moro skyld kan realiseres. Artige utfordringer og en av dem er vekst i j julemusikk, fundamentene for vekst er stabilitet, tilpasningsevne, integrasjon, renselse og vekst og renselse er viktig om vi integrerer julemusikk, fordi typisk for musikk er at det nyttes til inntekt for ting, f.eks. sexpress og andre urenheter.   Et USA for Afrika Gold Nile sangkor kunne trenge renselse , men viktigst om de beste i verden gikk i lag... Vi innbyr  kunstnere og koordinatorer til å delta i dugnaden. Innmelding i klimakirken er mulig i Norge, bestilling av  e-postabonnement en mulig oppstart for de utenfor Norge og å arrangere kor lokalt overalt er også en ide, alt  etter avtale og kort kurs i æreskodene for global integritet. Hvit jul betyr å gjøre noe med sanden i Sahara,  kan bli grønn som juletreet, altså! Guld Nilen er basert på å frakte ferskvann ved klimaskip produksjon opp Nilen og å gjøre Sahara grønn gjerne i samspill med alle land rundt Nilen og forhåpentligvis som egen nasjon med mer  enn klimaskip forankring. 1 million innmeldte i klimakirken i Norge ville være et fundament for suksess globalt,  så vi har kampanje hvor alle finner 4 nye som grunn ide. Vi har ikke sjekket nøye men det er vist ca 700 kr pr  år i offentlig støtte pr innmeldt og dette får innmeldte som aksjer i et klimaskip AS, som bygger kirke og vegetar restaurant for dekning av løpende kostnader.. En annen god ide er å selge  eller leie ut juletrær som ikke er kappet med som oppbevares i jord og som kan settes ut i hage eller skog, samt  å organisere klimatoalett for å gi gjødsel til trær, fra skoger av bambus er en ide fordi de vokser fort og kan nyttes  i flygende kuber, bl.a. Klimatoalett til trær, ikke mat gjødsling, fordi piller og kjemikalier i folk er så sterk konsentrert... 100 kjemikalier i blodet ved dagens mat tilgang er utrert og utrolig at aksepteres, men det som anlaes som normalt i Norge. Vegi Klimastandard forventer at alle matvarer og lignende merkes også for alt som ikke er naturlig del av maten, også indirekte ved for eksempel plastomslag. Videre er ideen om globalt samspill for å produsere overflod av mat til alle innen standarden en god ide og inntil så med egen miljøvennlig transport ha merket alt av mat også i forhold til transport og andre forstyrrende elementer og å samspille med butikker og restauranter om å ha utvalg som holder beste og bedre standarder enn det som er i dag. En bil til alle med luftputefartøy ordning og helikopter løft, logoen med diameter 2,4m som utgangspunkt i forhold til vår logo g gjerne også klimaskipet,  er en fortreffelig forretningside også som gave til alle, for klima AS som produserer for integrert vekst i transformasjon av dagens ødeleggende forurensnings organisasjoner til en verden uten ødeleggelsene og i god bedring, ved denne vår kollektive sykdom for alle, klimaendringer, trolig like alvorlig som alle har kreft.. Det er artig julenissen vil da få en ekte rolle i verden med flygende kuber,  hvem har ikke sett en julefilm med et magisk øyeblikk hvor man må innrømme at julenissen er virkelig. Om han som fantasi også  har en realitet ut over å ha en klar rolle, er uvisst, nå er iallfall tiden inne til å fremme hvit jul i Norge, hvor det har vært grått og sannsynlig kan bli ekte jul.

Send mail til anand@hotmail.no med tema, kun: "klimakirkeinnmelding" navn og adresse og hvilke konto kanskje nyhetsbrevet er bestilt ved med innbetalte minst 50 kr (100kr og eller gavebidrag større) er mulig start.

Dette er en praktisk ramme for transformasjon av en av sidene ved det ødeleggende storsamfunn  og om det passer FN og regjeringene å behandle og gir sinn aksept av vårt initiativ, som er et must, gjerne sammen med aksept av vår grønne valuta ved Global Bank som ny guld standard, der selv det at banken står for all transport av penger, all transport i hele verden eller kun bevitnelse av transport, bevitner forholdende i høyst merkelig dårlig digital autoritet bankvesenet stiller som.

I januar møtte jeg  Rasmus.Hansson@stortinget.no fra De Grønne på Jernbanen, Oslotoget var en time for sent og 3-4 korte samtaler ble det. Jeg fikk informert om klimaskip med updraft tower som løsning på problemet med oppvarming ved klima og verdens forsvaret. Han fikk visittkort til vår hjemmeside og tegning av klimaskip som viser tårnet og han var kjapp og innrømmet trolig mulig teknologi. Så snakket vi om min forståelse presentert i mange år at det er varmere enn antatt ved målinger pluss 1 grad C kanskje, fordi det tar tid å varme opp det 3000m dype havet og igjen fikk jeg medhold, C=2 konsentrasjonen er funnet å motsvare 2 grader Celsius pluss, - den hundredetusen år måling i forholdet CO2 konsentrasjon og temperatur viser jo ikke registrert oppgang i temperatur, mens CO2 øker. Det kan være kanskje 5 grader som er den reelle balansen og som manifesterer seg når store deler nok av havet er oppvarmet. Der er også andre forhold som metan kan gi 7 graders konsentrasjon p kort tid, Golfstrømmen viser tegn på å stoppe, ferskvann tilførsel gjør at den synker langsommere og heller varmer Grønland trolig som siste år forbausende er funnet å varmes opp og i ond sirkel tilføre mere ferskvann til strømmen. Stopper den opp vil ikke dette vannet bli avkjølt. Over en million kvadrat km med is er forsvunnet, smeltet og bare det alene, ved tap av refleksjon skal utgjøre en halv grad sier meteorolog i Norge. 3 raske eksempler på at risikoen åpenbart er en annen enn antatt, en risiko for at verden kollapser, dvs. en total uakseptabel risiko det er Russisk Roulete å akseptere. «De Grønnes» ignorering kan sies å være landssvik ved § 85 i Grunnloven om forstyrrelse av Stortingets frihet og sikkerhet, det er et rasjonelt poeng uten at der er dom for det, kan det hevdes plikt å påpeke forholdet, unnaluringen er irrasjonell. Jeg presenterte også for ham at Stortinget kan fremme bruk av oljefondet til bygging av klimaskip slik at folk får et AS med leilighet hver til en million kr fra fondet. Transformering av CO2 ødeleggelsene er også foreslått regjeringen ved å fremme fri bil til alle ved vårt opplegg, med fri energi, dvs. uten toll, skatt og avgifter fra alle land i verden og Global Bank med grønn valuta som ny gull standard kunne stå for all penge transport i verden og FN og regjeringene fremme dette også, hvor de ellers inklusive de Grønne synes å være problemets karakterstruktur.. Den er svært stabil studien over flere hundrede år som viser sammenfall i temperatur og CO2 konsentrasjon, men denne kan ikke unnskylde det ekstremt alarmerende i påvist ubalanser på toppen ved hva som er ansett klimafakta. For det første viser den at temperaturen ikke er kommet etter og for det andre skjer ting so meget fortere i dag enn ved normale endringer den måler. En fasetransformasjon som manifesterer den faktiske ubalansen kan komme fort, plutselig endringer til det verre og konsentrasjonen av andre klimagasser er ikke innkalkulert. Risikoberegningene som unnskyldning for ikke å gjøre noe ved FNs klimapanel er altså ekstremt alvorlig og ikke bare en bekymring ved klimapanelets virke, risikoen er at vi mister vår verden som vi kjenner den. Det er de som tror menneskeskapt effekt er mindre betydningsfullt, vi har påvist at det åpenbart kan være verre, i alle fall en ting er sikkert, isen er usikker, ikke til å gå på, som analogi eler sammenligning, isen på vannet er usikker, som klimabalansene er det. Da må det bevises at den er trygg før man sender en skoleklasse eller hele verden utpå. Inntil bevises er der plikter man å handle og vårt initiativ er bra og påkrevd også uten klimaproblematikken så risikoen for å tape ved verdens største operasjon er ikke der! Det at media og vitenskap år etter år blir forbauset over det akselererende moment i manifestasjonen av klimaubalanser, viser nettopp vårt poeng med at det tar tid å varme opp havet etc.25 Januar 2015 feiret vi 35 års jubileet for det helhetsvitenskapelige foretagende initiert 25 Januar 1980 og en som har vært med siden starten, vise president for Verdens fredsfond,, var med på møtet på Otta, hvor også nasjonalt møte for fondet ble avholdt. Den største operasjon noen sinne er basert på nettverksbygging og bygging av klimaskip AS, 1008 ved hvert skip og hvor klimafondet eller en av våre stiftelser skal ha 50% av aksjekapitalen. Man danner et team eller tar selv ledelsen og danner et AS i samsvar med klimafondets opplegg og kan bygge egen formue samtidig og nettopp det å bygge egen klimabolig, med både miljøstandarder og samsvar med urgamle regler for sunde hus, kan være en god kombinasjon og en gruppe av slike boliger kan gå sammen å produsere ren mat og være selvforsynt med vegi standard naturligvis mat, gjerne i samspill med gårdsbruk. Man kan også bygge bolig, leilighet eller palass på et av cruise skipene, eller hybel samtidig med hus på land. Merk vi har utviklet for vårt felles verdens og klimaforsvar noen av verdens beste forretningsideer med desidert størst profitt potensial tenkelig, på disse sidene og der er flere dusin. Man kan bygge selveier ved bolig, men ellers er fortjeneste potensialet ved risiko satsning, f.eks. 2 timer om dagen i investeringer sammen med penger om man har noen lett å investere, begrenset og avtalt. Gjør man suksess ved satsning er der avtalt å kunne tjene et bestemt generøst stort beløp i forhold til satsning, enten for person eller for teamet, eller for investor eller for bedrift som inngår i satsningen, ja eller alle disse. Vi ønsker også å reise grønne obligasjoner både med og uten sikkerhet, hvor bolig er sikkerhet for AS utenfor vår organisering og da et hus er mer verdt en summen  av murstein så å si, vil innen rimelig god sikkerhet også obligasjon kunne dekke kontor og oppstart satsninger og ved flere boenheter ved takst også kunne gi utgangspunkt for f.eks. sekretær med bolig og hjemmekontor under samme tak. Vi håper alle i hele verden er med på verdens største operasjon som det minste vi må gjøre, og 2 timer om dagen pr person er antatt minimums satsning for en unntaksperiode inntil risiko er kontrollert. Der er også inntektsmuligheter i Guld Pyramiden ved å få med flere ved ulike aspekt av nettverksbyggingen og våre pyramider er uten at det hoper seg opp ved suksess slik at der blir kun toppene som tjener. For å selge dette e-magasin kreves et fritt kurs og underskrift for aksept av rammene og æreskodene for slikt samspill, hvilket det er selv om man er selvstendig næringsdrivende. Man blander ikke sammen med politikk, sjekking av damer, religion og annen business unntatt så avtalt ved naturlige unntak, som at butikker kan selge vårt magasin så vel. Som en del av kurset og informasjonen får man muligheter til å velge satsninger innen guld pyramider som gir pyramidalsk fortjeneste potensial, men i første runde er det kun salg med 50% som selvstendig næringsdrivende. Riktig innstilling er å finne noe fornuftig å gjøre innen strategien av vårt felles verdens og klimaforsvar og så se til at det fungerer med god økonomi.

P.s. Domen er trolig flower of life fra verden rundt og mystiske tegninger og de 2 hellige tallene 108 og 1008 er integrert som diameter 108, viktig ved riktig forhold kvadrat og sirkel, hvilket vi hadde som over lenge før dette ble verifisert av de 9 trekantene i optimal samordning og perfeksjon.


 

THE LOGO WITH A GREEN TREE AND A HARTH AS LOGO OF FRIENDS OF THE WORLD MAY BE THE CHRISTMAS STAR LOGO AS WELL. A HEARTH IS THE MOST USED "LETTER" IN THE WORLD WE HAVE READ, BILLIONS OF TIME USED A DAY AND OUR LOGO BY ANCIENT DRAWINGS MAY BE SAID TO BE THE ORIGIONAL HEARTH AS WELL BECAUSE IT MARKS THE HEARTH CHAKRA OF THE 9 CHAKRAS, AS WELL, CHAKRAS WHICH ALSO MAY BE SEEN AS MEETING POINTS FOR THE CREATIVE INTELLIGENCE BUILDING YOUR BODY ON 9 LEVELS FROM FOOD, HOW FOOD IS TRANSFORMED INTO BLOOD, BONE AND SO FORTH AND THE  2 TOP CHAKRAS IS 8. AGNI OF REPRODUCTION MATERIAL AND 9. THE UNION OF THOSE IN THE NEW LIVING CHILD CELL. THE GREEN TREE MAY BE THE TOP TRIANGEL AS WELL AS BY THE IDEA TO PLANT ENOUGH TO "EAT" EXTRA CO2 BY IMBALANCES. 9 AGNI IS ONE OF DHANAJAYAS ORGIGIONAL RECREATION OF A ANCIENT KNOWLEDGE, BUT NOT BY FINAL RESEARCH AND VERIFICATION, BUT NOT AS LOGO, PERFECTION VERIFIES. Many ancient magic values is found integrated as mandala, yantra, 1008 and 108, David Star, pyramid and other architecture and  Flower of Life giving mystic dimmensions and the hearth as used billions of times every day by peoples communication, may be one of these magic values of the mystery of ancient values found by the universal logo of ours, only mentioned as a curiosity when applying the oldest and most perfect architecture known, as pyramids is even buildt in a way with values difficult to  copy even with modern technology. Friends and Citizens of the World welcomes you to join in our common world and climate defense and / or festival program and celebrations with non political world democracy voting, one question at a time!                                                                                                                                                            Venner av Livet logo kan også sees som Julestjerne med grønt tre og hjertet er et av verdens mest brukte tegn, mest brukt sies det ved internett, milliarder av ganger pr dag. Det kan da nesten synes som et mysterium at vårt magiske hjerte kan sees som hjertetegnets opprinnelse fordi i rammene ligger det at trekanten som markeres rett under midten, motsvarer hjerte chakraet og de 9 chakraene kan sees som 9 agni, research in progress, en av Dhanajaya’s originale oppdateringer, men ikke endelig avklart som historisk verdi. Agni er den kreative intelligens som omformer mat til kroppen, mat til blod, muskler, bein osv. og de 2 topp chakraene over hodet, motsvarer da forplantningsceller og topp chakraet det befruktede egg. Nevnes som en kuriositet altså og i lys av de urgamle verdier av kunskap som Auyr Veda  og Stapthya Veda arkitektur som trolig er opprinnelige verdier.

 

Det er artig at når man har fått integrert en serie av urgamle magiske og mystiske verdier som yantraen, mandalaen, flower of life, 1008 og 108, David stjerner, pyramidearkitektur, chakras og bevissthets nivå ved disse samt meditasjon og flere av disse kan sies at har nå sinn opprinnelse funnet ved matematisk bevis for hva som var utgangspunktet. Tar vi med ringene i flower of life justert, er det nesten et matematisk bevis for det mystiske i at vår logo også synes å være urhjertet, det opprinnelige ved det røde i i ovenstående, og 2 hjerter om man følger grønne injer og artig at hjertet peker ned mot hjerte chakraet, 9 chakraer, 7 langs ryggsøylen og 2 over hodet. Om chakraene sees ved Auyr Veda som centre for agni også vil de 2 øverste over hodet være  befruktningsceller og niende det befruktede egg, men ser man det fra bevissthet vil 7 chakra det på toppen av hodet, representere bevissthets tilstanden i enhet med Gud og da kan 2 hjerter som møtes, rødt og grønt, representere denne enheten, med Gud som alles venn. Venner av Verden motsatt at man er fiende av verden av alle ved ikke å gjøre sitt i forhold til risiko ved klimaendringer som man trolig dels selv har forårsaket og at man aksepterer fattigdomsstatestikken som biprodukt av verdens økonomien uten å gjøre sitt for å balansere det, er altså temaet for logoen og hvor det grønne kan gå med årstidsfeiringstemaet ved jul, eller det at man ønsker å gjøre Sahara grønn, eller spise CO2 ved grønn vekst også til havs. Dette ved vårt felles verdens og klimaforsvar hvor man samspiller ved alles felles interesser også med uvener eller fiender osv og kun i grupper for feiringer, har vennskap i vanligere forstand, dog med respekt for familien.

 

For miljøtransport av folk og mat ved Vegi Naturligvis Standard vil et Miljøtransport AS kunne etableres med ide om luftputefartøy med helikopter løft og flyvinger også nyttes til å ha en park av elektriske biler og klubber som har felles eie av disse eller eier timeshare på nytte av hele eller deler av bil parken og organisert for hele Norge, kanskje Skandinavia slik at også transport Oslo Trondheim kan være mulig. Man kan investere tid og penger I aksjer og unge mennesker kan jobbe som sjåfører mot driks, aksjer og kanskje direkte for timeshare eier mot å kunne disponere bil på fritiden. Ulike klubber som Teslabilpark klubb er mulig og tesla bileiere kan leie og lane ut sin bil og kanskje nytte siste utgave av tesla av og til I stede. For å ha en park ved standard ingen vold, må man kompensere at produksjon og transport av bil, tesla med båt fra USA f.eks., har skapt ødeleggende forurensning, ved grønn produksjon, f.eks. planting av skog ol. og selskapet kan organisere dette I samspill med fondet. Vi innbyr til samspill og for de som er interessert I å etablere AS og drive med fortjeneste og god lønn har vi endatil guld pyramide I nettverksbyggingen foruten de mange gode oppstart muligheter for en slik veltilpasset ide! Bilen over er også ved planlagte julegave fra alle til alle, Rudolf.

Bilen ved Vegi Naturligvis Standard og organiseringen for å produsere vegetarkost i overflod til alle uten skader og tilsetningsstoffer som i dag gjør at folk har 100 kjemikalier i blodet skriver avisene, uten ødeleggelser ved genetisk manipulering, mindreverdig ved transport som ødelegger miljøet, innpakking og emballasje som forurenser eller tilfører skadelige og unaturlige stoffer i maten osv. Fritt et minimum til alle er målsetting og i Norge å finne samspill for produksjon gjerne ved at gårdsbruk nyttes til familier som vil dele en del av et gårdsbruk ved kjøp eller timeshare eiendom for å sikre egen produksjon med noe overskudd og transport ved miljøvennlig fartøy! Mer enn 90% av alt søppel kan fjernes om man standardiserer og nytter samme glassflasker, kartonger etc. som kan resirkuleres uten at de om produseres, dog med standard materialer som merkes for pc sortering og resirkulering ved ny produksjon også, som resirkulert papir og klimafondet ved klimabiblioteket innbyr til samspill og tar ledelsen for å organisere dette globalt. Personer, miljøorganisasjoner, produsenter, butikker ol. er velkommen med å etablere klimafond AS for å organisere dette på alle nivåer, lokalt til globalt. F.eks. å resirkulere aluminium sparer 90% av all energien som nyttes, vesentligste utgift og som flasker har pant, kan all innpakking ha det, bokser, poser, tilhengere etc.

Vi håper alle finner en utfordring de synes er interessant og spennende å se om man får til å fungere som suksessfylt AS og kan sette av et par timer nå og da eller kanskje hver dag alt fra starten og slik fremme det minste som må gjøres, verdens største operasjon, kanskje også for den enkelte, eller at man danner team først slik at utfordringen er lettere å møte!

 

 

Kvittering og guld pyramide ved salget for bygging av team og AS for å arrangere fester, feiringer, festivaler, årstidsfeiringer, julearrangement etc. er lett å lage.

Guld pyramiden og kjøpet av nyhetsepost er ved Dhananjaya’s personlige bedrift som redaktør innen Global / Golden Times organisasjonene og alle er velkommen til å selge ved referansesystemet for enheten av vitenskap, hvor biblioteket etter en tid oppnår eiendom og kan formidle fritt, etter tid eller oppnådd og avtalt maks profitt beløp inntekt. Det er åpenbart hverken lovlig eller ulovlig pyramide eller nettverks salg, men bygging av nettverk, for et klimaskip eller 2 og som del av det globale nettverket og vårt felles verdens og klima forsvar. Det er altså lovlig organisert virksomhet dog vil bygging av nettverk gi et pyramidalsk fortjeneste potensiale for de som er dyktige. 4 salg med pyramide nettverksbygging, kun etter skriftlig avtale kan man starte med det, 4 om dagen, vil inntekter komme opp i 70 000 ca. etter en måned og 1 million etter 5 måneder. Ved kjøp av dvd boken vil man kunne få fritt nyhetsblad pr mail med innbydelse til deltagelse og vi kan strukturere nye opplegg for nye områder av verden og samspill, f.eks. har vi Klimakirken, med så universelt utgangspunkt at hvem som helst kan finne det lett å bli. Guldpyramide for teslaklubben, ikke etablert, er også mulig, og selv om vi har funnet å kunne balansere ved samspill forurensning ved transport og produksjon av tesla eller elektriske biler, er der tvil, ved at man kan få kreft av å bo ved høyspentledninger, og om lagring av konsentrert elektrisitet kan være uheldig.

Guld Pyramide for selgere av nyhetseposten med dvd boka, er ikke et pyramide spill, selv om det har noe som kan sies å være pyramidalsk fortjeneste potensial, men lovlig nettverks og AS bygging. Dette oppnås med at de som kjøper også utvider interesse for å fremme kampanjen ved å selge videre og etablere et AS ved å investere tid i kampanjen kun, og AS kan ha sin første million kr i inntekt bare ved å verve 4 om dagen som gjennomsnittlig gjør likeså i løpet av 5 måneder. Der er et fritt epostkurs for de som skriver under for å holde informasjon fortrolig og å respektere opplegget hvor klimafondet har æreskoder for salg og registrering og praktiske rammer for inntektene og selv inngår med 50% av aksjekapitalen.

Den som er interessert kan kommunisere sin interesse ved ovenstående som kan limes inn i mail til anand@hotmail.no om man har kjøpt et nyhetsbrev og refererer til innbetalingen.

Navn______________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________@_______________________________

Sent fra konto _______________________________ til Dhananjaya’s konto 05321667831 (postboks 22, 7400 N)  og ved han Global Times personlige nyhetsmail og e-abonnement. Tema for mailen «Guld Pyramiden ved Venner av Verden» eller bare «DVD bok og nyhetsmail» om man kun har sent for å få e-magasinet. Guld Pyramiden er altså ved dannelse av nettverk for å etablere 1008 AS for å bygge et eller 2 klimaskip og organisert så det er lovlig virksomhet og intet pyramidespill. Guld Pyramide går også på vår logo som pyramidearkitektur hvor gull trolig er brukt for å beskytte mot stråling fra rommet!. Eget opplegg for butikker, hotell, organisasjoner mm for salg kan oppnås på samme vis!


 
Der er nyhetsmail til 20 kr på dette området også " standard naturligvis"
http://integratedgrowthinnovation.webs.com/                - mer om konkuransen pè engelsk.Today, there have been 2 visitors (8 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free